Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
459 412€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 117 659 € 14 301 138 € 11 881 581 € 2 002 428 € 1 687 806 € 870 675 € 18 678 479 € 4 234 353 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 942 236€ 14 107 162€ 11 684 120€ 1 577 009€ 1 425 297€ 700 506€ 18 300 153€ 4 111 909€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
168 496€ 193 245€ 195 770€ 424 169€ 257 012€ 164 695€ 378 326€ 120 340€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
725€ 1 691€ 1 250€ 1 250€ 1 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 927€ 6€ 5 497€ 4 224€ 437€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 420 863 € 12 782 934 € 10 776 409 € 1 827 225 € 1 794 463 € 1 444 603 € 16 039 343 € 3 739 860 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 855 189€ 8 885 654€ 8 874 197€ 1 105 620€ 1 107 003€ 737 143€ 14 362 832€ 3 165 850€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
38 717€ 37 071€ 46 940€ 41 001€ 37 301€ 44 821€ 47 736€ 43 142€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 076 822€ 3 020 217€ 1 448 050€ 293 859€ 304 493€ 337 526€ 1 267 712€ 270 239€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
426 744 € 828 143 € 356 685 € 352 849 € 304 122 € 297 662 € 294 960 € 233 470 €
16
E.1.
Mzdové náklady
305 390€ 659 830€ 254 070€ 251 164€ 216 065€ 211 984€ 211 573€ 164 994€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
108 826€ 155 617€ 95 242€ 92 617€ 82 027€ 79 136€ 77 694€ 64 002€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 528€ 12 696€ 7 373€ 9 068€ 6 030€ 6 542€ 5 693€ 4 474€
20
F.
Dane a poplatky
1 297€ 1 061€ 803€ 1 124€ 1 402€ 2 549€ 1 642€ 718€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 547€ 1 547€ 1 548€ 5 063€ 4 556€ 4 556€ 380€ 3 151€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 547€ 1 547€ 1 548€ 5 063€ 4 556€ 4 556€ 380€ 3 151€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 285€ 4 150€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 320€ 515€ 804€ 566€ -1 342€ 1 908€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 547€ 7 921€ 34 386€ 26 905€ 35 586€ 19 780€ 65 423€ 17 232€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-303 204 € 1 518 204 € 1 105 172 € 175 203 € -106 657 € -573 928 € 2 639 136 € 494 493 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
140 004 € 2 357 465 € 1 510 703 € 560 698 € 233 512 € -254 289 € 3 000 199 € 753 018 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 416 € 64 727 € 19 302 € 15 757 € 7 374 € 14 092 € 59 807 € 19 009 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
152 € 443 € 93 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
152€ 443€ 93€
42
XII.
Kurzové zisky
2 416€ 64 727€ 19 284€ 15 757€ 7 374€ 13 940€ 59 364€ 18 916€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
18€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
31 308 € 113 569 € 103 732 € 70 895 € 50 367 € 36 010 € 121 483 € 37 349 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
27 € 61 169 € 61 327 € 47 502 € 25 482 € 19 273 € 61 753 € 23 903 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
27€ 61 169€ 61 327€ 47 502€ 25 482€ 19 273€ 61 753€ 23 903€
52
O.
Kurzové straty
15 808€ 40 382€ 19 417€ 9 831€ 13 703€ 14 370€ 49 188€ 12 062€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 473€ 12 018€ 22 988€ 13 562€ 11 182€ 2 367€ 10 542€ 1 384€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-28 892 € -48 842 € -84 430 € -55 138 € -42 993 € -21 918 € -61 676 € -18 340 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-332 096 € 1 469 362 € 1 020 742 € 120 065 € -149 650 € -595 846 € 2 577 460 € 476 153 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
311 800 € 138 112 € 2 880 € 2 909 € 604 081 € 109 416 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
311 800€ 138 112€ 2 880€ 2 909€ 604 081€ 109 416€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-332 096 € 1 157 562 € 882 630 € 120 065 € -152 530 € -598 755 € 1 973 379 € 366 737 €