Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DUAL PRODUCTION s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
35 546 038€ 31 702 457€ 29 386 101€ 27 529 250€ 25 372 352€ 24 047 809€ 22 388 800€ 22 261 612€ 20 535 679€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
35 551 688 € 31 765 621 € 29 396 708 € 27 529 324 € 25 372 370 € 24 050 840 € 22 393 460 € 22 264 350 € 20 535 584 € 18 983 513 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
181€ 550€ 552€ 736€ 1 102€ 5 915€ 644€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
35 546 038€ 31 702 457€ 29 385 920€ 27 528 700€ 25 371 800€ 24 047 073€ 22 387 698€ 22 255 697€ 20 534 940€ 18 983 513€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18€ 588€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 650€ 63 164€ 10 607€ 74€ 2 443€ 4 660€ 2 738€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
35 164 556 € 31 521 970 € 28 997 211 € 27 190 470 € 25 062 556 € 23 813 178 € 22 083 627 € 22 072 277 € 20 494 179 € 18 955 748 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
138€ 415€ 406€ 584€ 752€ 5 305€ 484€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
673€ 284€ 728€ 803€ 2 008€ 1 908€ 2 077€ 48 477€ 10 978€ 2 922€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
35 061 577€ 31 464 244€ 28 944 441€ 27 112 994€ 24 961 082€ 23 656 704€ 21 909 437€ 21 824 962€ 20 134 159€ 18 629 172€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
96 633 € 56 470 € 47 473 € 74 639 € 93 904 € 152 149 € 169 503 € 190 511 € 170 698 € 116 725 €
16
E.1.
Mzdové náklady
69 030€ 40 325€ 34 113€ 53 419€ 67 531€ 110 091€ 122 081€ 138 629€ 123 405€ 83 885€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 338€ 14 222€ 11 454€ 18 518€ 23 532€ 38 004€ 42 703€ 47 731€ 43 121€ 29 781€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 265€ 1 923€ 1 906€ 2 702€ 2 841€ 4 054€ 4 719€ 4 151€ 4 172€ 3 059€
20
F.
Dane a poplatky
33€ 2€ 2€ 8€ 10€ 16€ 6€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
166 662€ 200 004€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
166 662€ 200 004€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 228€ 854€ 416€ 684€ 3 459€ 1 062€ 1 030€ 571€ 608€ 6 014€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 412€ 118€ 4 015€ 935€ 1 695€ 769€ 820€ 2 441€ 10 574€ 905€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
387 132 € 243 651 € 399 497 € 338 854 € 309 814 € 237 662 € 309 833 € 192 073 € 41 405 € 27 765 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
483 788 € 237 929 € 440 794 € 415 038 € 408 856 € 388 613 € 476 534 € 382 868 € 389 963 € 351 419 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
209 € 1 303 € 3 335 € 3 080 € 2 585 € 2 013 € 2 059 € 95 € 64 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
209 € 1 303 € 3 335 € 3 080 € 2 585 € 2 013 € 2 059 € 95 € 64 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
209€ 1 303€ 3 335€ 3 080€ 2 585€ 2 013€ 2 059€ 95€ 64€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
895 € 1 158 € 582 € 439 € 461 € 677 € 1 491 € 21 540 € 21 512 € 4 339 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 000 € 20 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
20 000€ 20 000€
52
O.
Kurzové straty
11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
884€ 1 158€ 582€ 439€ 461€ 677€ 1 491€ 1 540€ 1 512€ 4 339€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-895 € -949 € 721 € 2 896 € 2 619 € 1 908 € 522 € -19 481 € -21 417 € -4 275 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
386 237 € 242 702 € 400 218 € 341 750 € 312 433 € 239 570 € 310 355 € 172 592 € 19 988 € 23 490 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
86 598 € 7 465 € 142 245 € 73 946 € 87 364 € 65 723 € 89 025 € 39 122 € 4 522 € 5 458 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
86 223€ 14 996€ 142 245€ 73 946€ 87 364€ 65 723€ 89 025€ 39 122€ 4 522€ 5 458€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
375€ -7 531€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
299 639 € 235 237 € 257 973 € 267 804 € 225 069 € 173 847 € 221 330 € 133 470 € 15 466 € 18 032 €