Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
155 277 451 € 211 130 339 € 204 331 170 € 159 814 653 € 182 016 885 € 190 033 893 € 202 293 923 € 202 753 548 € 163 827 189 € 206 472 379 € 198 112 793 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
14 722 534 € 17 720 170 € 12 847 255 € 12 934 812 € 21 473 329 € 14 071 168 € 14 781 345 € 12 667 635 € 19 189 068 € 23 443 101 € 55 866 263 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 2 453 € 19 512 € 35 123 € 969 € 3 449 € 27 496 € 40 729 €
005
A.I.2
Software
0€ 2 453€ 19 512€ 35 123€ 969€ 3 449€ 27 496€ 38 538€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 2 191€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
14 336 884 € 17 334 520 € 12 461 605 € 12 743 842 € 18 839 007 € 13 978 595 € 14 673 161 € 12 619 686 € 14 490 221 € 18 990 046 € 51 231 064 €
012
A.II.1
Pozemky
1 748 039€ 1 783 410€ 2 678 043€ 2 682 731€ 3 086 378€ 2 682 731€ 2 705 077€ 2 409 090€ 2 454 230€ 2 479 662€ 5 354 445€
013
A.II.2
Stavby
3 155 165€ 3 551 984€ 4 528 040€ 4 976 055€ 11 704 641€ 7 155 325€ 7 703 779€ 6 517 219€ 7 224 770€ 7 455 641€ 7 353 150€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 098 030€ 5 228 610€ 4 950 590€ 4 853 936€ 3 921 824€ 3 539 727€ 3 962 729€ 3 243 119€ 4 431 011€ 8 291 561€ 10 175 994€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 335 650€ 6 770 516€ 304 932€ 231 120€ 126 164€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
598 156€ 298 920€ 447 602€ 377 554€ 760 526€ 28 529 908€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ -185 089€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
385 650 € 385 650 € 385 650 € 190 970 € 2 631 869 € 73 061 € 73 061 € 46 980 € 4 695 398 € 4 425 559 € 4 594 470 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
385 650€ 385 650€ 385 650€ 190 970€ 2 631 869€ 50 000€ 50 000€ 24 000€ 4 667 089€ 4 346 710€ 4 516 066€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
23 061€ 23 061€ 22 648€ 27 977€ 78 517€ 78 072€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 332€ 332€ 332€ 332€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
126 926 584 € 185 162 305 € 178 870 106 € 145 897 133 € 157 079 456 € 172 213 559 € 186 941 011 € 187 923 850 € 141 553 282 € 179 172 585 € 136 075 780 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
5 335 246 € 5 484 030 € 8 783 874 € 6 723 006 € 5 648 510 € 10 868 289 € 14 441 507 € 22 473 659 € 36 524 227 € 40 184 226 € 12 648 276 €
032
B.I.1
Materiál
853 619€ 707 167€ 794 290€ 2 236 484€ 1 718 297€ 2 622 054€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 14 876€ 1 076 678€ 620 283€ 5 910 210€
034
B.I.3
Výrobky
490 309€ 377 881€ 743 408€ 770 961€ 2 520 268€ 4 103 100€
035
B.I.4
Zvieratá
50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 66€
036
B.I.5
Tovar
9 524 311€ 13 356 409€ 20 921 035€ 32 440 054€ 35 325 328€ 12 846€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
31 936 988 € 43 197 724 € 25 559 301 € 20 834 680 € 20 086 818 € 21 022 145 € 23 469 320 € 24 888 609 € 22 330 240 € 22 643 189 € 16 866 361 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
16 073 878€ 33 439 626€ 13 871 975€ 11 458 402€ 8 294 662€ 14 731 808€ 15 890 774€ 19 302 730€ 17 369 869€ 17 330 038€ 12 787 360€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
423 554€ 423 554€ 423 554€ 423 554€ 423 554€ 423 554€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
15 863 110€ 9 758 098€ 11 687 326€ 9 376 278€ 11 792 156€ 5 866 783€ 7 154 992€ 5 162 325€ 4 536 817€ 4 889 597€ 3 655 447€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
81 146 571 € 125 655 682 € 137 908 277 € 112 554 817 € 121 713 229 € 131 176 773 € 139 686 159 € 134 762 737 € 70 829 060 € 112 889 462 € 103 755 295 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
76 736 340€ 111 529 659€ 130 556 983€ 91 542 217€ 104 456 602€ 90 265 862€ 79 934 140€ 94 966 135€ 61 706 624€ 94 795 753€ 94 119 830€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
8 635 232€ 7 463 554€ 3 237 486€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 5 055 105€ 0€ 18 253 654€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4 382 490€ 5 717 614€ 4 702 561€ 110 408€ 119 654€ 677 832€ 867 040€ 3 838 101€ 3 035 654€ 15 184 249€ 5 442 110€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 3 326 284€ 2 620 862€ 2 620 862€ 17 106 427€ 4 281 466€ 1 168 206€ 99 152€ 78 201€ 2 904 927€ 4 190 102€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27 741€ 27 020€ 27 871€ 27 676€ 30 546€ 27 316 381€ 50 253 219€ 32 621 863€ 6 008 581€ 4 533€ 3 253€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
8 507 779 € 10 824 869 € 6 618 654 € 5 784 630 € 9 630 899 € 9 146 352 € 9 344 025 € 5 798 845 € 11 869 755 € 3 455 708 € 2 805 848 €
056
B.IV.1
Peniaze
358 009€ 285 236€ 229 017€ 180 342€ 143 196€ 173 370€ 135 036€ 132 093€ 134 925€ 170 107€ 152 592€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 149 770€ 10 539 633€ 6 389 637€ 5 604 288€ 9 487 703€ 8 972 982€ 9 208 989€ 5 666 752€ 11 734 830€ 3 285 601€ 2 653 256€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
13 628 333 € 8 247 864 € 12 613 809 € 982 708 € 3 464 100 € 3 749 166 € 571 567 € 2 162 063 € 3 084 839 € 3 856 693 € 6 170 750 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
106 124€ 135 439€ 118 955€ 229 506€ 210 443€ 255 514€ 197 843€ 365 790€ 456 943€ 227 370€ 191 828€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 522 209€ 8 112 425€ 12 494 854€ 753 202€ 3 253 657€ 3 493 652€ 373 724€ 1 796 273€ 2 627 896€ 3 629 323€ 5 978 922€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
155 277 451 € 211 130 339 € 204 257 357 € 159 814 653 € 182 016 884 € 190 033 893 € 202 293 923 € 202 753 548 € 163 827 189 € 206 472 379 € 198 112 793 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
14 044 210 € 46 408 203 € 42 469 142 € 50 737 438 € 49 807 855 € 46 612 429 € 64 052 522 € 62 399 794 € 51 975 288 € 48 596 869 € 47 829 650 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 €
069
A.I.1
Základné imanie
132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
724 271 € 724 271 € 724 271 € 724 271 € 724 271 € 1 570 651 € 1 570 651 € 85 141 € 105 007 € -180 280 € -185 686 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
724 271€ 724 271€ 724 271€ 724 271€ 724 271€ 326 042€ 326 042€ 326 042€ 326 042€ 326 042€ 326 031€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-240 488€ -240 488€ -240 901€ -221 035€ -506 322€ -511 717€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
1 485 097€ 1 485 097€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
45 551 156 € 41 612 095 € 39 880 391 € 43 109 887 € 42 198 373 € 42 335 818 € 51 239 074 € 51 724 226 € 48 527 408 € 47 869 296 € 44 225 154 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
45 551 156€ 41 612 095€ 39 880 391€ 43 109 887€ 42 198 373€ 42 335 818€ 52 560 393€ 52 116 020€ 48 919 202€ 48 261 090€ 44 616 942€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 321 319€ -391 794€ -391 794€ -391 794€ -391 788€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-32 363 993 € 3 939 061 € 1 731 704 € 6 770 504 € 6 752 435 € 2 559 906 € 11 096 743 € 10 444 373 € 3 196 819 € 761 799 € 3 644 128 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
141 233 241 € 164 722 136 € 161 788 215 € 109 077 215 € 132 209 029 € 141 293 269 € 136 844 969 € 140 353 754 € 102 965 476 € 147 953 623 € 125 976 232 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
24 857 113 € 24 927 060 € 32 448 266 € 28 522 719 € 38 551 006 € 19 253 774 € 25 672 239 € 19 588 105 € 16 896 801 € 15 996 767 € 11 280 920 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
708 418€ 683 177€ 613 162€ 562 656€ 699 989€ 981 770€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
16 936 250€ 10 864 552€ 17 020 241€ 14 648 297€ 22 307 101€ 16 686 628€ 23 046 487€ 16 739 389€ 14 336 586€ 13 542 797€ 8 141 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 920 863€ 14 062 508€ 15 428 025€ 13 874 422€ 16 243 905€ 1 858 728€ 1 942 575€ 2 235 554€ 1 997 559€ 1 753 981€ 2 158 150€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
19 105 127 € 22 852 873 € 19 518 045 € 19 208 015 € 19 942 396 € 16 546 522 € 17 761 146 € 17 900 526 € 16 411 102 € 15 319 195 € 9 826 727 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
15 493 826€ 17 199 915€ 19 163 025€ 18 881 374€ 19 663 434€ 16 360 632€ 17 624 894€ 17 869 808€ 16 411 006€ 14 375 072€ 4 252 605€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 5 120 759€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
426 325€ 386 215€ 355 020€ 326 641€ 278 962€ 185 890€ 136 252€ 30 718€ 96€ 285€ 1 527€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 184 976€ 5 266 743€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 943 838€ 451 836€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
97 271 001 € 116 942 203 € 109 821 904 € 61 346 481 € 73 715 627 € 105 492 973 € 93 411 584 € 102 865 123 € 69 657 573 € 116 637 661 € 104 868 585 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
39 868 156€ 36 193 947€ 53 181 318€ 57 370 549€ 61 099 694€ 60 086 460€ 50 814 321€ 60 985 624€ 45 030 962€ 69 540 846€ 60 096 096€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
6 275 242€ 12 561 226€ 15 455 756€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
31 548 409€ 24 495 961€ 22 280 075€ 18 471 783€ 32 491 889€ 22 337 848€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
40 607 097€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 208 909€ 16 531 490€ 8 160 519€ 1 234 546€ 1 682 966€ 3 835 019€ 1 503 820€ 586 823€ 95 692€ 6 774 097€ 4 711 976€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 048 999€ 984 915€ 1 015 222€ 941 885€ 864 147€ 818 696€ 857 901€ 885 754€ 1 045 970€ 1 076 469€ 59 484€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
602 538€ 623 978€ 630 659€ 593 589€ 523 615€ 504 543€ 489 632€ 470 635€ 499 312€ 527 566€ 628 228€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
584 823€ 176 394€ 3 188 655€ 162 289€ 140 645€ 2 424 604€ 2 688 723€ 2 200 456€ 456 542€ 169 057€ 1 295 625€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 350 479€ 62 431 479€ 43 645 531€ 1 043 623€ 9 404 560€ 4 057 312€ 6 057 737€ 15 739 328€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 128 195 € 1 396 432 € 8 886 425 € 9 921 887 € 24 306 911 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 128 195€ 1 396 432€ 8 886 425€ 9 921 887€ 24 306 911€