Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B.M.T. SPEDITION, s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
27 925 € 27 925 € 44 093 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
27 925€ 27 925€ 27 925€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 168€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
333 € 218 € 16 545 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11
C.
Služby
5€ 8€ 33€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
170€ 156€ 156€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
158€ 54€ 16 356€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
27 592 € 27 707 € 27 548 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
27 920 € 27 917 € 27 892 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
185 € 435 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
185€ 435€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
12 811 € 11 986 € 13 316 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
11 984€ 11 984€ 13 298€
32
N.
Kurzové straty
827€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2€ 18€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-12 811 € -11 801 € -12 881 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
14 781 € 15 906 € 14 667 €
36
P.
Daň z príjmov
2 241€ 2 238€ 4 406€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
12 540 € 13 668 € 10 261 €