Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASBIS SK spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
351 654 640€ 318 502 812€ 318 128 140€ 257 625 691€ 176 911 063€ 196 456 195€ 190 458 786€ 199 597 044€ 254 283 297€ 198 144 830€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
351 849 162 € 318 666 337 € 318 163 160 € 258 234 602 € 177 163 494 € 196 577 027 € 198 987 970 € 210 446 221 € 263 049 753 € 198 403 093 € 212 051 602 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
348 771 265€ 313 707 215€ 313 895 559€ 253 257 794€ 173 678 948€ 192 194 717€ 187 864 227€ 193 945 381€ 249 736 324€ 195 780 759€ 206 285 784€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 883 375€ 4 795 597€ 4 232 581€ 4 367 897€ 3 232 115€ 4 261 478€ 3 594 559€ 5 651 663€ 4 546 973€ 2 364 071€ 4 766 550€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 979€ 2 800€ 2 221€ 2 729€ 7 799€ 7 157€ 14 858€ 14 563€ 35 734€ 13 314€ 15 042€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
192 543€ 160 725€ 32 799€ 606 182€ 244 632€ 113 675€ 7 514 326€ 10 834 614€ 8 730 722€ 244 949€ 984 226€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
349 225 442 € 316 360 444 € 320 302 794 € 257 141 384 € 176 042 536 € 196 114 774 € 197 958 029 € 209 243 287 € 261 835 782 € 197 187 574 € 210 304 038 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
323 464 926€ 294 756 033€ 298 266 217€ 240 859 926€ 161 929 931€ 179 374 069€ 174 231 875€ 173 058 992€ 223 174 323€ 169 776 618€ 185 352 753€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
225 287€ 317 806€ 201 326€ 186 448€ 199 283€ 343 145€ 291 948€ 333 310€ 318 665€ 313 189€ 303 233€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 33 452€ 58 847€ 241 713€ -393 657€ 313 489€ -87 704€ -80 707€ 0€ 150 315€ 66 388€
14
D.
Služby
15 224 186€ 12 649 493€ 8 708 900€ 8 020 335€ 7 500 541€ 8 733 548€ 9 521 077€ 18 488 054€ 23 167 820€ 20 732 831€ 17 872 361€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 589 667 € 7 733 741 € 7 023 687 € 6 488 427 € 6 090 368 € 5 740 760 € 5 901 966 € 6 081 621 € 5 274 906 € 4 954 505 € 4 507 559 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 469 638€ 5 820 453€ 5 211 161€ 4 826 970€ 4 565 359€ 4 212 239€ 4 265 038€ 4 623 746€ 4 038 988€ 3 798 266€ 3 430 707€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 892 154€ 1 720 045€ 1 639 534€ 1 501 343€ 1 379 005€ 1 388 602€ 1 449 018€ 1 257 676€ 1 109 171€ 1 043 475€ 977 142€
19
E.4.
Sociálne náklady
227 875€ 193 243€ 172 992€ 160 114€ 146 004€ 139 919€ 187 910€ 200 199€ 126 747€ 112 764€ 99 710€
20
F.
Dane a poplatky
43 341€ 44 203€ 4 535 788€ 42 777€ 33 151€ 33 238€ 34 500€ 34 198€ 22 653€ 22 879€ 118 895€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
359 269€ 340 766€ 303 375€ 288 759€ 240 913€ 235 143€ 288 169€ 351 510€ 361 991€ 308 794€ 274 798€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
359 269€ 340 766€ 303 375€ 288 759€ 240 913€ 235 143€ 288 169€ 351 510€ 361 991€ 308 794€ 274 798€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
314€ 735€ 74€ 15 612€ 680€ 22 003€ 234€ 17 998€ 6 288€ 1 176€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
578 000€ 24 518€ 27 852€ 120 155€ -286 016€ 292 402€ 2 579€ 22 084€ 365 172€ 539 671€ 714 211€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
740 452€ 459 697€ 1 176 728€ 892 844€ 712 410€ 1 048 300€ 7 751 616€ 10 953 991€ 9 132 254€ 382 484€ 1 092 664€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 623 720 € 2 305 893 € -2 139 634 € 1 093 218 € 1 120 958 € 462 253 € 1 029 941 € 1 202 934 € 1 213 971 € 1 215 519 € 1 747 564 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 740 241 € 10 746 028 € 10 892 850 € 8 317 269 € 7 674 965 € 7 691 944 € 7 501 590 € 7 797 395 € 7 622 489 € 7 171 877 € 7 457 599 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 084 845 € 1 851 544 € 714 574 € 1 481 469 € 498 520 € 638 676 € 726 956 € 624 023 € 1 130 206 € 637 919 € 512 002 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 0 € 43 007 € 3 994 € 3 204 € 29 € 34 € 27 € 10 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 42 967€ 3 979€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 15€ 3 204€ 29€ 34€ 27€ 10€
42
XII.
Kurzové zisky
1 084 845€ 1 851 544€ 714 574€ 1 481 469€ 455 513€ 632 451€ 684 106€ 409 102€ 636 244€ 249 938€ 401 661€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 231€ 39 646€ 214 892€ 493 928€ 387 954€ 110 331€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 586 355 € 2 170 322 € 1 278 253 € 1 381 650 € 918 112 € 1 335 295 € 1 387 566 € 1 316 953 € 1 465 755 € 1 130 098 € 1 094 922 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 614 609 € 533 749 € 359 960 € 322 102 € 418 027 € 511 803 € 444 986 € 565 356 € 294 688 € 374 330 € 467 660 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 614 609€ 533 749€ 359 960€ 322 102€ 418 027€ 511 803€ 444 986€ 565 356€ 294 688€ 374 330€ 467 660€
52
O.
Kurzové straty
918 319€ 1 575 976€ 834 276€ 971 037€ 419 997€ 701 594€ 547 429€ 594 603€ 876 388€ 666 177€ 332 205€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64 772€ 294 907€ 50 809€ 205 556€ 16 621€ 219 551€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
53 427€ 60 597€ 84 017€ 88 511€ 80 088€ 57 126€ 100 244€ 106 185€ 89 123€ 72 970€ 75 506€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 501 510 € -318 778 € -563 679 € 99 819 € -419 592 € -696 619 € -660 610 € -692 930 € -335 549 € -492 179 € -582 920 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 122 210 € 1 987 115 € -2 703 313 € 1 193 037 € 701 366 € -234 366 € 369 331 € 510 004 € 878 422 € 723 340 € 1 164 644 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
319 217 € 83 557 € 76 808 € 296 416 € 299 814 € 235 190 € 166 498 € 221 196 € 237 540 € 247 879 € 275 425 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
410 794€ 0€ 76 808€ 557 779€ 127 467€ 395 474€ 29 867€ 132 994€ 238 935€ 282 790€ 346 274€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-91 577€ 83 557€ 0€ -261 363€ 172 347€ -160 284€ 136 631€ 88 202€ -1 395€ -34 911€ -70 849€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
802 993 € 1 903 558 € -2 780 121 € 896 621 € 401 552 € -469 556 € 202 833 € 288 808 € 640 882 € 475 461 € 889 219 €