Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Siemens s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.10.2018
30.09.2019
30.09.2017
29.09.2018
30.09.2016
29.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
211 145 600€ 183 334 427€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
145 288 149 € 158 588 956 € 212 143 936 € 184 705 882 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
52 295 615€ 58 494 709€ 51 536 461€ 46 591 132€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
47 260 632€ 62 659 646€ 111 579 408€ 85 900 052€
05
III.
Tržby z predaja služieb
44 802 307€ 33 277 022€ 48 029 731€ 50 843 243€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
412 404€ 550 788€ -226 745€ 351 182€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
517 191€ 3 606 791€ 1 225 081€ 1 020 273€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
138 042 160 € 150 011 782 € 197 888 981 € 170 856 054 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
45 418 567€ 49 659 739€ 41 409 925€ 37 800 818€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 282 861€ 10 959 483€ 39 346 209€ 20 292 228€
14
D.
Služby
42 251 998€ 54 935 479€ 74 918 988€ 76 626 159€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
31 508 013 € 30 578 297 € 39 227 274 € 34 964 005 €
16
E.1.
Mzdové náklady
22 287 070€ 21 768 365€ 27 862 231€ 25 177 722€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 628 613€ 7 320 024€ 9 223 739€ 8 032 500€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 592 330€ 1 489 908€ 2 141 304€ 1 753 783€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
669 042€ 716 332€ 753 670€ 914 962€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
911 679€ 3 162 452€ 2 232 915€ 257 882€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 245 989 € 8 577 174 € 14 254 955 € 13 849 828 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
39 817 532 € 39 427 464 € 55 243 733 € 48 966 404 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 611 522 € 2 542 546 € 2 416 103 € 2 039 237 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
32 530 € 48 688 € 40 807 € 60 639 €
42
XII.
Kurzové zisky
11 730€ 51 797€ 31 628€ 130 809€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 565 082€ 2 442 061€ 2 341 488€ 1 847 789€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 191 251 € 332 564 € 596 456 € 487 915 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 289 510€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
260 558 € 256 173 € 188 856 € 260 696 €
52
O.
Kurzové straty
35 726€ 63 811€ 28 889€ 140 951€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
859 947€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32 840€ 12 580€ 87 021€ 86 268€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 420 271 € 2 209 982 € 1 819 647 € 1 551 322 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 666 260 € 10 787 156 € 16 074 602 € 15 401 150 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 184 535 € 2 471 338 € 3 682 173 € 3 472 164 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 233 131€ 9 164 917€ 3 597 516€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-48 596€ -5 482 745€ -125 352€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 481 725 € 8 315 818 € 12 392 429 € 11 928 986 €