Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASBIS SK spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
173 678 948€ 192 194 717€ 187 864 227€ 193 945 381€ 249 736 324€ 195 780 759€ 206 285 784€ 197 028 234€ 160 923 323€ 154 193 250€ 134 036 938€ 118 465 744€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
161 929 931€ 179 374 069€ 174 231 875€ 173 058 992€ 223 174 323€ 169 776 618€ 185 419 142€ 182 374 337€ 149 670 163€ 138 104 847€ 123 476 964€ 112 473 777€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
11 749 017 € 12 820 648 € 13 632 352 € 20 886 389 € 26 562 001 € 26 004 141 € 20 866 642 € 14 653 897 € 11 253 160 € 16 088 403 € 10 559 974 € 5 991 967 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 232 115 € 4 261 478 € 3 594 559 € 5 651 663 € 4 546 973 € 2 364 071 € 4 766 550 € 3 200 493 € 1 734 758 € 435 944 € 3 144 727 € 2 286 928 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 232 115€ 4 261 478€ 3 594 559€ 5 651 663€ 4 546 973€ 2 364 071€ 4 766 550€ 3 200 493€ 1 734 758€ 435 944€ 3 144 727€ 2 286 928€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 306 167 € 9 390 182 € 9 725 321 € 18 740 657 € 23 486 485 € 21 196 335 € 18 175 594 € 11 600 207 € 7 088 716 € 10 736 756 € 8 933 999 € 4 199 031 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
199 283€ 343 145€ 291 948€ 333 310€ 318 665€ 313 189€ 303 233€ 296 036€ 263 395€ 224 187€ 249 817€ 247 300€
10
B.2
Služby
7 500 541€ 8 733 548€ 9 521 077€ 18 488 054€ 23 167 820€ 20 732 831€ 17 872 361€ 11 304 171€ 6 825 321€ 10 512 569€ 8 684 182€ 3 951 731€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 674 965 € 7 691 944 € 7 501 590 € 7 797 395 € 7 622 489 € 7 171 877 € 7 457 598 € 6 254 183 € 5 899 202 € 5 787 591 € 4 770 702 € 4 079 864 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 090 368 € 5 740 760 € 5 901 966 € 6 081 621 € 5 274 906 € 4 954 505 € 4 507 559 € 4 106 223 € 3 954 171 € 3 582 120 € 3 260 363 € 2 818 462 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 565 359€ 4 212 239€ 4 265 038€ 4 623 746€ 4 038 988€ 3 798 266€ 3 430 707€ 3 178 467€ 3 050 049€ 2 769 083€ 2 490 220€ 2 209 686€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 379 005€ 1 388 602€ 1 449 018€ 1 257 676€ 1 109 171€ 1 043 475€ 977 142€ 833 093€ 805 230€ 718 347€ 684 939€ 545 940€
16
C.4
Sociálne náklady
146 004€ 139 919€ 187 910€ 200 199€ 126 747€ 112 764€ 99 710€ 94 663€ 98 892€ 94 690€ 85 204€ 62 836€
17
D
Dane a poplatky
33 151€ 33 238€ 34 500€ 34 198€ 22 653€ 22 879€ 118 895€ 24 928€ 18 822€ 18 213€ 20 007€ 4 116€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
240 913€ 235 143€ 288 169€ 351 510€ 361 991€ 308 794€ 274 798€ 329 975€ 345 053€ 326 994€ 335 851€ 254 543€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 799€ 7 157€ 14 858€ 14 563€ 35 734€ 13 314€ 15 042€ 1 483€ 20 935€ 300€ 1€ 16 480€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 612€ 680€ 22 003€ 234€ 17 998€ 6 288€ 1 176€ 1 619€ 19 170€ 19 947€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-286 016€ 292 402€ 2 579€ 22 084€ 365 172€ 539 671€ 714 211€ 492 966€ 459 863€ 3 402€ 51 605€ 50 903€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
244 632€ 113 675€ 7 514 326€ 10 834 614€ 8 730 722€ 244 949€ 984 226€ 44 861€ 78 010€ 152 173€ 60 695€ 41 590€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
712 410€ 1 048 300€ 7 751 616€ 10 953 991€ 9 132 254€ 382 484€ 1 092 663€ 19 145€ 169 655€ 130 641€ 237 574€ 166 085€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 120 958 € 462 253 € 1 029 941 € 1 202 934 € 1 213 971 € 1 215 519 € 1 747 564 € 1 325 671 € 1 031 413 € 1 878 694 € 925 998 € 823 878 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 2 231€ 39 646€ 214 892€ 493 928€ 387 954€ 110 331€ 108 028€ 77 658€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 64 772€ 294 907€ 50 809€ 205 556€ 16 621€ 219 551€ 196 548€ 1 694€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
43 007€ 3 994€ 3 204€ 29€ 34€ 27€ 10€ 9€ 46€ 46€ 316€ 922€
39
N
Nákladové úroky
418 027€ 511 803€ 444 986€ 565 356€ 294 688€ 374 330€ 467 660€ 508 331€ 623 968€ 406 814€ 272 969€ 548 291€
40
XI.
Kurzové zisky
455 513€ 632 451€ 684 106€ 409 102€ 636 244€ 249 938€ 401 661€ 348 533€ 369 494€ 657 764€ 1 143 920€ 3 343 487€
41
O
Kurzové straty
419 997€ 701 594€ 547 429€ 594 603€ 876 388€ 666 177€ 332 204€ 282 395€ 392 017€ 1 092 416€ 1 631 848€ 3 154 854€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 273 906€ 259 168€ 88 358€ 195 843€ 218 440€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
80 088€ 57 126€ 100 244€ 106 185€ 89 123€ 72 970€ 75 507€ 219 177€ 71 030€ 199 707€ 132 087€ 148 242€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-419 592 € -696 619 € -660 610 € -692 930 € -335 549 € -492 179 € -582 920 € -475 975 € -382 343 € -952 769 € -696 825 € -288 538 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
701 366 € -234 366 € 369 331 € 510 004 € 878 422 € 723 340 € 1 164 644 € 849 696 € 649 070 € 925 925 € 229 173 € 535 340 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
299 814 € 235 190 € 166 498 € 221 196 € 237 540 € 247 879 € 275 425 € 204 987 € 169 198 € 191 670 € 51 655 € 140 833 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
127 467€ 395 474€ 29 867€ 132 994€ 238 935€ 282 790€ 346 274€ 209 792€ 202 147€ 170 008€ 61 269€ 117 230€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
172 347€ -160 284€ 136 631€ 88 202€ -1 395€ -34 911€ -70 849€ -4 805€ -32 949€ 21 662€ -9 614€ 23 603€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
401 552 € -469 556 € 202 833 € 288 808 € 640 882 € 475 461 € 889 219 € 644 709 € 479 872 € 734 255 € 177 518 € 394 507 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
701 366 € -234 366 € 369 331 € 510 004 € 878 422 € 723 340 € 1 164 644 € 849 696 € 649 070 € 925 925 € 229 173 € 535 340 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
401 552 € -469 556 € 202 833 € 288 808 € 640 882 € 475 461 € 889 219 € 644 709 € 479 872 € 734 255 € 177 518 € 394 507 €