Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VÁHOSTAV - SK, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s.

 • Názov VÁHOSTAV - SK, a.s.
 • IČO 31356648
 • DIČ 2020333216
 • IČ DPH SK2020333216 podľa §4
 • Sídlo Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
 • Dátum vzniku 11. augusta 1993, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5996/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 20 000 000 € / splatené 20 000 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 20 000 000 €
 • Historický názov Prvá slovenská tunelárska, a.s.
  (platné do 27. apríla 2001 )
 • Historické sídlo Hlinská 40, 011 18 Žilina
  (platné do 18. júna 2014)
  Račianska 66, 832 64 Bratislava
  (platné do 10. apríla 2000)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum povolenia 24. októbra 2014
 • Dôvod povolenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.10.2014, sp. zn. 8R/4/2014 - 926, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.10.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka VÁHOSTAV - SK, a. s. , so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648.
 • Dátum ukončenia 30. mája 2015
 • Dôvod ukončenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.05.2015, sp. zn. 8R/4/2014 súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka VÁHOSTAV - SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO : 31 356 648 a končí reštrukturalizáciu dlžníka VÁHOSTAV - SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO : 31 356 648, v zmysle § 156 ZKR zaniká funkcia správcu.
Predmety podnikania
Názov Vznik
Vedenie účtovníctva 18.1.2013
príprava a výstavba tunelov a podzemných stien 11.8.1993
činnosť vykonávaná banským spôsobom 30.6.1995
prípravné práce pre stavbu 30.10.2001
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín) 30.10.2001
prieskumné a podzemné práce 30.10.2001
sprostredkovateľská činnosť 30.10.2001
prenájom strojov, prístrojov a zariadení 30.10.2001
výroba stavebných prvkov z betónu 30.10.2001
výskum a vývoj 30.10.2001
údržba a oprava motorových vozidiel 30.10.2001
poradenská činnosť v predmete podnikania 30.10.2001
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živnosti 30.10.2001
činnosť ekonomických a organizačných poradcov 30.10.2001
prevádzkovanie parkovacích plôch 30.10.2001
predaj pohonných hmôt 30.10.2001
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe) 30.10.2001
prechodné ubytovanie 30.10.2001
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk 17.9.2002
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov 17.9.2002
vykonávanie trhacích prác 17.9.2002
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení 17.9.2002
vykonávanie revízie elektrických zariadení 17.9.2002
montáž, oprava a údržba bleskozvodov 17.9.2002
elektroinštalačné práce, ochrana podzemných inžinierskych sieti aktívnou katodovou ochranou 17.9.2002
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky 17.9.2002
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 3.7.2003
údržba a oprava pracovných strojov a mechanizmov 3.7.2003
montáž a oprava zdvíhacích zariadení 3.7.2003
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení 3.7.2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 30.9.2006
recyklovanie ostatných stavebných odpadov 30.9.2006
medzinárodná nákladná cestná doprava 30.9.2006
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 7.11.2006
geodetické a kartografické činnosti 18.8.2007
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 12.7.2012
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu 12.7.2012
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 12.7.2012
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 12.7.2012
čistiace a upratovacie služby 12.7.2012
zámočníctvo 12.7.2012
stolárstvo 12.7.2012
kovoobrábanie 12.7.2012
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo 29.11.2012
projektová činnosť vo výstavbe 12.9.2017
opravy pracovných strojov 8.12.2023
opravy karosérií 8.12.2023
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 8.12.2023
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 8.12.2023
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 8.12.2023
technik požiarnej ochrany 8.12.2023
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti 8.12.2023
obstarávanie administratívno-technických služieb v oblasti životného prostredia 8.12.2023
bezpečnostnotechnické služby 8.12.2023
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 8.12.2023
činnosť vodohospodára 8.12.2023
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 8.12.2023
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení 8.12.2023
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári) 8.12.2023
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 26.2.1993, rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 22/93, N z 21/93 napísanej dňa 26.2.1993 boli schvalené stanovy v zmysle ust. § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1080
2. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 10.05.1994. Stary spis: Sa 1080
3. živnostenský list vydaný obvodným úradom Bratislava 3, pod ev.č. žo - 94/62091/Pá rozhodnutie ministerstva životného prostredia SR zo dňa 16.2.1995, číslo: 3.3 / 83-95 Stary spis: Sa 1080
4. Na valnom zhromaždení dňa 24.4. 2001 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení dňa 29. 6. 2001 bola schválená zmena stanov.
7. Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.10.2001 bola zriadená organizačná zložka -odštepný závod.
8. Na valnom zhromaždení dňa 20.11. 2001 bola schválená zmena stanov.
9. Na valnom zhromaždení dňa 21.6.2002 bola schválená zmena stanov.
10. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.12. 2002 bola schválená zmena stanov.
11. Na valnom zhromaždení dňa 15.5.2003 bola schválená zmena stanov.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.09.2014, 30.09.2014.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.
14. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 17.12.2014.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.5.2015
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2015.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2015.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2016.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2018.