Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železnice Slovenskej republiky

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Železnice Slovenskej republiky

 • Názov Železnice Slovenskej republiky
 • IČO 31364501
 • DIČ 2020480121
 • IČ DPH SK2020480121 podľa §4
 • Sídlo Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 • Dátum vzniku 31. decembra 1993, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 312/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 800 169 955 €
  Podľa účtovnej závierky: 800 170 000 €
 • Historický názov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
  (platné do 2. júla 2019 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Miloslav Havrila Štatutár - generálny riaditeľ Štefunkova 9, 821 03 Bratislava 9. apríla 2020
Predmety podnikania
Názov Vznik
zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí 31.12.1993
údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky 31.12.1993
poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích, a kultúrnych zariadeniach 31.12.1993
automatizované spracovanie údajov a ich prenos 31.12.1993
metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín, geodetická a kartografická činnosť 31.12.1993
zabezpečovanie činnosti vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave 31.12.1993
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky 31.12.1993
prekládka tovarov, preväzovanie kolajových vozidiel a zmena prepravnej úpravy prepravovaných tovarov pri zmene rozchodu železníc 31.12.1993
zabezpečovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti o pracovníkov vybraných profesií 31.12.1993
projektová činnosť v investičnej výstavbe 16.5.1995
inžinierska činnosť 16.5.1995
reklamná a propagačná činnosť 16.5.1995
kopírovacia a fotografická činnosť 16.5.1995
organizačné zabezpečenie a vzdelávania 16.5.1995
psychologické služby neklinického charakteru 16.5.1995
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 16.5.1995
liečebno-preventívna starostlivosť 16.5.1995
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 12.10.1995
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 3.7.1998
sprostredkovateľská činnosť 3.7.1998
prenájom nehnuteľností 3.7.1998
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 6.11.2000
výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy 22.5.2001
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb 22.5.2001
činnosť účtovných poradcov 23.5.2001
vedenie účtovníctva 23.5.2001
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 23.5.2001
automatizované spracovanie dát 23.5.2001
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software 23.5.2001
príprava mládeže na povolanie a činnosti súvisiace s touto prípravou 23.5.2001
prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa osobitného predpisu 31.7.2002
činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a lanových dráh 31.7.2002
výstavba, úpravy a údržba železničných dráh a lanových dráh vrátane zariadení ekologického charakteru 31.7.2002
prevádzkovanie dopravy na dráhe na účely výstavby, úprav a údržby železničných dráh a lanových dráh 31.7.2002
prevádzkovanie dopravy na dráhe na účely poskytovania manipulačných služieb, obslužných dopravných služieb a obslužných prepravných služieb pre prevádzkovateľov dopravy na dráhe 31.7.2002
výskumná a vývojová činnosť pre stavbu a prevádzkovanie všetkých dráh 30.8.2002
výskumná a vývojová činnosť pre prevádzkovanie dopravy na všetkých dráhach 30.8.2002
udržiavanie, vystavovanie a predvádzanie historických koľajových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy, včítane traťových strojov a špeciálnych zariadení 30.8.2002
prevádzkovanie dopravy osôb nostalgickými vlakmi na železničných a špeciálnych dráhach 30.8.2002
poskytovanie lekárenskej starostlivosti 30.8.2002
obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov 24.3.2003
prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby 17.6.2004
pohostinská činnosť 17.6.2004
čistenie prádla 17.6.2004
vykonávanie revízií určených technických zariadení tlakových 8.10.2005
vykonávanie prehliadok, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 8.10.2005
vykonávanie prehliadok, revízií a skúšok strojno-mechanických častí zdvíhacích zariadení 8.10.2005
dodávka elektriny, distribúcia elektriny 31.8.2006
technik požiarnej ochrany 9.2.2007
špecialista požiarnej ochrany 9.2.2007
prevádzka verejných hygienických zariadení - toalety 12.10.2007
upratovacie služby 12.10.2007
prenájom cestných vozidiel 12.10.2007
prenájom stavebných strojov a mechanizmov 12.10.2007
demolácie a zemné práce 12.10.2007
manipulácia s nákladom - prekladanie bremien 12.10.2007
čistenie kanalizácie 12.10.2007
kladenie potrubia mechanizmami 12.10.2007
lešenárske práce - montáž a demontáž 12.10.2007
betonárske práce 12.10.2007
maliarske a natieračské práce 12.10.2007
výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné, špeciálne dráhy a električkové dráhy 16.7.2009
výkon posudzovania zhody so schváleným typom dráhových vozidiel 16.7.2009
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a odbornej prípravy rušňovodičov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh, trolejbusových a električkových dráh 16.4.2011
vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov 16.4.2011
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových pre zamestnancov prevádzkovateľa dráh a dráhových podnikov 16.4.2011
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach 16.4.2011
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových pre zamestnancov prevádzkovateľa dráh a dráhových podnikov 16.4.2011
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných pre zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhových podnikov 16.4.2011
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu :
01.1- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
7.2.2012
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu :
05.1- Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky
7.2.2012
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu :
06.1- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
7.2.2012
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu :
10.3- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
7.2.2012
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu :
01.2- Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
7.2.2012
posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov 16.4.2011
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch psychológia, pracovná a organizačná psychológia, poradenská psychológia, dopravná psychológia 16.4.2011
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 29.6.2011
oprava a kontrola požiarnych vodovodov 29.6.2011
oprava a kontrola požiarnych hydrantov 29.6.2011
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva 4.12.2012
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 4.12.2012
vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 4.12.2012
plynárenstvo- dodávka plynu 30.5.2013
prevádzkovanie špeciálnych dráh 3.7.2015
činnosti súvisiace s prevádzkovaním špeciálnych dráh a výstavbou, úpravou a údržbou špeciálnych zariadení 3.7.2015
vydavateľská činnosť 6.11.2015
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 27.11.2018
Iné právne skutočnosti
1. Železnice Slovenskej republiky boli zriadené Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR v zmysle Zák. č. 258/93 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky ako právny nástupca Železníc Slovenskej republiky š.p.
Základné imanie 28 863 632 576 Sk.
Starý spis: 720
2. Správna rada ŽSR schválila zriadenie vnútorných organizačných zložiek dňa 27.1.1994 a uznesenie č 13/94 a dňa 28.7.1994 uznesenie č. 51/94.
3. Základné imanie : 37 874 037 576 Sk

Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 115/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 344 724 tis. Sk vecne zodpovedajú-
cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Trnava. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR.

Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 116/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 260 313 tis. Sk vecne zodpovedajú-
cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Zvolen. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte
/i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR.

Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 117/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 483 517 tis. Sk vecne zodpovedajú-
cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Vrútky. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR.
4. Rozhodnutím správnej rady konanej v dňoch 28.7.1994, 28.2.1994 a 29.9.1994 bolo schválené zriadenie odštepných závodov.
5. Uznesenia z 10. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR, ktoré sa konalo dňa 28.7.1994, Uznesenie zo 17. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR, ktoré sa konalo dňa 15.12.1994, Uznesenie zo 4. mimoriadného zasadnutia Správnej Rady ŽSR, ktoré sa konalo 31.1.1995, Záznam z pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 4.5.1995, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti.
6. Záznam z 9. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 29. a 30.6.1995. Záznam z 11. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.7.1995.
7. Záznam z 15. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 9.11.1995 na ktorom bolo schválené zrušenie odštepných závodov.
8. Odvolací dekrét č.j. 726/95 - 120/67 zo dňa 8.1.1996.
Menovací dekrét č.j. 726/95 - 610 zo dňa 25.1.1996.
Odvolací dekrét č. 5606/M - 96 zo dňa 9.9.1996.
Menovací dekrét č. 5607/M - 96 zo dňa 9.9.1996.
Záznam z mimoriadného zasadnutia Správnej rady konaného dňa 9.9.1996.
9. odvolací dekrét zo dňa 22.10.1996. menovací dekrét zo dňa 22.10.11996.
10. Výpis zo záznamu z 18. zasadnutia Správnej rady konaného dňa 19.12.1996.
Záznam z 2. zasadnutia Správnej rady konaného dňa 11.2.1997, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení niektorých odštepných závodov a o zriadení nových odštepných závodov.
Správna rada schválila k 1.1.1997 zrušenie odštepných závodov:
- ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Košice
- ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Zvolen
- ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Žilina
- ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Bratislava
- ŽSR Železničné prekladisko Čierna nad Tisou
- ŽSR Mostný obvod Bratislava
- ŽSR Mostný obvod Košice
- ŽSR Tatranské lanové dráhy Tatranská Lomnica
- ŽSR Ústav rozvoja železníc Bratislava
- ŽSR Železničné zdravotníctvo Bratislava.
Menovacie a odvolacie dekréty vedúcich odštepných závodov.
11. Zázna zo 4. zasadnutia Správnej rady, ŽSR zo dňa 17.3.1997, odvolací dekrét č. 309/M-97 zo dňa 21.3.1997.
12. Záznam zo 7. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 9. 6.1997.
13. Záznam z mimoriadného valného zhromaždenia Správnej rady z 19.6.1997.
Menovací dekrét č. 796/M - 97 zo dňa 19.6.1997.
14. Zápisnica z 10. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 24.6.1997.
Menovací dekrét č. 824/M - 97 zo dňa 26.6.1997.
Odvolací dekrét č. 823/M - 97 zo dňa 26.6.1997.
15. Odvolací dekrét zo dňa 29.7.1997 č. 2659/97 - 610.
Menovací dekrét zo dňa 1.8.1997 č. 2659/97 - 60.
16. Rozhodnutie Spravnej rady ŽSR zo dňa 27.11.1997 o schválení vnútorných organizačných jednotiek ŽSR - odštepných závodov Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava a Stredisko riadenia informačnej sústavy Bratislava.
17. Odvolací dekrét č. 6/98610 zo dňa 25.3.1998.
Menovací dekrét zo dňa 25.3.1998.
18. Záznam z 3. mimoriadneho zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 11.3.1998.
Záznam z 12. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa
30. júla 1998.
19. Rozhodnutie správnej rady zo dňa 14.12.1998.
20. Odvolací dekrét zo dňa 12.1.1999 č. 6/99 - 610.
Menovací dekrét zo dňa 26.4.1999 č. 6/99 - 610.
21. odvolací dekrét zo dňa 6.9.1999 č. 6/99-610
menovací dekrét zo dňa 6.9.1999 č. 6/99-610
odvolací dekrét zo dňa 27.10.1999 č. 6/99-610
menovací dekrét zo dňa 27.10.1999 č. 6/99-610
22. Odvolací dekrét č. 6/2000- 610 zo dňa 24.3.2000
- Menovací dekrét č. 6/2000-610 zo dňa 29.3.2000
23. Rozhodnutie správnej rady z 8.9.2000 o rozšírení predmetu činnosti.
24. Záznam z 3. zasadnutia správnej rady zo dňa 8.2.2001.
25. Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1493/310-99/Do zo dňa 30.11.1999, Licencia Telekomunikačného úradu SR č. 16743/2000 zo dňa 7.2.2001 - právoplatné dňa 9.2.2001, Záznam z 2. zasadnutia Správnej rady ŽSR, konaného dňa 17.2.2000, Záznam z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 1.3.2001.
26. Záznam z 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR v dňoch 3. a 4.4.2001, Odvolací dekrét č. 6/2001-610 zo dňa 20.3.2001, Menovací dekrét č. 6/2001-610 zo dňa 20.3.2001, Záznam z 10. zasadnutia Správnej rady ŽSR dňa 3.5.2001.
27. Záznam z prijatia rozhodnutia Správnej rady ŽSR per rollam.
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 50 z 26.6.2001.
28. Záznam z 19. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 11.10.2001, z 21. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 6.12.2001, menovací dekrét Ing. Ladislav Ondruš dňom 1.1.2002, Ing. Ján Klotton dňom 1.1.2002, Ing. Tibor Matis dňom 1.1.2002. Záznam z 22. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.12.2001, menovací dekrét Ing. Ladislav Saxa dňom 1.1.2002, odvolací dekrét Ing. Andrej Egyed dňom 1.1.2002.
29. Záznam z druhého zasadnutia správnej rady konaného dňa 7.2.2002.
30. Záznam z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 4.4.2002.
Záznam zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 7.5.2002.
Osvedčenie vydané dňa 14.1.2002 Dráhovým správnym úradom - MDPaT.
31. Zákonom č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona Náradnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z. bol zo ŽSR vyňatý nasledovný majetok, ktorý bol použitý na založenie Železničnej spoločnosti a.s.

- divízia železničných koľajových vozidiel,
- divízia osobnej prepravy,
- divízia nákladnej prepravy,
- tatranské lanové dráhy,
- obchodno-prekládkové centrum,
- odúčtovňa tržieb železníc,
- ústredie.

Správna rada na zasadnutí zo dňa 7.11.2002 schválila zrušenie nasledovných odštepných závodov:
- ŽSR Divízia železničných koľajových vozidiel Bratislava,
- ŽSR Divízia nákladnej prepravy Košice,
- ŽSR Divízia osobnej prepravy Košice,
- ŽSR Tatranské lanové dráhy,
- ŽSR Obchodné - prekládkové centrum Čierna nad Tisou,
- ŽSR Odúčtovňa tržieb železníc Košice,
- ŽSR Divízia dopravnej cesty Bratislava
32. Správna rada na zasadnutí zo dňa 11.02.2003 rozhodla o znížení základného imania na hodnotu 21.725.249.281 Sk a o rozšírení predmetu činnosti.
33. Záznam z 10. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR, zo dňa 10.6.2003. Odvolací dekrét č. 1447/M-2003 zo dňa 10.6.2003, menovací dekrét č. 1767/M-2003 zo dňa 9.7.2003. Záznam z 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 9.7.2003. Ukončenie poverenia č. 1766/M-2003 zo dňa 9.7.2003. Poverenie č. 1448/M-03 zo dňa 10.6.2003.
34. Menovcí dekrét č. 1306/2003 - 510/156 zo dňa 22.9.2003. Záznam z 22. zasadnutia správnej rady zo dňa 25.11.2003.
35. Dohoda o skončení pracovného pomeru č. 327/2004 - 0511/110 z 15.1.2004. Menovací dekrét č. 408/2004 - 511/178 z 20.1.2004.
36. Výpis zo záznamu z 1. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 14.1.2004.
Výpis zo záznamu z 3. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.2.2004.
37. Odvolací dekrét č. 1099/2004-510 zo dňa 01.06.2004. Menovací dekrét č. 1098/2004- O 510 zo dňa 01.06.2004.
38. Odvolací dekrét č.1270/2004-511/1130 zo dňa 30.06.2004. Menovací dekrét č.1271/2004-511/1133 zo dňa 01.07.2004.
39. Funkcia vedúceho odštepného závodu PhDr. Vojtecha Kulcsára skončila 01.01.2005.
40. Odvolací dekrét č.111/2005-511/16 zo dňa 4.1.2005. Menovací dekrét č.111/2005-511/17 zo dňa 4.1.2005.
41. Odvolací dekrét č. 1711/2004-511/1728 zo dňa 1.1.2005.
42. Výpis zo záznamu 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 23.6.2005. Výpis zo záznamu z 15. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 25.8.2005.
43. Odvolací dekrét č. 520/2005/510/1665. Menovací dekrét č. 111/2005-511/1667 zo dňa 20.12.2005.
44. Výmaz odštepných závodov ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Košice, ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Bratislava a ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Trenčín z obchodného registra, na základe zmlúv o zmene zriaďovateľa a rozhodnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 18.01.2006.
45. Výpis zo záznamu 11. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 27.07.2006.
46. Výpis zo záznamu z 9.zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 29.6.2006. Nariadenie generálneho riaditeľa č. 23/2006 -zrušenie VOJ Stredisko informatiky.
47. Odvolací dekrét č. 518/2006-511/1376 zo dňa 22.9.2006. Menovací dekrét č. 518/2006-511/1384 zo dňa 26.9.2006.
48. Výpis zo záznamu zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 23.10.2006.
49. Odvolací dekrét Č. 518/2006-511/1595 zo dňa 14.11.2006. Poverovací dekrét Č. 518/2006-511/1596 zo dňa 14.11.2006. Odvolací dekrét Č. 518/2006-511/1597 zo dňa 14.11.2006. Menovací dekrét Č. 518/2006-511/1598 zo dňa 14.11.2006.
50. Na základe rozhodnutia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho č. 180 zo dňa 08. novembra 2006, Dohody o postúpení pohľadávok zo dňa 10. novembra 2006 a výpisu zo záznamu z 18. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 09. novembra 2006 sa zvyšuje základné imanie Železníc Slovenskej republiky na sumu 24,105.920.062,- Sk.
51. Výpis zo záznamu z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 06.04.2006 - zmena v predmete podnikania. Koncesná listina zo dňa 24.05.2007.
52. Výpis zo záznamu z 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 06.09.2007.
53. Poverenie generálneho riaditeľa pre riaditeľa odštepného závodu ŽSR - Závodu protipožiarnej ochrany železníc Bratislava na výkon funkcie zo dňa 18.2.2008.
54. Poverenie generálneho riaditeľa ŽSR pre riaditeľa odštepeného závodu ŽSR - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava na výkon funkcie zo dňa 1.7.2008.
55. Výpis zo záznamu zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 25.6.2009.
56. Odvolací dekrét číslo 14098/2010/O510 zo dňa 16.07.2010. Menovací dektrét číslo 14100/2010/O510-1 zo dňa 16.07.2010.
57. Výpis zo záznamu z mimoriadneho 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 12.10.2010.
Odvolací dekrét číslo 17809/2010/OÚ/z.40906-M zo dňa 12.10.2010. Menovací dekrét číslo 17809/2010/OÚ/z.41279-M zo dňa 12.10.2010.
58. Odvolací dekrét zo dňa 15.12.2010. Menovací dekrét zo dňa 15.12.2010. Poverenie zo dňa 20.12.2010
59. Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 31.3.2011.
60. Odvolací dekrét č. 09654/2011/O510 zo dňa 10.06.2011. Menovací dekrét č. 09727/2011/O510-1 zo dňa 10.06.2011.
61. Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 25.05.2011.
62. Odvolací dekrét č. 19136/2011/O510 zo dňa. 28.09.2011. Menovací dekrét č. 19137/2011/O510 zo dňa 28.09.2011.
63. Odvolací dekrét č. 12164/2012/OÚ/z.23961-M zo dňa 25.04.2012. Menovací dekrét č. 12164/2012/OÚ/z.23962-M zo dňa 25.04.2012
64. Rozhodnutie generálneho riaditeľstva o odvolaní riaditeľa odštepného závodu zo dňa 20.06.2012.
65. Rozhodnutie generálneho riaditeľstva o vymenovaní riaditeľa odštepného závodu zo dňa 20.06.2012.
66. Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 13.08.2012.
67. Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 14.09.2012.
68. Výpis z 5. zasadnutia správnej rady zo dňa 30.05.2013.
69. Výpis z 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR
70. Výpis zo 4. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 03.05.2016
71. Výpis zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 20.10.2016.
Odvolací dekrét č. 22375/2016/D121-OÚ/66264-M zo dňa 02.11.2016. Menovací dekrét č. 22375/2016/D121-OÚ/66260-M zo dňa 02.11.2016.
72. Výpis z 1. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 26.01.2017.
73. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 04.12.2018.
História zmien a podania
 • 2020
 • 7.10. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R344954
  • Podpisový vzor riaditeľa - Ing. Dušan Šefčík, zo dňa 7.7.2020
 • 23.7. 2020
 • 25.6. 2020
  Zmena zápisu číslo R329872

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2.6. 2020
 • 25.5. 2020
  Zmena zápisu číslo R324020

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 22.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R321075
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 16.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R320607
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 9.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R319831
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 7.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R318456
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 5.2. 2020
 • 2019
 • 6.12. 2019
  Zmena zápisu číslo R299644

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2.7. 2019
  Zmena zápisu číslo R272734

  Zaregistrovali sme zmenu názvu Železnice Slovenskej republiky z Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

 • 21.6. 2019
 • 16.5. 2019
 • 6.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R265023
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 2.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R263980
  • podpisový vzor-PhDr. Jana Šimončíková zo dňa 08.03.2019
 • 26.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R262650
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 25.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R261552
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 12.4. 2019
 • 21.3. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R251006
  • Dohoda o skončení pracovného pomeru z 26.10.2018
  • Výpis zo 7. zasadnutia Správnej rady ŽSR z 4.12.2018
 • 6.3. 2019
  Zmena zápisu číslo R247164

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 04.12.2018.

 • 4.2. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R244168
  • Ing. Viliam MARKÓCSY - zmena funkcie zo dňa 28.11.2018
  • Podpisový vzor generálneho riaditeľa - Ing. Juraj Tkáč, zo dňa 5.12.2018
  • Vymenovanie generálneho riaditeľa - Ing. Juraja Tkáča, zo dňa 26.11.2018
  • Odvolanie generálneho riaditeľa - Mgr. Martina Erdössyho, zo dňa 26.11.2018
 • 11.1. 2019
 • 10.1. 2019
  Zmena zápisu číslo R242500

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

 • 2018
 • 13.12. 2018
  Zmena zápisu číslo R240760

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 16.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R227509
  • Vymenovanie do funkcie - Ing. Petr Pavella
  • Odvolanie z funkcie - Ing. Michal Korauš
  • Podpisový vzor - Ing. Petr Pavella
 • 6.7. 2018
 • 4.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R217219
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 11.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R209838
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 8.1. 2018
 • 2017
 • 11.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R169245
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf [RUZ]
 • 26.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R165781
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 13.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R160987
  • Výpis z 1. zasadnutia správnej rady z 26.1.2017
 • 5.4. 2017
  Zmena zápisu číslo R156137

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výpis z 1. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 26.01.2017.

 • 2016
 • 16.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R145132
  • Podpisový vzor - Mgr. Martin Erdössy, z 8.11.2016
 • 14.11. 2016
  Zmena zápisu číslo R144969
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.10. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R143092
  • Podpisový vzor - Ing. Miroslav Kocák, zo dňa 13.9.2016
 • 30.9. 2016
  Zmena zápisu číslo R141878

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 24.8. 2016
 • 8.7. 2016
  Zmena zápisu číslo R131480

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 10.6. 2016
 • 26.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R125142
  • Výpis zo 4. zasadnutia správnej rady z 3.5.2016
  • Podpisový vzor - Mgr. Tibor Šimoni, z 5.5.2016
 • 12.5. 2016
  Zmena zápisu číslo R123119
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R117483
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf [RUZ]
 • 2015
 • 6.11. 2015
  Zmena zápisu číslo R994865
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vydavateľská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR
 • 3.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R945044

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prevádzkovanie špeciálnych dráh
  • činnosti súvisiace s prevádzkovaním špeciálnych dráh a výstavbou, úpravou a údržbou špeciálnych zariadení
  Zrušené predmety
  • zubná technika

 • 7.1. 2015
  Zmena zápisu číslo R861674

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2014
 • 31.7. 2014
 • 2013
 • 23.8. 2013
 • 25.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R554196
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • plynárenstvo- dodávka plynu
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z 5. zasadnutia správnej rady zo dňa 30.05.2013.
 • 10.5. 2013
 • 25.1. 2013
 • 2012
 • 4.12. 2012
  Zmena zápisu číslo R374457
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
   • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
   • vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 14.09.2012.
 • 12.9. 2012
  Zmena zápisu číslo R326234

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 13.08.2012.

 • 16.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R296566

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie generálneho riaditeľstva o vymenovaní riaditeľa odštepného závodu zo dňa 20.06.2012.
  • Rozhodnutie generálneho riaditeľstva o odvolaní riaditeľa odštepného závodu zo dňa 20.06.2012.

 • 5.6. 2012
 • 7.5. 2012
  Zmena zápisu číslo R258374
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 7.2. 2012
  Zmena zápisu číslo R209042
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava koná navonok generálny riaditeľ Ing. Vladimír Ľupták, r.č. , bytom Slovenská 393/13, 900 31 Stupava.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 05.1- Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 06.1- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 10.3- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.2- Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
   Zrušené predmety
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 05.1- Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 06.1- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 10.3- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.2- Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Odvolací dekrét č. 6/2000- 610 zo dňa 24.3.2000 - Menovací dekrét č. 6/2000-610 zo dňa 29.3.2000
 • 2011
 • 14.10. 2011
 • 12.10. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét č. 19136/2011/O510 zo dňa. 28.09.2011. Menovací dekrét č. 19137/2011/O510 zo dňa 28.09.2011.

 • 29.6. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
   • oprava a kontrola požiarnych vodovodov
   • oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 25.05.2011.
 • 23.6. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét č. 09654/2011/O510 zo dňa 10.06.2011. Menovací dekrét č. 09727/2011/O510-1 zo dňa 10.06.2011.

 • 16.4. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a odbornej prípravy rušňovodičov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh, trolejbusových a električkových dráh
   • vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
   • vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových pre zamestnancov prevádzkovateľa dráh a dráhových podnikov
   • vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
   • vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových pre zamestnancov prevádzkovateľa dráh a dráhových podnikov
   • vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných pre zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhových podnikov
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 05.1- Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 06.1- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 10.3- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.2- Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
   • posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
   • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch psychológia, pracovná a organizačná psychológia, poradenská psychológia, dopravná psychológia
   Zrušené predmety
   • overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a zamestnancov prevádzkovateľov dopravy na železničných a špeciálnych dráhach a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
   • overovanie psychologickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a zamestnancov prevádzkovateľov dopravy na železničných a špeciálnych dráhach a vydávanie osvedčenia o psychologickej spôsobilosti
   • vnútroštátna nákladná cestná doprava
   • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 31.3.2011.
 • 2.2. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét zo dňa 15.12.2010. Menovací dekrét zo dňa 15.12.2010. Poverenie zo dňa 20.12.2010

 • 2010
 • 21.10. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava koná navonok generálny riaditeľ Ing. Vladimír Ľupták, r.č. , bytom Slovenská 393/13, 900 31 Stupava.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Štefan Hlinka, r.č. XXXXXXX/XXXXX bytom Tatranská 34, 080 01 Prešov.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo záznamu z mimoriadneho 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 12.10.2010. Odvolací dekrét číslo 17809/2010/OÚ/z.40906-M zo dňa 12.10.2010. Menovací dekrét číslo 17809/2010/OÚ/z.41279-M zo dňa 12.10.2010.
 • 28.7. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét číslo 14098/2010/O510 zo dňa 16.07.2010. Menovací dektrét číslo 14100/2010/O510-1 zo dňa 16.07.2010.

 • 2009
 • 16.7. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné, špeciálne dráhy a električkové dráhy
   • výkon posudzovania zhody so schváleným typom dráhových vozidiel
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo záznamu zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 25.6.2009.
 • 7.7. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové základne imanie 800 169 955 €

 • 2008
 • 16.7. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Poverenie generálneho riaditeľa ŽSR pre riaditeľa odštepeného závodu ŽSR - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava na výkon funkcie zo dňa 1.7.2008.

 • 25.6. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Poverenie generálneho riaditeľa pre riaditeľa odštepného závodu ŽSR - Závodu protipožiarnej ochrany železníc Bratislava na výkon funkcie zo dňa 18.2.2008.

 • 11.4. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 12.10. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzka verejných hygienických zariadení - toalety
   • upratovacie služby
   • prenájom cestných vozidiel
   • prenájom stavebných strojov a mechanizmov
   • demolácie a zemné práce
   • manipulácia s nákladom - prekladanie bremien
   • čistenie kanalizácie
   • kladenie potrubia mechanizmami
   • lešenárske práce - montáž a demontáž
   • betonárske práce
   • maliarske a natieračské práce
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo záznamu z 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 06.09.2007.
 • 3.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vnútroštátna nákladná cestná doprava
   • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo záznamu z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 06.04.2006 - zmena v predmete podnikania. Koncesná listina zo dňa 24.05.2007.
 • 9.2. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • technik požiarnej ochrany
  • špecialista požiarnej ochrany

 • 2006
 • 6.12. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na základe rozhodnutia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho č. 180 zo dňa 08. novembra 2006, Dohody o postúpení pohľadávok zo dňa 10. novembra 2006 a výpisu zo záznamu z 18. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 09. novembra 2006 sa zvyšuje základné imanie Železníc Slovenskej republiky na sumu 24,105.920.062,- Sk.

 • 1.12. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét Č. 518/2006-511/1595 zo dňa 14.11.2006. Poverovací dekrét Č. 518/2006-511/1596 zo dňa 14.11.2006. Odvolací dekrét Č. 518/2006-511/1597 zo dňa 14.11.2006. Menovací dekrét Č. 518/2006-511/1598 zo dňa 14.11.2006.

 • 3.11. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.10. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét č. 518/2006-511/1376 zo dňa 22.9.2006. Menovací dekrét č. 518/2006-511/1384 zo dňa 26.9.2006.

 • 31.8. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • dodávka elektriny, distribúcia elektriny

 • 15.8. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výpis zo záznamu z 9.zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 29.6.2006. Nariadenie generálneho riaditeľa č. 23/2006 -zrušenie VOJ Stredisko informatiky.

 • 10.8. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.3. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výmaz odštepných závodov ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Košice, ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Bratislava a ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Trenčín z obchodného registra, na základe zmlúv o zmene zriaďovateľa a rozhodnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 18.01.2006.

 • 12.1. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét č. 520/2005/510/1665. Menovací dekrét č. 111/2005-511/1667 zo dňa 20.12.2005.

 • 2005
 • 8.10. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie revízií určených technických zariadení tlakových
   • zubná technika
   • vykonávanie prehliadok, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových
   • vykonávanie prehliadok, revízií a skúšok strojno-mechanických častí zdvíhacích zariadení
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo záznamu 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 23.6.2005. Výpis zo záznamu z 15. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 25.8.2005.
 • 19.3. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét č. 1711/2004-511/1728 zo dňa 1.1.2005.

 • 9.2. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét č.111/2005-511/16 zo dňa 4.1.2005. Menovací dekrét č.111/2005-511/17 zo dňa 4.1.2005.

 • 2.2. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Funkcia vedúceho odštepného závodu PhDr. Vojtecha Kulcsára skončila 01.01.2005.

 • 2004
 • 5.8. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét č.1270/2004-511/1130 zo dňa 30.06.2004. Menovací dekrét č.1271/2004-511/1133 zo dňa 01.07.2004.

 • 2.7. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét č. 1099/2004-510 zo dňa 01.06.2004. Menovací dekrét č. 1098/2004- O 510 zo dňa 01.06.2004.

 • 17.6. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby
   • pohostinská činnosť
   • čistenie prádla
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo záznamu z 1. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 14.1.2004. Výpis zo záznamu z 3. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.2.2004.
 • 9.6. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Dohoda o skončení pracovného pomeru č. 327/2004 - 0511/110 z 15.1.2004. Menovací dekrét č. 408/2004 - 511/178 z 20.1.2004.

 • 4.6. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Menovcí dekrét č. 1306/2003 - 510/156 zo dňa 22.9.2003. Záznam z 22. zasadnutia správnej rady zo dňa 25.11.2003.

 • 2003
 • 7.8. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 24.3. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov
   • overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a zamestnancov prevádzkovateľov dopravy na železničných a špeciálnych dráhach a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
   • overovanie psychologickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a zamestnancov prevádzkovateľov dopravy na železničných a špeciálnych dráhach a vydávanie osvedčenia o psychologickej spôsobilosti
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Správna rada na zasadnutí zo dňa 11.02.2003 rozhodla o znížení základného imania na hodnotu 21.725.249.281 Sk a o rozšírení predmetu činnosti.
 • 2002
 • 13.12. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zákonom č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona Náradnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z. bol zo ŽSR vyňatý nasledovný majetok, ktorý bol použitý na založenie Železničnej spoločnosti a.s. - divízia železničných koľajových vozidiel, - divízia osobnej prepravy, - divízia nákladnej prepravy, - tatranské lanové dráhy, - obchodno-prekládkové centrum, - odúčtovňa tržieb železníc, - ústredie. Správna rada na zasadnutí zo dňa 7.11.2002 schválila zrušenie nasledovných odštepných závodov: - ŽSR Divízia železničných koľajových vozidiel Bratislava, - ŽSR Divízia nákladnej prepravy Košice, - ŽSR Divízia osobnej prepravy Košice, - ŽSR Tatranské lanové dráhy, - ŽSR Obchodné - prekládkové centrum Čierna nad Tisou, - ŽSR Odúčtovňa tržieb železníc Košice, - ŽSR Divízia dopravnej cesty Bratislava

 • 30.8. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výskumná a vývojová činnosť pre stavbu a prevádzkovanie všetkých dráh
   • výskumná a vývojová činnosť pre prevádzkovanie dopravy na všetkých dráhach
   • udržiavanie, vystavovanie a predvádzanie historických koľajových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy, včítane traťových strojov a špeciálnych zariadení
   • prevádzkovanie dopravy osôb nostalgickými vlakmi na železničných a špeciálnych dráhach
   • poskytovanie lekárenskej starostlivosti
   Zrušené predmety
   • poskytovanie lekárskej starostlivosti
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Záznam z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 4.4.2002. Záznam zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 7.5.2002. Osvedčenie vydané dňa 14.1.2002 Dráhovým správnym úradom - MDPaT.
 • 31.7. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa osobitného predpisu
  • činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a lanových dráh
  • výstavba, úpravy a údržba železničných dráh a lanových dráh vrátane zariadení ekologického charakteru
  • prevádzkovanie dopravy na dráhe na účely výstavby, úprav a údržby železničných dráh a lanových dráh
  • prevádzkovanie dopravy na dráhe na účely poskytovania manipulačných služieb, obslužných dopravných služieb a obslužných prepravných služieb pre prevádzkovateľov dopravy na dráhe
  Zrušené predmety
  • preprava kombinovanou dopravou
  • stavba a údržba železničných tratí vrátane stavieb na dráhe a zariadení ekologického charakteru
  • preprava osôb a vecí na celoštátnych dráhach, zriaďovanie a prevádzka celoštátnych dráh
  • činnosti súvisiace s prevádzkou celoštátnych dráh
  • zriaďovanie a prevádzkovanie dráh osobitného určenia
  • vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo

 • 1.7. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Záznam z druhého zasadnutia správnej rady konaného dňa 7.2.2002.

 • 10.1. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Ladislav Saxa, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Rovníkova 1456/4, 040 12 Košice.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Andrej Egyed, r.č. XXXXXXX/XXXX, Lachova 16, Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Ladislav Saxa, r.č. XXXXXXX/XXXX, Rovníkova 4, 040 12 Košice.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Záznam z 19. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 11.10.2001, z 21. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 6.12.2001, menovací dekrét Ing. Ladislav Ondruš dňom 1.1.2002, Ing. Ján Klotton dňom 1.1.2002, Ing. Tibor Matis dňom 1.1.2002. Záznam z 22. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.12.2001, menovací dekrét Ing. Ladislav Saxa dňom 1.1.2002, odvolací dekrét Ing. Andrej Egyed dňom 1.1.2002.
 • 2001
 • 19.7. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Záznam z prijatia rozhodnutia Správnej rady ŽSR per rollam. Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 50 z 26.6.2001.

 • 23.5. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • činnosť účtovných poradcov
   • vedenie účtovníctva
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • automatizované spracovanie dát
   • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software
   • príprava mládeže na povolanie a činnosti súvisiace s touto prípravou
   • poskytovanie lekárskej starostlivosti
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Záznam z 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR v dňoch 3. a 4.4.2001, Odvolací dekrét č. 6/2001-610 zo dňa 20.3.2001, Menovací dekrét č. 6/2001-610 zo dňa 20.3.2001, Záznam z 10. zasadnutia Správnej rady ŽSR dňa 3.5.2001.
 • 22.5. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy
   • zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1493/310-99/Do zo dňa 30.11.1999, Licencia Telekomunikačného úradu SR č. 16743/2000 zo dňa 7.2.2001 - právoplatné dňa 9.2.2001, Záznam z 2. zasadnutia Správnej rady ŽSR, konaného dňa 17.2.2000, Záznam z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 1.3.2001.
 • 20.2. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Záznam z 3. zasadnutia správnej rady zo dňa 8.2.2001.

 • 2000
 • 6.11. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie správnej rady z 8.9.2000 o rozšírení predmetu činnosti.
 • 5.6. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • - Odvolací dekrét č. 6/2000- 610 zo dňa 24.3.2000 - Menovací dekrét č. 6/2000-610 zo dňa 29.3.2000

 • 1999
 • 13.12. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • odvolací dekrét zo dňa 6.9.1999 č. 6/99-610 menovací dekrét zo dňa 6.9.1999 č. 6/99-610 odvolací dekrét zo dňa 27.10.1999 č. 6/99-610 menovací dekrét zo dňa 27.10.1999 č. 6/99-610

 • 10.6. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét zo dňa 12.1.1999 č. 6/99 - 610. Menovací dekrét zo dňa 26.4.1999 č. 6/99 - 610.

 • 18.1. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu konania menom spoločnosti:

  Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Andrej Egyed, r.č. XXXXXXX/XXXX, Lachova 16, Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Ladislav Saxa, r.č. XXXXXXX/XXXX, Rovníkova 4, 040 12 Košice.
  pôvodne
  Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Andrej Egyed, r.č. XXXXXXX/XXXX, Lachova 16, Bratislava.

 • 1998
 • 21.12. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Andrej Egyed, r.č. XXXXXXX/XXXX, Lachova 16, Bratislava.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok JUDr. Michal Lazar, bytom Karadžičova 45, 811 07 Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Viliam Vysočáni, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Kukučinova 1409, 960 01 Zvolen.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie správnej rady zo dňa 14.12.1998.
 • 22.9. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Záznam z 3. mimoriadneho zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 11.3.1998. Záznam z 12. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 30. júla 1998.

 • 3.7. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   • sprostredkovateľská činnosť
   • prenájom nehnuteľností
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Odvolací dekrét č. 6/98610 zo dňa 25.3.1998. Menovací dekrét zo dňa 25.3.1998.
 • 10.2. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Spravnej rady ŽSR zo dňa 27.11.1997 o schválení vnútorných organizačných jednotiek ŽSR - odštepných závodov Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava a Stredisko riadenia informačnej sústavy Bratislava.

 • 1997
 • 29.9. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Odvolací dekrét zo dňa 29.7.1997 č. 2659/97 - 610. Menovací dekrét zo dňa 1.8.1997 č. 2659/97 - 60.

 • 22.7. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok JUDr. Michal Lazar, bytom Karadžičova 45, 811 07 Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Viliam Vysočáni, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Kukučinova 1409, 960 01 Zvolen.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Michal Lazar, bytom Karadžičova 45, 811 07 Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jedíný zástupva Ing. Vladimír Kandra, bytom Miškovecká 1025/17, Košice.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z 10. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 24.6.1997. Menovací dekrét č. 824/M - 97 zo dňa 26.6.1997. Odvolací dekrét č. 823/M - 97 zo dňa 26.6.1997.
 • 30.6. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Michal Lazar, bytom Karadžičova 45, 811 07 Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jedíný zástupva Ing. Vladimír Kandra, bytom Miškovecká 1025/17, Košice.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jedíný zástupva Ing. Vladimír Kandra, bytom Miškovecká 1025/17, Košice.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Záznam z mimoriadného valného zhromaždenia Správnej rady z 19.6.1997. Menovací dekrét č. 796/M - 97 zo dňa 19.6.1997.
 • 17.6. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jedíný zástupva Ing. Vladimír Kandra, bytom Miškovecká 1025/17, Košice.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Záznam zo 7. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 9. 6.1997.
 • 28.5. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Zúpkova 715, Košice.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zázna zo 4. zasadnutia Správnej rady, ŽSR zo dňa 17.3.1997, odvolací dekrét č. 309/M-97 zo dňa 21.3.1997.
 • 24.3. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výpis zo záznamu z 18. zasadnutia Správnej rady konaného dňa 19.12.1996. Záznam z 2. zasadnutia Správnej rady konaného dňa 11.2.1997, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení niektorých odštepných závodov a o zriadení nových odštepných závodov. Správna rada schválila k 1.1.1997 zrušenie odštepných závodov: - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Košice - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Zvolen - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Žilina - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Bratislava - ŽSR Železničné prekladisko Čierna nad Tisou - ŽSR Mostný obvod Bratislava - ŽSR Mostný obvod Košice - ŽSR Tatranské lanové dráhy Tatranská Lomnica - ŽSR Ústav rozvoja železníc Bratislava - ŽSR Železničné zdravotníctvo Bratislava. Menovacie a odvolacie dekréty vedúcich odštepných závodov.

 • 3.3. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Zúpkova 715, Košice.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradnou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Fábryho 7, Košice.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • odvolací dekrét zo dňa 22.10.1996. menovací dekrét zo dňa 22.10.11996.
 • 1996
 • 6.11. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradnou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Fábryho 7, Košice.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Fábryho 7, Košice.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Odvolací dekrét č.j. 726/95 - 120/67 zo dňa 8.1.1996. Menovací dekrét č.j. 726/95 - 610 zo dňa 25.1.1996. Odvolací dekrét č. 5606/M - 96 zo dňa 9.9.1996. Menovací dekrét č. 5607/M - 96 zo dňa 9.9.1996. Záznam z mimoriadného zasadnutia Správnej rady konaného dňa 9.9.1996.
 • 17.1. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Záznam z 15. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 9.11.1995 na ktorom bolo schválené zrušenie odštepných závodov.

 • 1995
 • 12.10. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Záznam z 9. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 29. a 30.6.1995. Záznam z 11. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.7.1995.
 • 16.5. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Fábryho 7, Košice.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa zastupuje novonok v plnom rozsahu práv a povinností jeho jediný zástupca Ing. Ján Halaj, bytom Milana Rastislava Štefánika 245, 960 01 Zvolen.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • inžinierska činnosť
   • reklamná a propagačná činnosť
   • kopírovacia a fotografická činnosť
   • organizačné zabezpečenie a vzdelávania
   • psychologické služby neklinického charakteru
   • prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   • liečebno-preventívna starostlivosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenia z 10. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR, ktoré sa konalo dňa 28.7.1994, Uznesenie zo 17. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR, ktoré sa konalo dňa 15.12.1994, Uznesenie zo 4. mimoriadného zasadnutia Správnej Rady ŽSR, ktoré sa konalo 31.1.1995, Záznam z pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 4.5.1995, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti.
 • 13.2. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa zastupuje novonok v plnom rozsahu práv a povinností jeho jediný zástupca Ing. Ján Halaj, bytom Milana Rastislava Štefánika 245, 960 01 Zvolen.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Albert Vereš, bytom Cígeľská 18, 83106 Bratislava. generálneho riaditeľa zastupuje navonok v plnom rozsahu práv a povinností jeho hediný zástupca Ing. Ján Halaj, bytom Milana Rastislava Štefánika 295, 96001 Zvolen.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutím správnej rady konanej v dňoch 28.7.1994, 28.2.1994 a 29.9.1994 bolo schválené zriadenie odštepných závodov.
 • 1994
 • 28.9. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Základné imanie : 37 874 037 576 Sk Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 115/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 344 724 tis. Sk vecne zodpovedajú- cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Trnava. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR. Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 116/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 260 313 tis. Sk vecne zodpovedajú- cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Zvolen. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR. Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 117/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 483 517 tis. Sk vecne zodpovedajú- cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Vrútky. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR.

 • 27.9. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Albert Vereš, bytom Cígeľská 18, 83106 Bratislava. generálneho riaditeľa zastupuje navonok v plnom rozsahu práv a povinností jeho hediný zástupca Ing. Ján Halaj, bytom Milana Rastislava Štefánika 295, 96001 Zvolen.
   pôvodne
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ,
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Správna rada ŽSR schválila zriadenie vnútorných organizačných zložiek dňa 27.1.1994 a uznesenie č 13/94 a dňa 28.7.1994 uznesenie č. 51/94.
 • 1993
 • 31.12. 1993
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
  • novú adresu firmy Klemensova 8, 813 61 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ,
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí
   • údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky
   • poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích, a kultúrnych zariadeniach
   • automatizované spracovanie údajov a ich prenos
   • metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín, geodetická a kartografická činnosť
   • zabezpečovanie činnosti vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave
   • výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky
   • prekládka tovarov, preväzovanie kolajových vozidiel a zmena prepravnej úpravy prepravovaných tovarov pri zmene rozchodu železníc
   • zabezpečovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti o pracovníkov vybraných profesií
   • preprava kombinovanou dopravou
   • stavba a údržba železničných tratí vrátane stavieb na dráhe a zariadení ekologického charakteru
   • preprava osôb a vecí na celoštátnych dráhach, zriaďovanie a prevádzka celoštátnych dráh
   • činnosti súvisiace s prevádzkou celoštátnych dráh
   • zriaďovanie a prevádzkovanie dráh osobitného určenia
   • vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Železnice Slovenskej republiky boli zriadené Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR v zmysle Zák. č. 258/93 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky ako právny nástupca Železníc Slovenskej republiky š.p. Základné imanie 28 863 632 576 Sk. Starý spis: 720