Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Siemens s.r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Siemens s.r.o.

 • Názov Siemens s.r.o.
 • IČO 31349307
 • DIČ 2020295244
 • IČ DPH SK2020295244 podľa §4
 • Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
 • Dátum vzniku 5. mája 1993, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4964/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 13 576 313 € / splatené 13 576 313 €
  Podľa účtovnej závierky: 13 576 313 €
 • Historický názov SIEMENS spol. s r.o.
  (platné do 28. augusta 1995 )
 • Historické sídlo Stromová 9, 831 01 Bratislava
  (platné do 5. júna 2013)
  Stromová 9, 830 07 Bratislava
  (platné do 15. júla 2006)
  Stromová 9, 833 17 Bratislava
  (platné do 17. decembra 1996)
  Továrenská 10, 812 18 Bratislava
  (platné do 4. októbra 1996)
  Galandová 1, 811 06 Bratislava
  (platné do 15. mája 1995)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Vladimír Slezák Konateľ Borinka 440, 900 32 Borinka
Mag. Daniela Armano-Wallner Konateľ Tupého 12641/21C, 831 01 Bratislava 1. októbra 2016
 • Konanie menom spoločnosti [od 15. augusta 2011] Ak je menovaný len jeden konateľ, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Ak je menovaných viacero konateľov, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jozef Magic Prokúra Floriánske nám. 2811/2, 811 07 Bratislava 1. októbra 2007
Ing. Peter Ožvold Prokúra Líščie údolie 3554/19, 841 04 Bratislava 10. októbra 2001
 • Prokúra koná [od 15. augusta 2011] Ak je menovaných viacero prokuristov, zastupujú spoločnosť dvaja prokuristi.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Siemens Aktiengesellschaft Österreich Spoločník 100 % (13 576 313 €) Siemensstraße 90, 1210 Viedeň, Rakúsko
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
VA TECH ELIN EBG SR s.r.o. [31367496] Bojnická 3, 831 04 Bratislava 1.4.2006
Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. [35796120] Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 1.10.2008
Predmety podnikania
Názov Vznik
poskytovanie software 5.5.1993
organizácia školení v oblasti elektrických a elektronických prístrojov 5.5.1993
poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti zdravotníckych prístrojov 5.5.1993
projektovanie elektrických zariadení 15.5.1995
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 28.8.1995
montáž, oprava, údržba vyhradených elektických zariadení a výroba rozvádzačov, nízkeho napätia 4.10.1996
projektovanie, inštalovanie, oprava a výkonávanie revízií požiarnej signalizácie 4.10.1996
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 16.9.1997
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 16.9.1997
inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve 16.9.1997
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 5.2.2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ 5.2.2001
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb 5.2.2001
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác 5.2.2001
výkon činnosti stavbyvedúceho 5.2.2001
výkon činnosti stavebného dozoru 5.2.2001
opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení 5.2.2001
montáž, údržba telekomunikačných zariadení 5.2.2001
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a okolí 5.2.2001
automatizované spracovanie dát 5.2.2001
činnosť účtovných poradcov 5.2.2001
vedenie účtovníctva 5.2.2001
kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware 5.2.2001
poradenská činnosť v oblasti navrhovania počítačových sietí 5.2.2001
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software 5.2.2001
inžinierska činnosť v elektrotechnike 5.2.2001
usporadúvanie kurzov, školení a seminárov 5.2.2001
reklamná a propagačná činnosť 5.2.2001
prenájom hnuteľného tovaru - leasing 5.2.2001
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 5.2.2001
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky 5.2.2001
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky 5.2.2001
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích správ 21.6.2001
nákup a predaj zdravotníckej techniky 15.10.2002
kúpa riadiacej, regulačnej a meracej techniky pre oblasť technických zariadení a budov, elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod a iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod 6.12.2002
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 6.12.2002
montáž a uvádzanie do prevádzky aj dodavateľským spôsobom elektrotechnických zariadení ( do aj nad 1000 V ) 6.12.2002
odborné poradenstvo v oblasti výroby, distribúcie a spotreby ebergie v rozsahu voľnej živnosti 6.12.2002
inžinierská činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve vrátane činností súvisiacej s prevádzkou zariadení energetického hodpodárstva 6.12.2002
projektovanie stavieb 13.10.2003
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov 28.11.2003
oprava a údržba elektrických zariadení 28.11.2003
projektová činnosť v investičnej výstavbe, projektové práce pre technické zariadenia budov, inžinierske siete 28.11.2003
komplexné služby súvisiace s dodávkou riadiacej, regulačnej a meracej techniky /montážne práce, programátorské práce, záručný a pozáručný servis uvádzanie do prevádzky/ 28.11.2003
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti meracích a regulačných prísrojov 28.11.2003
marketing, prieskum trhu 28.11.2003
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom 28.11.2003
projektovanie, inštalovanie, oprava, výroba a vykonávanie revízii stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 2.7.2005
elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení 2.7.2005
veľkoobchod s elektrotechnickým a strojárenským tovarom 1.4.2006
technická pomoc v odbore priemyselnej techniky, merania, regulácie a automatizácie 1.4.2006
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zariadení regulačnej a automatizovanej techniky a bleskozvodov 1.4.2006
elektroinštalačné práce v bytovej a priemyselnej výstavbe 1.4.2006
veľkoobchod s hutníckym tovarom 1.4.2006
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revíziia a oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste a v ich okolí 19.12.2006
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 19.12.2006
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače 19.12.2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb 11.7.2007
projektovanie, vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií a skúšok pre elektrické zariadenia železničných dráh vrátane zariadení pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia v zmysle oprávnenia Úradu pre reguláciu železničnej dopravy 11.7.2007
vyhotovenie programov - software na zákazku v zmysle autorského zákona 1.10.2008
nákup a predaj náhradných dielov a spotrebného materiálu pre výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku 1.10.2008
Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích 8.4.2013
nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky 1.10.2008
administratívne práce 1.10.2008
fotografické a kopírovacie práce 1.10.2008
výskum a vývoj identifikačných a informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti 1.10.2008
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky 1.10.2008
poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát 1.10.2008
poskytovanie telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov 1.10.2008
poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNETU a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov 14.10.2008
prenájom miestnych dátových digitálnych okruhov 1.10.2008
prenájom koncových zariadení na prenos dát 1.10.2008
poskytovanie dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým alebo terestriálnym spôsobom 1.10.2008
obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností 25.8.2010
vykonávanie odbornej prípravy a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie, kontroly, inštalovanie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných hasiacich zariadení vyrobených v spoločnostiach skupiny Siemens 23.3.2011
Výkon činnosti energetického auditóra 18.1.2016
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie 18.1.2016
Poskytovanie podpornej energetickej služby 18.1.2016
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 15.8.2017
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 10.11.2020
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 6.4.1993 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom pod č. Nz 66/93 podľa § 57 a § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10202
2. Notárska zápisnica Nz 301/93 zo dňa 12.11.93 spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
Stary spis: S.r.o. 10202
3. Notárska zápisnica zo dňa 26.5.1994 pod č. Nz 246/94 spísaná JUDr. Miloslavom Kováčom.
Stary spis: S.r.o. 10202
4. Notárska zápisnica zo dňa 9.11.1994, č. Nz 556/94 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
Stary spis: S.r.o. 10202
5. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.7.1995 pod č.Nz 279/95.
Stary spis: S.r.o. 10202
6. Notárska zápisnica Nz 39/95 zo dňa 9.10.1995.
Stary spis: S.r.o. 10202
7. Zvýšenie základného imania rozhodnutím spoločníkov vo forme notárskej zápisnice Nz 70/96 zo dňa 14.2.1996. Stary spis: S.r.o. 10202
8. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 338/96 zo dňa 22.7.1996 a Nz 351/96 zo dňa 31.7.1996 spísané notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
9. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 392/96 spísanej dňa 10.9.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
Stary spis: S.r.o. 10202
10. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice číslo Nz 79/97 dňa 3.3.1997. Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 6.8.1997 do notárskej zápisnice číslo Nz 315/97.
Stary spis: S.r.o. 10202
11. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 315/97 zo dňa 19.11.1997.
Stary spis: S.r.o. 10202
12. Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa vo forme notárskej zápisnice Nz 375/98 napísanej dňa 16.9.1998 notárom JUDr. Kováčom.
13. Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa o odvolaní konateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.6.1999 pod č. Nz 191/99.
14. Predaj časti podniku "Divízia ITS" spoločnosti Siemens Business Services s.r.o., IČO 35796120, Stromová 9, 837 96 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 29.9.2000 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
Predaj časti podniku "Retail Systems" (RS) a "Banking Systems" (BS) spoločnosti WINCOR NIXDORF, s.r.o., IČO 35795808, Stromová 9, 837 96 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 29.9.2000 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 687/2000 zo dňa 20.12.2000.
15. Notárska zápisnica č. N 302/2001 zo dňa 7.6.2001 - úplné znenie zakladateľskej listiny.
16. Notárska zápisnica Nz 610/2001 zo dňa 8.10.2001 o zmene zakladateľskej listiny.
17. Notárska zápisnica Nz 318/2002 zo dňa 18.4.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka ao zmene zakladateľskej listiny - úplné znenie.
18. Notárska zápisnica Nz 757/02 zo dňa 11.10.2002, rozhodnutie jediného spoločníka, nové znenie zakladateľskej listiny.
19. Na valných zhromaždeniach spoločností Siemens s.r.o., Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o. a Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o. dňa 19.11.2002 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o. Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 31349307, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o., Uhrová 18, 831 01 Bratislava, IČO: 35 743 123, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16940/B ku dňu 31.12.2002 a o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o., Stromová 9. 830 07 Bratislava, IČO: 31 349 307, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 31 362 869 vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6157/B ku dňu 31.12.2002. V súlade so zmluvami o zlúčení zo dňa 20.11.2002 spoločnosti Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o. a Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o. zanikajú bez likvidácie v súlade s §§ 69, 69a Obchodného zákonníka, a to ku dňu 31.12.2002. Spoločnosť Siemens s.r.o. sa stáva ich právnym nástupcom. Spoločník schválil nové znenie zakladateľskej listiny dňa 19.11.2002.
Spoločnosť Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9, preberá na seba všetky, záväzky a pohľadávky zamietnutej spoločnosti Siemens Nixdorf, informačné systémy, spol. s r.o., Stromová 9, Bratislava, IČO: 31 362 869, a spoločnosti Telegyr systems (Slovensko), s.r.o., Uhrová 18, 831 01 Bratislava, IČO: 35 743 123.
20. Predaj časti podniku " Electromedical Systems (EM) Division" spoločnosti Dräger Slovensko, s.r.o., Bratislavská 2791/114, 921 01 Piešťany, IČO: 31 439 446, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave v odd. Sro vl.č. 3182/T.
21. Rozhodnutie zo dňa 30.9.2003.
22. Na valných zhromaždeniach spoločností Siemens s.r.o. a Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. zo dňa 14.11.2003 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO 31 349 307, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Siemens Building Technologies Slovensko s.r.o., Zadunajská cesta 3434/8, 851 01 Bratislava, IČO 31 368 743, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6672/B ku dňu 1.1.2004. V súlade so zmluvou o zlúčení zo dňa 14.11.2003 spoločnosť Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. zaniká bez likvidácie v súlade s §§ 69, 69a Obchodného zákonníka a spoločnosť Siemens s.r.o. na seba preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky a stáva sa jej právnym nástupcom, a to ku dňu 1.1.2004. Spoločník schválil nové znenie zakladateľskej listiny dňa 14.11.2003. Notárska zápisnica N 2633/03, Nz 105754/03 zo dňa 14.11.2003 a notárska zápisnica N 2636/03, Nz 105814/03 zo dňa 14.11.2003.
23. Rozhodnutie spoločníkov z 19.2.2004.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka dňa 08. 03. 2006 o zlúčení so spoločnosťou VA TECH ELIN EBG SR s.r.o., Bojnická 3, 831 04, Bratislava, IČO: 31 367 496, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6555/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1282/2006, Nz 10657/2006, NCRIs 10591/2006 Mgr. Tomášom Leškovským dňa 21. 03. 2006.

Spoločnosť Siemens s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti VA TECH ELIN EBG SR s.r.o., Bojnická 3, 831 04, Bratislava, IČO: 31 367 496, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6555/B a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.04. 2006.
25. Predaj časti podniku "divízie COM E" na základe zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti BUSINESS GLOBAL SYSTEMS a.s., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 915/B s účinnosťou od 01.10.2006.
26. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.12.2006. Živnostenský list zo dňa 28.09.2006. Licencia na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 07.11.2006.
27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2007.
28. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.09.2007.
29. Rozhodnutie jediného spločníka zo dňa 08.09.2008 o zlúčení so spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 22494/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 484/2008, Nz 38087/2008 napísaná Mgr. Marianom Kováčom, povereným notárskym kandidátom JUDr. Miloslava Kováča dňa 11.09.2008. Spoločnosť Siemens s. r.o. je právnym nástupcom spoločnosti Solutions and Services, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 22494/B a preberá všetky ich práva a záväzky.
30. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2008.
31. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2008.
32. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.06.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2010.
33. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2010.
34. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.08.2010.
35. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2010
36. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.03.2011.
37. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.08.2011.
38. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 08.04.2013.
39. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2013.
40. Predaj časti podniku Water Technologies na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 36 246 093 ako kupujúcim.
41. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2015.
42. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 21.08.2015.
43. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2016
44. Čestné vyhlásenie 2 konateľov zo dňa 26.10.2016.
História zmien a podania
 • 2020
 • 10.11. 2020
  Zmena zápisu číslo R351798
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 31.3. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R316206
  • Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 2019
 • 30.12. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R301782
  • Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 2.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R263911
  • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 29.1. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R243774
  • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za obdobie 10/2017 - 09/2018.pdf [RUZ]
 • 2018
 • 31.12. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R241646
  • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 12.9. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R234517
  • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 8.6. 2018
 • 2017
 • 28.12. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R196674
  • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za obdobie 10/2016 - 09/2017.pdf [RUZ]
 • 25.10. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R192421
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • 12.10. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R191516
  • Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 02.02.2015
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.05.2015
 • 24.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R187608
  • Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.7.2017
 • 15.8. 2017
  Zmena zápisu číslo R186923

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

 • 2.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R168290
  • Výročná správa za obdobie 10/2015 - 09/2016.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162667
  • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 25.1. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R148635
  • Výročná správa za obdobie 10/2014 - 09/2015.pdf [RUZ]
 • 23.1. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R148470
  • Výročná správa za obdobie 10/2012 - 09/2013 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za obdobie 10/2012 - 09/2013 - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 29.12. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R147237
  • Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby
  • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 24.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R145537
  • Čestné vyhlásenie z 26.10.2016
 • 3.11. 2016
  Zmena zápisu číslo R144376
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R144320
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny z 3.10.2016
  • Rozhodnutie jediného spoločníka z 7.9.2016
 • 13.10. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R143087
  • osvedcenie o ziv. opravneni
  • rozhodnutie jedineho spolocnka
 • 7.10. 2016
  Zmena zápisu číslo R142253

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119596
  • 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 4.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R113883
  • Rozhodnutie jediného spoločníka z 18.1.2016
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 4.2.2016
 • 7.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R107054
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Výkon činnosti energetického auditóra
   • Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
   • Poskytovanie podpornej energetickej služby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2016
 • 2015
 • 31.8. 2015
  Zmena zápisu číslo R967675
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.8. 2015
  Zmena zápisu číslo R957881

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2015.

 • 23.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R953369
  • Zmluva o prevode časti podniku zavretá medzi Siemens s.r.o. and Siemens Healthcare s. r. o.
  • Znalecký posudok č. 3/2015 zo dňa 1.6.2015
 • 2.6. 2015
  Zmena zápisu číslo R930571

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2.4. 2015
 • 2014
 • 18.11. 2014
 • 8.4. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R738731
  • účtovná závierka k 09/2013, vyhlásenie
 • 2013
 • 21.10. 2013
  Zmena zápisu číslo R632667

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Predaj časti podniku Water Technologies na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 36 246 093 ako kupujúcim.

 • 3.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R560406
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves z Stromová 9, 831 01 Bratislava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2013.
 • 22.5. 2013
 • 22.5. 2013
 • 9.5. 2013
  Zmena zápisu číslo R517655
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 08.04.2013.
 • 30.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R512561
  • Účtovná závierka k septembru 2012, vyhlásenie
 • 30.4. 2013
  Zbierka listín - výmaz číslo R512739
  • Účtovná závierka k septembru 2012
 • 28.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R430491
  • Účtovná závierka k 30.9.2011, vyhlásenie
  • Výročná správa k 30.9.2011
 • 2012
 • 31.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R400784
  • Znalecký posudok č. 90/2012
  • Znluva o prevode časti podniku
 • 2011
 • 6.9. 2011
  Zmena zápisu číslo R132449
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Ak je menovaný len jeden konateľ, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Ak je menovaných viacero konateľov, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia.
   pôvodne
   V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom. Ak je vymenovaný jeden konateľ, navonok koná a podpisuje samostatne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
  • zmena konania menom prokúry:
   Ak je menovaných viacero prokuristov, zastupujú spoločnosť dvaja prokuristi.
   pôvodne
   V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom. Ak je vymenovaný jeden konateľ, navonok koná a podpisuje samostatne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.08.2011.
 • 1.4. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 23.3. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie odbornej prípravy a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie, kontroly, inštalovanie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných hasiacich zariadení vyrobených v spoločnostiach skupiny Siemens
  Zrušené predmety
  • vykonávanie odbornej prípravy a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie, kontroly, inštalovanie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných hasiacich zariadení vyrobených v spoločnostiach kupiny Siemens

 • 2010
 • 6.11. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.9. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.08.2010.
 • 25.8. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
   • vykonávanie odbornej prípravy a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie, kontroly, inštalovanie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných hasiacich zariadení vyrobených v spoločnostiach kupiny Siemens
   Zrušené predmety
   • vykonávanie odbornej prípravy: - základná odborná prípava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - základná odborná prípava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemes AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb na kontrolu stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG
   • vykonávanie odbornej prípravy: - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG
   • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2010.
 • 3.8. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom. Ak je vymenovaný jeden konateľ, navonok koná a podpisuje samostatne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
   pôvodne
   V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
  • zmena konania menom prokúry:
   V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom. Ak je vymenovaný jeden konateľ, navonok koná a podpisuje samostatne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
   pôvodne
   V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.06.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2010.
 • 6.2. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2009
 • 14.1. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2008.
 • 13.1. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2008
 • 25.11. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 14.10. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNETU a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov
   Zrušené predmety
   • poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNER a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2008.
 • 1.10. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vyhotovenie programov - software na zákazku v zmysle autorského zákona
   • nákup a predaj náhradných dielov a spotrebného materiálu pre výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku
   • nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   • administratívne práce
   • fotografické a kopírovacie práce
   • výskum a vývoj identifikačných a informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti
   • poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   • poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát
   • poskytovanie telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov
   • prenájom miestnych dátových digitálnych okruhov
   • prenájom koncových zariadení na prenos dát
   • poskytovanie dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým alebo terestriálnym spôsobom
   • poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNER a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spločníka zo dňa 08.09.2008 o zlúčení so spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 22494/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 484/2008, Nz 38087/2008 napísaná Mgr. Marianom Kováčom, povereným notárskym kandidátom JUDr. Miloslava Kováča dňa 11.09.2008. Spoločnosť Siemens s. r.o. je právnym nástupcom spoločnosti Solutions and Services, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 22494/B a preberá všetky ich práva a záväzky.
 • 27.8. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2007
 • 1.10. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
   • projektovanie, vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií a skúšok pre elektrické zariadenia železničných dráh vrátane zariadení pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia v zmysle oprávnenia Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2007.
 • 2006
 • 19.12. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie technickej služby v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revíziia a oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste a v ich okolí
   • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.12.2006. Živnostenský list zo dňa 28.09.2006. Licencia na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 07.11.2006.
 • 14.11. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Predaj časti podniku "divízie COM E" na základe zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti BUSINESS GLOBAL SYSTEMS a.s., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 915/B s účinnosťou od 01.10.2006.

 • 15.7. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Stromová 9, 831 01 Bratislava z Stromová 9, 830 07 Bratislava

 • 1.4. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • veľkoobchod s elektrotechnickým a strojárenským tovarom
   • technická pomoc v odbore priemyselnej techniky, merania, regulácie a automatizácie
   • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zariadení regulačnej a automatizovanej techniky a bleskozvodov
   • elektroinštalačné práce v bytovej a priemyselnej výstavbe
   • veľkoobchod s hutníckym tovarom
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka dňa 08. 03. 2006 o zlúčení so spoločnosťou VA TECH ELIN EBG SR s.r.o., Bojnická 3, 831 04, Bratislava, IČO: 31 367 496, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6555/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1282/2006, Nz 10657/2006, NCRIs 10591/2006 Mgr. Tomášom Leškovským dňa 21. 03. 2006. Spoločnosť Siemens s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti VA TECH ELIN EBG SR s.r.o., Bojnická 3, 831 04, Bratislava, IČO: 31 367 496, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6555/B a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.04. 2006.
 • 2005
 • 2.7. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové konanie menom prokúry:
   V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektovanie, inštalovanie, oprava, výroba a vykonávanie revízii stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
   • elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
   • vykonávanie odbornej prípravy: - základná odborná prípava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - základná odborná prípava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemes AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb na kontrolu stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG
   • vykonávanie odbornej prípravy: - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG
 • 2004
 • 26.3. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 5.3. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 28.11. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   • oprava a údržba elektrických zariadení
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe, projektové práce pre technické zariadenia budov, inžinierske siete
   • komplexné služby súvisiace s dodávkou riadiacej, regulačnej a meracej techniky /montážne práce, programátorské práce, záručný a pozáručný servis uvádzanie do prevádzky/
   • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti meracích a regulačných prísrojov
   • marketing, prieskum trhu
   • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valných zhromaždeniach spoločností Siemens s.r.o. a Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. zo dňa 14.11.2003 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO 31 349 307, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Siemens Building Technologies Slovensko s.r.o., Zadunajská cesta 3434/8, 851 01 Bratislava, IČO 31 368 743, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6672/B ku dňu 1.1.2004. V súlade so zmluvou o zlúčení zo dňa 14.11.2003 spoločnosť Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. zaniká bez likvidácie v súlade s §§ 69, 69a Obchodného zákonníka a spoločnosť Siemens s.r.o. na seba preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky a stáva sa jej právnym nástupcom, a to ku dňu 1.1.2004. Spoločník schválil nové znenie zakladateľskej listiny dňa 14.11.2003. Notárska zápisnica N 2633/03, Nz 105754/03 zo dňa 14.11.2003 a notárska zápisnica N 2636/03, Nz 105814/03 zo dňa 14.11.2003.
 • 13.10. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektovanie stavieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie zo dňa 30.9.2003.
 • 23.7. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Predaj časti podniku " Electromedical Systems (EM) Division" spoločnosti Dräger Slovensko, s.r.o., Bratislavská 2791/114, 921 01 Piešťany, IČO: 31 439 446, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave v odd. Sro vl.č. 3182/T.

 • 30.4. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 6.12. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 13 576 313 € (splatené 9 924 982 €) z hodnoty 13 576 313 €
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa riadiacej, regulačnej a meracej techniky pre oblasť technických zariadení a budov, elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod a iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • montáž a uvádzanie do prevádzky aj dodavateľským spôsobom elektrotechnických zariadení ( do aj nad 1000 V )
   • odborné poradenstvo v oblasti výroby, distribúcie a spotreby ebergie v rozsahu voľnej živnosti
   • inžinierská činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve vrátane činností súvisiacej s prevádzkou zariadení energetického hodpodárstva
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valných zhromaždeniach spoločností Siemens s.r.o., Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o. a Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o. dňa 19.11.2002 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o. Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 31349307, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o., Uhrová 18, 831 01 Bratislava, IČO: 35 743 123, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16940/B ku dňu 31.12.2002 a o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o., Stromová 9. 830 07 Bratislava, IČO: 31 349 307, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 31 362 869 vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6157/B ku dňu 31.12.2002. V súlade so zmluvami o zlúčení zo dňa 20.11.2002 spoločnosti Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o. a Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o. zanikajú bez likvidácie v súlade s §§ 69, 69a Obchodného zákonníka, a to ku dňu 31.12.2002. Spoločnosť Siemens s.r.o. sa stáva ich právnym nástupcom. Spoločník schválil nové znenie zakladateľskej listiny dňa 19.11.2002. Spoločnosť Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9, preberá na seba všetky, záväzky a pohľadávky zamietnutej spoločnosti Siemens Nixdorf, informačné systémy, spol. s r.o., Stromová 9, Bratislava, IČO: 31 362 869, a spoločnosti Telegyr systems (Slovensko), s.r.o., Uhrová 18, 831 01 Bratislava, IČO: 35 743 123.
 • 15.10. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • nákup a predaj zdravotníckej techniky
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica Nz 757/02 zo dňa 11.10.2002, rozhodnutie jediného spoločníka, nové znenie zakladateľskej listiny.
 • 23.4. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica Nz 318/2002 zo dňa 18.4.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka ao zmene zakladateľskej listiny - úplné znenie.
 • 2001
 • 10.10. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
   pôvodne
   V mene spoločnosti konajú spoločne vždy ktoríkoľvek dvaja konatelia spoločne a dvaja spoločne sú oprávnení za spoločnosť aj podpisovať.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica Nz 610/2001 zo dňa 8.10.2001 o zmene zakladateľskej listiny.
 • 21.6. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích správ
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 302/2001 zo dňa 7.6.2001 - úplné znenie zakladateľskej listiny.
 • 5.2. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   • uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   • výkon činnosti stavbyvedúceho
   • výkon činnosti stavebného dozoru
   • opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení
   • montáž, údržba telekomunikačných zariadení
   • poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a okolí
   • automatizované spracovanie dát
   • činnosť účtovných poradcov
   • vedenie účtovníctva
   • kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware
   • poradenská činnosť v oblasti navrhovania počítačových sietí
   • poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
   • inžinierska činnosť v elektrotechnike
   • usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
   • reklamná a propagačná činnosť
   • prenájom hnuteľného tovaru - leasing
   • výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   • montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   • výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Zrušené predmety
   • nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   • výroba servis, inštalácie elektrických strojov a prístrojov
   • zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej siete
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   • vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   • vykonávanie priemyselných stavieb
   • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   • sprostredkovateľská činnosť
   • nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Predaj časti podniku "Divízia ITS" spoločnosti Siemens Business Services s.r.o., IČO 35796120, Stromová 9, 837 96 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 29.9.2000 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Predaj časti podniku "Retail Systems" (RS) a "Banking Systems" (BS) spoločnosti WINCOR NIXDORF, s.r.o., IČO 35795808, Stromová 9, 837 96 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 29.9.2000 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 687/2000 zo dňa 20.12.2000.
 • 1999
 • 20.9. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 24.3. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa vo forme notárskej zápisnice Nz 375/98 napísanej dňa 16.9.1998 notárom JUDr. Kováčom.
 • 1998
 • 11.2. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 315/97 zo dňa 19.11.1997. Stary spis: S.r.o. 10202
 • 1997
 • 27.10. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 16.9. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 13 576 313 € z hodnoty 9 924 982 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice číslo Nz 79/97 dňa 3.3.1997. Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 6.8.1997 do notárskej zápisnice číslo Nz 315/97. Stary spis: S.r.o. 10202
 • 1996
 • 17.12. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Stromová 9, 830 07 Bratislava z Stromová 9, 833 17 Bratislava
  • zmena základného imania 9 924 982 € z hodnoty 2 954 259 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 392/96 spísanej dňa 10.9.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
 • 4.10. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Stromová 9, 833 17 Bratislava z Továrenská 10, 812 18 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú spoločne vždy ktoríkoľvek dvaja konatelia spoločne a dvaja spoločne sú oprávnení za spoločnosť aj podpisovať.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupujú konatelia spoločne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • montáž, oprava, údržba vyhradených elektických zariadení a výroba rozvádzačov, nízkeho napätia
   • projektovanie, inštalovanie, oprava a výkonávanie revízií požiarnej signalizácie
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej siete
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   Zrušené predmety
   • telekomunikácie-komunikačné systémy
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 338/96 zo dňa 22.7.1996 a Nz 351/96 zo dňa 31.7.1996 spísané notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
 • 29.5. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 2 954 259 € z hodnoty 962 624 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zvýšenie základného imania rozhodnutím spoločníkov vo forme notárskej zápisnice Nz 70/96 zo dňa 14.2.1996. Stary spis: S.r.o. 10202
 • 10.1. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú konatelia spoločne.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje konateľ, a to samostatne.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica Nz 39/95 zo dňa 9.10.1995. Stary spis: S.r.o. 10202
 • 1995
 • 28.8. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Siemens s.r.o. z SIEMENS spol. s r.o.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   • vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   • vykonávanie priemyselných stavieb
   • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   • sprostredkovateľská činnosť
   • nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.7.1995 pod č.Nz 279/95. Stary spis: S.r.o. 10202
 • 15.5. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Továrenská 10, 812 18 Bratislava z Galandová 1, 811 06 Bratislava
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektovanie elektrických zariadení
   • telekomunikácie-komunikačné systémy
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica zo dňa 9.11.1994, č. Nz 556/94 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
 • 1994
 • 19.7. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 962 624 € z hodnoty 66 388 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica zo dňa 26.5.1994 pod č. Nz 246/94 spísaná JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
 • 1993
 • 1.12. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica Nz 301/93 zo dňa 12.11.93 spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
 • 5.5. 1993
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy SIEMENS spol. s r.o.
  • novú adresu firmy Galandová 1, 811 06 Bratislava
  • nové základne imanie 66 388 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje konateľ, a to samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie software
   • organizácia školení v oblasti elektrických a elektronických prístrojov
   • poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti zdravotníckych prístrojov
   • nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   • výroba servis, inštalácie elektrických strojov a prístrojov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 6.4.1993 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom pod č. Nz 66/93 podľa § 57 a § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10202