Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Siemens s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.10.2018
30.09.2019
30.09.2017
29.09.2018
30.09.2016
29.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
30.09.2009
29.09.2010
30.09.2008
29.09.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
48 706 105€ 52 295 615€ 58 494 709€ 51 536 461€ 46 591 132€ 47 099 918€ 44 834 623€ 65 659 638€ 56 744 728€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
40 557 055€ 45 418 567€ 49 659 739€ 41 409 925€ 37 800 818€ 36 629 862€ 36 690 873€ 53 268 341€ 46 860 330€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 149 050 € 6 877 048 € 8 834 970 € 10 126 536 € 8 790 314 € 10 470 056 € 8 143 750 € 12 391 297 € 9 884 398 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
63 570 494 € 92 475 343 € 96 487 456 € 159 382 394 € 137 094 477 € 116 560 477 € 152 216 531 € 330 526 248 € 229 040 588 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
64 522 201€ 92 062 939€ 95 936 668€ 159 609 139€ 136 743 295€ 117 025 236€ 152 355 529€ 264 415 005€ 220 680 904€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-951 707€ 412 404€ 550 788€ -226 745€ 351 182€ -464 759€ -138 998€ 65 792 087€ 7 741 880€
07
II.3
Aktivácia
319 156€ 617 804€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
36 739 048 € 59 534 859 € 65 894 962 € 114 265 197 € 96 918 387 € 87 862 085 € 115 432 517 € 272 185 868 € 175 403 377 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 417 424€ 17 282 861€ 10 959 483€ 39 346 209€ 20 292 228€ 32 003 926€ 30 385 585€ 112 948 700€ 52 885 041€
10
B.2
Služby
29 321 624€ 42 251 998€ 54 935 479€ 74 918 988€ 76 626 159€ 55 858 159€ 85 046 932€ 159 237 168€ 122 518 336€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
34 980 496 € 39 817 532 € 39 427 464 € 55 243 733 € 48 966 404 € 39 168 448 € 44 927 764 € 70 731 677 € 63 521 609 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
29 813 220 € 31 508 013 € 30 578 297 € 39 227 274 € 34 964 005 € 27 170 286 € 24 602 256 € 40 974 007 € 36 288 526 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 775 086€ 22 287 070€ 21 768 365€ 27 862 231€ 25 177 722€ 31 366 212€ 27 303 386€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 342 319€ 7 628 613€ 7 320 024€ 9 223 739€ 8 032 500€ 8 263 187€ 7 266 994€
16
C.4
Sociálne náklady
1 695 815€ 1 592 330€ 1 489 908€ 2 141 304€ 1 753 783€ 1 344 608€ 1 718 146€
17
D
Dane a poplatky
167 287€ 108 332€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 186 468€ 669 042€ 716 332€ 753 670€ 914 962€ 1 900 082€ 1 499 239€ 3 776 700€ 3 389 055€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 663 903€ 2 043 324€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
749 459€ 861 427€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-512 548€ 2 938 365€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 700 228€ 517 191€ 3 606 791€ 1 225 081€ 1 020 273€ 3 340 426€ 2 885 374€ 2 889 495€ 5 049 275€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
909 764€ 911 679€ 3 162 452€ 2 232 915€ 257 882€ 0€ 3 054 437€ 4 238 426€ 5 667 964€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 771 272 € 7 245 989 € 8 577 174 € 14 254 955 € 13 849 828 € 13 438 505 € 18 657 206 € 25 891 744 € 21 360 539 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 289 510€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
574 190 € 513 401 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
574 190€ 513 401€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 859 947€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
52 530€ 32 530€ 48 688€ 40 807€ 60 639€ 117 404€ 582 190€
39
N
Nákladové úroky
139 498€ 260 558€ 256 173€ 188 856€ 260 696€ 6 738€ 420 303€
40
XI.
Kurzové zisky
5 105€ 11 730€ 51 797€ 31 628€ 130 809€ 1 854 376€ 2 576 443€
41
O
Kurzové straty
5 134€ 35 726€ 63 811€ 28 889€ 140 951€ 2 753 491€ 2 329 015€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 837 592€ 3 565 082€ 2 442 061€ 2 341 488€ 1 847 789€ 979 324€ 402 553€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 870€ 32 840€ 12 580€ 87 021€ 86 268€ 152 266€ 138 954€ 191 310€ 139 717€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
1 740 725 € 2 420 271 € 2 209 982 € 1 819 647 € 1 551 322 € 827 058 € 263 599 € -405 569 € 782 999 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 511 997 € 9 666 260 € 10 787 156 € 16 074 602 € 15 401 150 € 14 265 563 € 18 920 805 € 25 486 175 € 22 143 538 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
552 720 € 1 184 535 € 2 471 338 € 3 682 173 € 3 472 164 € 3 038 531 € 3 219 837 € 5 187 516 € 4 463 398 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 233 131€ 9 164 917€ 3 597 516€ 5 958 017€ 6 206 605€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-48 596€ -5 482 745€ -125 352€ -770 501€ -1 743 207€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 959 277 € 8 481 725 € 8 315 818 € 12 392 429 € 11 928 986 € 11 227 032 € 15 700 968 € 20 298 659 € 17 680 140 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 1 376 080€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 1 376 080 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
1 376 080 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 511 997 € 9 666 260 € 10 787 156 € 16 074 602 € 15 401 150 € 14 265 563 € 20 296 885 € 25 486 175 € 22 143 538 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 959 277 € 8 481 725 € 8 315 818 € 12 392 429 € 11 928 986 € 11 227 032 € 17 077 048 € 20 298 659 € 17 680 140 €