Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REHAU s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
84 330 886€ 79 262 359€ 113 188 988€ 113 923 318€ 116 909 126€ 128 603 205€ 77 194 848€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
84 334 244 € 79 298 348 € 117 471 555 € 113 828 257 € 116 926 669 € 128 599 250 € 77 189 572 € 58 963 064 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
30 656 100€ 27 453 219€ 21 825 022€ 19 525 477€ 24 430 460€ 56 062 365€ 19 126 660€ 18 443 786€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
47 891 674€ 49 746 141€ 89 246 142€ 89 857 727€ 88 023 912€ 68 652 608€ 39 716 653€ 39 370 904€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 000 182€ 1 688 698€ 1 635 168€ 2 808 843€ 2 908 365€ 2 594 453€ 762 460€ 761 959€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
42 053€ 4 282 691€ -35 534€ 29 169€ 940€
07
V.
Aktivácia
13 595€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
33 791€ 47 994€ 50 489€ 134 040€ 142 408€ 172 114€ 739 805€ 261 580€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
752 497€ 320 243€ 432 043€ 1 537 704€ 1 378 760€ 1 116 770€ 16 843 994€ 124 835€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
83 729 147 € 74 612 972 € 110 783 178 € 105 399 816 € 108 265 721 € 117 307 924 € 72 193 669 € 54 131 377 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
30 868 800€ 22 377 197€ 16 646 372€ 14 146 315€ 17 703 057€ 49 369 688€ 14 048 311€ 13 163 554€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
43 482 135€ 41 240 481€ 79 317 781€ 76 664 370€ 73 834 105€ 54 321 577€ 33 972 162€ 31 985 412€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-36 287€ 23 476€ -2 192€ -43 762€ 128 140€ 6 996€ -42 594€ -56 039€
14
D.
Služby
7 163 307€ 8 240 919€ 12 092 762€ 11 897 074€ 14 222 160€ 10 726 645€ 4 732 371€ 6 493 213€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 191 235 € 2 307 589 € 2 262 631 € 2 166 956 € 1 844 760 € 1 704 531 € 1 656 640 € 1 579 104 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 563 656€ 1 665 819€ 1 631 361€ 1 563 380€ 1 345 991€ 1 247 601€ 1 237 211€ 1 167 905€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
573 189€ 593 142€ 588 904€ 557 386€ 461 449€ 418 807€ 388 745€ 379 749€
19
E.4.
Sociálne náklady
54 390€ 48 628€ 42 366€ 46 190€ 37 320€ 38 123€ 30 684€ 31 450€
20
F.
Dane a poplatky
28 206€ 19 998€ 20 384€ 20 448€ 20 441€ -7 975€ 21 432€ 22 511€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
122 987€ 116 065€ 148 745€ 135 612€ 127 012€ 157 245€ 97 235€ 111 114€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
122 987€ 116 065€ 148 745€ 135 612€ 127 012€ 157 245€ 97 235€ 111 114€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
172 114€ 739 797€ 258 955€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 213€ -20 495€ -93 013€ 94 716€ 56 837€ 37 044€ -188 087€ 141 652€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-95 449€ 307 742€ 389 708€ 318 087€ 329 209€ 820 059€ 17 156 402€ 431 901€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
605 097 € 4 685 376 € 6 688 377 € 8 428 441 € 8 660 948 € 11 291 326 € 4 995 903 € 4 831 687 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 070 001 € 7 048 038 € 8 934 300 € 9 492 516 € 9 518 039 € 12 885 460 € 6 895 523 € 6 990 509 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
64 848 € 18 342 € 11 377 € 83 129 € 33 040 € 45 207 € 30 823 € 1 222 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
-3 358 € 6 758 € 11 371 € 82 465 € 34 512 € 4 895 € 5 276 € 939 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
-3 358€ 6 758€ 11 328€ 82 393€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
43€ 72€ 34 512€ 4 895€ 5 276€ 939€
42
XII.
Kurzové zisky
68 206€ 11 584€ 6€ 664€ -1 472€ 40 312€ 25 547€ 283€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
87 956 € 38 318 € 7 755 € 8 736 € 22 806 € 82 251 € 37 049 € 2 968 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
22 683 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
22 683€
52
O.
Kurzové straty
84 804€ 35 662€ 5 046€ 6 241€ 20 555€ 56 601€ 35 733€ 1 139€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 152€ 2 656€ 2 709€ 2 495€ 2 251€ 2 967€ 1 316€ 1 829€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-23 108 € -19 976 € 3 622 € 74 393 € 10 234 € -37 044 € -6 226 € -1 746 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
581 989 € 4 665 400 € 6 691 999 € 8 502 834 € 8 671 182 € 11 254 282 € 4 989 677 € 4 829 941 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-256 403 € 1 498 612 € 1 470 930 € 1 822 748 € 2 026 992 € 2 523 434 € 1 224 163 € 1 215 029 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
414 180€ 668 162€ 1 505 774€ 2 336 084€ 1 601 560€ 3 206 116€ 1 592 535€ 1 210 035€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-670 583€ 830 450€ -34 844€ -513 336€ 425 432€ -682 682€ -368 372€ 4 994€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
838 392 € 3 166 788 € 5 221 069 € 6 680 086 € 6 644 190 € 8 730 848 € 3 765 514 € 3 614 912 €