Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
26 946€ 7 095 172€ 22 552€ 554 036€ 4 993 473€ 4 463 057€ 8 972 209€ 12 857 535€ 5 396 430€ 11 395 306€ 131 249€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44 152€ 5 411 186€ 0€ 908 598€ 4 340 672€ 3 901 903€ 7 788 492€ 11 219 383€ 4 866 310€ 10 020 098€ 124 809€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-17 206 € 1 683 986 € 22 552 € -354 562 € 652 801 € 561 154 € 1 183 717 € 1 638 152 € 530 120 € 1 375 208 € 6 440 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
158 506 527 € 202 644 564 € 307 578 264 € 386 996 767 € 316 032 249 € 193 782 901 € 256 073 927 € 269 126 555 € 268 046 093 € 347 691 159 € 388 193 454 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
158 506 527€ 202 644 564€ 307 578 264€ 386 996 767€ 316 032 249€ 193 221 833€ 256 486 057€ 270 069 211€ 267 178 017€ 338 898 046€ 365 563 234€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
112 428€ -592 598€ -1 074 605€ -1 292 913€ -6 872 741€ 515 336€
07
II.3
Aktivácia
448 640€ 180 468€ 131 949€ 2 160 989€ 15 665 854€ 22 114 884€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
154 105 435 € 191 110 944 € 266 262 287 € 360 877 815 € 282 771 660 € 182 245 397 € 228 383 962 € 239 879 659 € 238 906 653 € 324 685 361 € 360 601 741 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 550 759€ 33 361 163€ 52 146 532€ 62 686 015€ 43 400 084€ 26 942 115€ 40 079 425€ 38 945 491€ 29 153 150€ 37 282 928€ 60 864 238€
10
B.2
Služby
126 554 676€ 157 749 781€ 214 115 755€ 298 191 800€ 239 371 576€ 155 303 282€ 188 304 537€ 200 934 168€ 209 753 503€ 287 402 433€ 299 737 503€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 383 886 € 13 217 606 € 41 338 529 € 25 764 390 € 33 913 390 € 12 098 658 € 28 873 682 € 30 885 048 € 29 669 560 € 24 381 006 € 27 598 153 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
20 482 245 € 22 004 762 € 22 620 421 € 20 543 320 € 18 469 617 € 18 027 613 € 18 405 271 € 18 277 582 € 20 470 437 € 21 838 675 € 23 865 896 €
13
C.1
Mzdové náklady
15 123 927€ 16 100 414€ 16 324 982€ 15 200 916€ 13 958 734€ 13 097 686€ 13 469 567€ 13 374 236€ 14 997 934€ 15 892 874€ 18 141 439€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
-746 826€ -278 969€ 155 450€ -43 793€ -506 207€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 676 490€ 6 006 325€ 6 003 805€ 5 580 342€ 4 895 010€ 4 483 167€ 4 397 279€ 4 259 574€ 4 663 254€ 4 980 316€ 5 306 745€
16
C.4
Sociálne náklady
428 654€ 176 992€ 136 184€ -194 145€ 122 081€ 446 760€ 538 425€ 643 772€ 809 249€ 965 485€ 417 712€
17
D
Dane a poplatky
359 729€ 621 215€ 465 571€ 466 414€ 513 016€ 310 216€ 356 549€ 376 015€ 379 924€ 352 647€ 441 977€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 092 065€ 3 532 469€ 1 851 363€ 1 824 274€ 1 823 972€ 1 682 653€ 1 659 494€ 1 857 036€ 4 396 375€ 2 909 519€ 2 531 601€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
538 531€ 2 967 540€ 391 326€ 2 579 305€ 153 122€ 319 553€ 319 833€ 501 088€ 357 501€ 119 961€ 7 757 917€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
76 204€ 1 670 319€ 48 596€ 6 657 870€ 10 813€ 158 678€ 64 100€ 664 228€ 812 223€ 371 754€ 4 557 160€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
13 741 934€ -10 886 793€ 20 603 153€ 1 740 663€ 5 366 079€ 1 867 857€ -243 807€ 875 540€ -1 258 442€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 018 640€ 10 630 146€ 12 382 866€ 5 784 065€ 1 815 959€ 11 025 013€ 13 744 236€ 4 632 314€ 9 737 258€ 10 310 163€ 7 386 477€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 977 147€ 3 271 300€ 5 827 075€ -6 369 034€ 3 022 149€ -3 258 235€ 10 317 981€ 7 424 095€ 9 846 528€ 8 230 696€ 8 577 441€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-37 788 267 € 6 602 020 € 2 696 542 € 9 264 253 € 6 676 825 € 4 654 442 € 12 378 163 € 6 543 954 € 5 117 274 € 1 107 839 € 2 768 472 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
670 262€ 4 780 921€ 200 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
663 125€ 4 643 089€ 3 054€ 0€ 7 601€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
77 131 € 80 192 € 6 000 000 € 0 € 168 094 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
77 131€ 80 192€ 6 000 000€ 168 094€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 95 332€ 71 480€ 370 129€ 1 234 207€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-667 799€ -14 536€ 36 394€ 3 967€ 1 892€
38
X.
Výnosové úroky
207 229€ 276 642€ 196 458€ 162 579€ 151 433€ 242 438€ 375 578€ 194 631€ 555 546€ 752 373€ 2 004 880€
39
N
Nákladové úroky
887 470€ 1 107 195€ 533 816€ 551 035€ 439 476€ 12 203€ 40 940€ 25 415€ 667 459€ 733 651€ 1 379 008€
40
XI.
Kurzové zisky
5 632€ 29 596€ 9 696€ 35 032€ 1 019 895€ 9 769 004€
41
O
Kurzové straty
32 503€ 26 612€ 60 416€ 32 204€ 210 456€ 8 160 327€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 491€ 0€ 1 683 830€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
497€ 0€ 3 334€ 17 312€ 0€ 1 085 641€ 881 478€ 999 402€ 1 099 425€ 772 512€ 860 752€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-680 738 € -733 730 € -269 212 € -35 639 € 2 629 994 € -805 146 € 211 272 € 5 271 462 € -1 047 958 € 51 682 € 1 532 398 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-38 469 005 € 5 868 290 € 2 427 330 € 9 228 614 € 9 306 819 € 3 849 296 € 12 589 435 € 11 815 416 € 4 069 316 € 1 159 521 € 4 300 870 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-6 105 012 € 1 929 229 € 695 626 € 2 458 109 € 2 554 384 € 1 289 390 € 1 491 982 € 1 321 043 € 872 497 € 397 722 € 656 410 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 0€ 3 006 674€ -12 492€ 94 407€ 1 182€ 3 157 111€ 1 946 551€ 1 439 233€ 1 139 869€ 2 890 958€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-6 105 012€ 1 929 229€ -2 311 048€ 2 470 601€ 2 459 977€ 1 288 208€ -1 665 129€ -625 508€ -566 736€ -742 147€ -2 234 548€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-32 363 993 € 3 939 061 € 1 731 704 € 6 770 505 € 6 752 435 € 2 559 906 € 11 097 453 € 10 494 373 € 3 196 819 € 761 799 € 3 644 460 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
710€ 50 000€ 332€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-710 € -50 000 € 0 € -332 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-710 € -50 000 € 0 € -332 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-38 469 005 € 5 868 290 € 2 427 330 € 9 228 614 € 9 306 819 € 3 849 296 € 12 588 725 € 11 765 416 € 4 069 316 € 1 159 521 € 4 300 538 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-32 363 993 € 3 939 061 € 1 731 704 € 6 770 505 € 6 752 435 € 2 559 906 € 11 096 743 € 10 444 373 € 3 196 819 € 761 799 € 3 644 128 €