Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železnice Slovenskej republiky

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
159 806 000 € 165 303 000 € 161 506 000 € 162 949 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
159 806 000€ 165 303 000€ 161 506 000€ 162 949 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
161 350 000 € 161 896 000 € 152 993 000 € 140 499 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
117 336 000€ 110 955 000€ 109 671 000€ 103 194 000€
10
B.2
Služby
44 014 000€ 50 941 000€ 43 322 000€ 37 305 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-1 544 000 € 3 407 000 € 8 513 000 € 22 450 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
273 472 000 € 252 500 000 € 233 776 000 € 233 088 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
186 076 000€ 172 294 000€ 159 875 000€ 156 353 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
71 044 000€ 65 904 000€ 61 015 000€ 59 139 000€
16
C.4
Sociálne náklady
16 352 000€ 14 302 000€ 12 886 000€ 17 596 000€
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 166 000€ 92 743 000€ 87 765 000€ 85 725 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
12 388 000€ 13 876 000€ 11 016 000€ 10 317 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
337 091 000€ 316 384 000€ 293 561 000€ 293 271 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-4 200 000€ -17 372 000€ -12 847 000€ -4 563 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
497 000 € 5 796 000 € 4 396 000 € 11 788 000 €
38
X.
Výnosové úroky
11 000€
39
N
Nákladové úroky
128 000€ 127 000€ 127 000€ 188 000€
40
XI.
Kurzové zisky
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 000€ 0€ 688 000€ 348 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
213 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-325 000 € -127 000 € 561 000 € 160 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
172 000 € 5 669 000 € 4 957 000 € 11 948 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 479 000 € 5 497 000 € 4 855 000 € 3 775 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 479 000€ 5 497 000€ 4 855 000€ 3 775 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 307 000 € 172 000 € 102 000 € 8 173 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
172 000 € 5 669 000 € 4 957 000 € 11 948 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 307 000 € 172 000 € 102 000 € 8 173 000 €