Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Baumit, spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
56 641 984€ 54 622 102€ 51 492 322€ 47 888 729€ 43 152 671€ 41 554 516€ 40 615 234€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
57 282 268 € 58 317 708 € 51 996 964 € 48 104 899 € 43 387 584 € 41 825 469 € 40 811 490 € 39 997 926 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
19 802 625€ 21 444 741€ 23 812 264€ 20 715 779€ 18 342 272€ 16 818 455€ 15 906 093€ 15 983 184€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
36 540 040€ 33 265 997€ 27 592 739€ 26 463 302€ 24 924 564€ 24 534 809€ 24 973 013€ 23 575 520€
05
III.
Tržby z predaja služieb
93 198€ 63 673€ 54 787€ 57 867€ 40 308€ 42 251€ 62 690€ 46 694€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
206 121€ -152 309€ 32 532€ 651 781€ -154 473€ 159 001€ -326 562€ 265 424€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
82 115€ 3 376 782€ 146 331€ 59 957€ 75 508€ 130 551€ 56 386€ 50 137€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
558 169€ 318 824€ 358 311€ 156 213€ 159 405€ 140 402€ 139 870€ 76 967€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
46 289 457 € 45 253 859 € 42 208 891 € 38 900 464 € 34 655 035 € 33 885 626 € 32 823 064 € 31 627 591 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 205 126€ 13 496 455€ 15 458 907€ 13 564 525€ 11 770 892€ 10 750 507€ 9 978 147€ 9 761 240€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 591 386€ 15 171 862€ 12 601 495€ 12 218 784€ 11 052 751€ 11 319 661€ 11 245 122€ 11 018 581€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-11 003€ 69 952€
14
D.
Služby
8 602 416€ 8 646 165€ 7 502 927€ 6 879 839€ 6 039 873€ 5 851 546€ 5 738 924€ 5 314 738€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 537 003 € 5 104 852 € 4 827 182 € 4 556 963 € 4 283 509 € 4 086 989 € 3 977 896 € 3 812 420 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 045 718€ 3 748 017€ 3 535 409€ 3 332 050€ 3 182 757€ 3 066 207€ 2 994 713€ 2 856 694€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 357 737€ 1 240 570€ 1 190 653€ 1 130 938€ 1 014 242€ 940 316€ 918 827€ 892 772€
19
E.4.
Sociálne náklady
133 548€ 116 265€ 101 120€ 93 975€ 86 510€ 80 466€ 64 356€ 62 954€
20
F.
Dane a poplatky
36 971€ 31 521€ 28 950€ 30 252€ 27 556€ 27 587€ 29 250€ 39 431€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 725 999€ 1 479 928€ 1 375 997€ 1 285 860€ 1 384 754€ 1 413 488€ 1 618 997€ 1 633 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 725 999€ 1 479 928€ 1 385 937€ 1 285 860€ 1 384 754€ 1 413 488€ 1 618 997€ 1 633 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-9 940€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
31 292€ 847 911€ 112 046€ 27 914€ 19 356€ 83 946€ 23 245€ 3 059€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
63 963€ 82 448€ 24 360€ 19 702€ -59 729€ -17 901€ 67 893€ 10 774€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
495 301€ 403 720€ 207 075€ 316 625€ 136 073€ 369 803€ 143 590€ 34 348€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 992 811 € 13 063 849 € 9 788 073 € 9 204 435 € 8 732 549 € 7 939 843 € 7 988 426 € 8 370 335 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
18 243 056 € 17 318 623 € 15 859 041 € 15 225 581 € 14 289 155 € 13 632 802 € 13 653 041 € 13 776 263 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 € 21 € 11 € 180 € 287 € 386 € 3 467 € 1 030 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 61 € 278 € 303 € 337 € 511 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
61€ 278€ 303€ 337€ 511€
42
XII.
Kurzové zisky
10€ 21€ 11€ 119€ 9€ 83€ 3 116€ 519€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 075 € 11 449 € 10 869 € 10 452 € 94 970 € 90 097 € 109 635 € 94 827 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 126 € 2 144 € 5 362 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
126€ 2 144€ 5 362€
52
O.
Kurzové straty
451€ 624€ 142€ 190€ 1 743€ 771€ 8 658€ 2 150€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 624€ 10 825€ 10 727€ 10 262€ 93 227€ 89 200€ 98 833€ 87 315€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 065 € -11 428 € -10 858 € -10 272 € -94 683 € -89 711 € -106 168 € -93 797 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
10 977 746 € 13 052 421 € 9 777 215 € 9 194 163 € 8 637 866 € 7 850 132 € 7 882 258 € 8 276 538 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 220 380 € 2 798 215 € 2 203 675 € 2 040 003 € 2 069 456 € 1 814 540 € 1 796 261 € 2 021 477 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 378 496€ 2 883 157€ 2 160 958€ 2 026 318€ 1 998 221€ 1 883 395€ 1 844 952€ 2 019 816€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-158 116€ -84 942€ 42 717€ 13 685€ 71 235€ -68 855€ -48 691€ 1 661€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 757 366 € 10 254 206 € 7 573 540 € 7 154 160 € 6 568 410 € 6 035 592 € 6 085 997 € 6 255 061 €