Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Albertina Packaging, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
12,9 % 18,1 % 7,2 % 4,8 % 23,2 % 23,2 % 17,8 % 3,6 % N/A
Návratnosť aktív (ROA)
6,9 % 8,7 % 3,8 % 2,6 % 11,4 % 10,5 % 7,8 % N/A N/A
Zisková marža
6,0 % 8,2 % 4,4 % 3,7 % 7,1 % 11,3 % 13,5 % 2,1 % 12,8 %
Hrubá marža
11,4 % 14,6 % 10,3 % 10,9 % 11,6 % 21,3 % 30,7 % 12,1 % 18,0 %
Celková zadlženosť
46,6 % 51,8 % 47,7 % 46,7 % 50,8 % 55,0 % 56,4 % N/A N/A
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
N/A N/A
Čistý dlh
N/A N/A
Marže
Hrubá marža
EBITDA marža
Prevádzková marža
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
N/A N/A
Stupeň samofinancovania
N/A N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A
Finančná páka
N/A N/A
Platobná neschopnosť obchodná
Platobná neschopnosť celková
Krytie dlhovej služby
N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
N/A N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A
Návratnosť aktív
N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
N/A N/A
Obrat aktív
N/A N/A
Obrat zásob
Doba obratu zásob
Obrat neobežného majetku
N/A N/A
Obrat obežného majetku
N/A N/A
Doba obratu pohľadávok
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
Doba splácania záväzkov
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
Ďalšie ukazovatele
Osobné náklady/Pridaná hodnota
Stupeň prevádzkovej páky
N/A N/A
Efektívna daňová sadzba
Krytie personálnych nákladov
Krytie personálnych nákladov a odpisov
Prirážka
Finančná efektívnosť tržieb
N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A