Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Albertina Packaging, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 817 026 € 2 714 768 € 2 050 554 € 1 865 576 € 1 924 171 € 1 613 298 € 1 281 336 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
176 134 € 170 370 € 181 948 € 16 994 € 29 739 € 43 370 € 1 940 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
176 134 € 170 370 € 181 948 € 16 994 € 29 739 € 43 370 € 1 940 €
012
A.II.1
Pozemky
152 047€ 152 047€ 152 047€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 087€ 18 323€ 29 901€ 16 994€ 29 739€ 43 370€ 1 940€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 637 887 € 2 541 199 € 1 865 745 € 1 845 918 € 1 890 244 € 1 566 455 € 1 276 622 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
170 907 € 249 859 € 115 553 € 48 492 € 19 533 € 43 754 € 43 727 €
032
B.I.1
Materiál
6 821€ 6 821€ 6 821€ 7 060€ 7 339€ 14 925€ 20 537€
034
B.I.3
Výrobky
1 671€
036
B.I.5
Tovar
164 086€ 243 038€ 108 732€ 41 432€ 12 194€ 28 829€ 21 519€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 070 512 € 1 199 998 € 829 479 € 583 820 € 476 774 € 755 850 € 426 877 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
641 031€ 717 324€ 294 865€ 309 580€ 202 534€ 481 260€ 124 787€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
273 775€ 273 775€ 273 775€ 273 775€ 273 775€ 273 775€ 301 275€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
155 706€ 208 899€ 260 839€ 465€ 465€ 815€ 815€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 396 468 € 1 091 342 € 920 713 € 1 213 606 € 1 393 937 € 766 851 € 806 018 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 568€ 6 258€ 5 571€ 3 350€ 928€ 4 875€ 5 489€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 393 900€ 1 085 084€ 915 142€ 1 210 256€ 1 393 009€ 761 976€ 800 529€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 005 € 3 199 € 2 861 € 2 664 € 4 188 € 3 473 € 2 774 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 005€ 3 199€ 2 861€ 2 664€ 4 188€ 3 122€ 2 774€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
351€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 817 026 € 2 714 768 € 2 050 554 € 1 865 576 € 1 924 171 € 1 613 298 € 1 281 336 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 503 899 € 1 309 201 € 1 071 869 € 994 897 € 946 756 € 726 766 € 558 072 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 502 € 8 502 € 8 502 € 8 502 € 8 502 € 8 502 € 8 502 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 502€ 8 502€ 8 502€ 8 502€ 8 502€ 8 502€ 8 502€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 294 058 € 1 056 728 € 979 755 € 931 614 € 711 624 € 542 931 € 443 549 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 343 005€ 1 105 675€ 1 028 702€ 980 561€ 760 571€ 591 878€ 492 496€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-48 947€ -48 947€ -48 947€ -48 947€ -48 947€ -48 947€ -48 947€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
194 699 € 237 331 € 76 972 € 48 141 € 219 990 € 168 693 € 99 381 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
984 247 € 1 051 423 € 861 949 € 831 061 € 958 985 € 866 424 € 719 448 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 903 € 5 705 € 4 902 € 4 741 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 903€ 5 705€ 4 902€ 4 741€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 279 € 4 673 € 4 195 € 3 911 € 3 618 € 3 334 € 2 947 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 279€ 4 673€ 4 195€ 3 911€ 3 618€ 3 334€ 2 947€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
974 065 € 1 041 045 € 852 852 € 822 409 € 955 367 € 863 090 € 716 501 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
318 370€ 292 111€ 178 693€ 231 425€ 287 225€ 170 726€ 68 969€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
634 777€ 634 777€ 634 777€ 634 777€ 634 777€ 634 777€ 634 777€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 254€ 4 439€ 3 079€ 3 305€ 2 730€ 4 020€ 3 961€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 475€ 2 377€ 1 476€ 1 655€ 1 296€ 2 290€ 2 231€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
14 143€ 107 299€ 34 770€ -48 796€ 29 297€ 51 264€ 6 563€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
46€ 42€ 57€ 43€ 42€ 13€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
328 880 € 354 144 € 116 736 € 39 618 € 18 430 € 20 108 € 3 816 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
-199€ 38 156€ 801€ 252€ 3 816€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 647€ 2 647€ 2 647€ 2 647€ 2 647€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
326 432€ 313 341€ 114 089€ 36 170€ 15 531€ 20 108€