Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Albertina Packaging, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 105 311€ 2 816 043€ 1 687 071€ 1 252 426€ 3 043 036€ 1 419 180€ 641 802€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 303 767€ 2 059 462€ 1 290 498€ 871 588€ 2 445 711€ 1 064 790€ 402 506€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
801 544 € 756 581 € 396 573 € 380 838 € 597 325 € 354 390 € 239 296 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
122 975 € 73 114 € 75 399 € 49 146 € 39 311 € 69 743 € 92 743 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
122 975€ 73 114€ 75 399€ 49 146€ 39 311€ 71 414€ 92 803€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 671€ -60€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
555 357 € 406 947 € 290 299 € 288 165 € 278 561 € 106 908 € 106 152 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
77 233€ 98 630€ 64 054€ 29 597€ 102 435€ 43 841€ 38 464€
10
B.2
Služby
478 124€ 308 317€ 226 245€ 258 568€ 176 126€ 63 067€ 67 688€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
369 162 € 422 748 € 181 673 € 141 819 € 358 075 € 317 225 € 225 887 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
112 920 € 93 692 € 61 135 € 60 901 € 63 816 € 82 507 € 80 716 €
13
C.1
Mzdové náklady
82 704€ 68 844€ 44 844€ 44 732€ 45 902€ 58 358€ 57 051€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
27 465€ 22 237€ 14 280€ 14 198€ 15 624€ 20 497€ 20 047€
16
C.4
Sociálne náklady
2 751€ 2 611€ 2 011€ 1 971€ 2 290€ 3 652€ 3 618€
17
D
Dane a poplatky
2 759€ 2 262€ 1 976€ 2 247€ 2 064€ 2 982€ 1 998€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 351€ 11 578€ 16 410€ 12 745€ 13 631€ 9 551€ 8 970€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
104€ 250€ 16 436€ 2 417€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 270€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 567€ 2 422€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 245€ 9 175€ 379€ 179€ 949€ 120€ 11€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
236 887 € 306 041 € 101 877 € 68 564 € 291 781 € 224 487 € 136 609 €
38
X.
Výnosové úroky
20 982€ 5 664€ 757€ 595€ 676€ 1 045€ 1 453€
40
XI.
Kurzové zisky
265€ 471€ 4 605€ 357€ 1 254€ 1 170€ 1 258€
41
O
Kurzové straty
2 135€ 2 323€ 2 237€ 1 650€ 4 407€ 4 032€ 1 373€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
560€ 87€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 121€ 5 573€ 5 531€ 4 825€ 5 730€ 6 124€ 6 040€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
12 551 € -1 761 € -2 406 € -5 523 € -8 120 € -7 941 € -4 702 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
249 438 € 304 280 € 99 471 € 63 041 € 283 661 € 216 546 € 131 907 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
54 739 € 66 949 € 22 499 € 14 900 € 63 671 € 47 853 € 32 526 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
54 739€ 66 949€ 22 499€ 14 900€ 63 671€ 47 853€ 32 526€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
194 699 € 237 331 € 76 972 € 48 141 € 219 990 € 168 693 € 99 381 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
249 438 € 304 280 € 99 471 € 63 041 € 283 661 € 216 546 € 131 907 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
194 699 € 237 331 € 76 972 € 48 141 € 219 990 € 168 693 € 99 381 €