Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TATRA UNITED CORPORATION, a. s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti TATRA UNITED CORPORATION, a. s.

 • Názov TATRA UNITED CORPORATION, a. s.
 • IČO 31382711
 • DIČ 2020303637
 • IČ DPH SK2020303637 podľa §4
 • Sídlo Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava
 • Dátum vzniku 11. novembra 1994, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 744/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 10 900 000 € / splatené 10 900 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 10 900 000 €
 • Historický názov Hotel Tatra, a.s.
  (platné do 25. októbra 2012 )
 • Historické sídlo nám. 1. mája 5, 811 06 Bratislava
  (platné do 10. decembra 2004)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti 11.11.1994
činnosť organizačných , ekonomických a účtovných poradcov /vrátane spracovania podnikateľských zámerov/ 18.1.2000
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 18.1.2000
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností 18.1.2000
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá 18.1.2000
prenájom strojov, prístrojov a zariadení 18.1.2000
sprostredkovateľská činnosť 18.1.2000
poradenstvo v predmete podnikania 18.1.2000
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu - sauna 28.6.2001
masérske služby 28.6.2001
zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti 23.5.2008
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 23.5.2008
pohostinská činnosť 23.5.2008
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 25.10.2012
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 25.10.2012
vydavateľská činnosť 25.10.2012
prevádzkovanie športových zariadení 25.10.2012
poľnohospodárska výroba 18.12.2013
chov koní 18.12.2013
prevádzkovanie telovýchovných zariadení 18.12.2013
reklamná činnosť 18.12.2013
prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť inštruktorov 18.12.2013
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.10.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku č. 110 bola na základe privatizačného projektu č. 379 sprivatizovaná časť š.p. Interhotel Bratislava.
Stary spis: Sa 1318
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 82/95, Nz 82/95 napísanou dňa 26.5.1995 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.9.1995. Zápisnica č. 2/95 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 13.9.1995.
Stary spis: Sa 1318
3. Notárska zápisnica č. N 314/97, Nz 313/97 zo dňa 22.8.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.8.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zvýšené základné imanie.
Stary spis: Sa 1318
4. Notárska zápisnica č. N 9/98, Nz 9/98 zo dňa 16.2.1998 napísanou notárom JUDr. Deziderom Ravlukom - osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 16.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti, členov predstavenstva a člena dozornej rady a schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
Stary spis: Sa 1318
5. Notárska zápisnica N 135/9, Nz 135/99 zo dňa 17.6.199, so zmenou stanov spoločnosti.
6. Zmena stanov schválená dňa 23.6.2000 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 152/00, Nz 152/00.
7. Zápisnica o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2001.
Osvedčenie o priebehu náhradného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.
N 183/2001, Nz 179/2001, zo dňa 22.5.01, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2003. Ing. Anna Revajová, deň zániku funkcie: 26.6.2003. Ing. Ivan Lobík, deň zániku funkcie: 26.6.2003.
9. Notárska zápisnica č. N 1091/2003, Nz 104657/2003 zo dňa 12.11.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov a zmena zakladateľskej zmluvy spoločnosti.
10. Notárska zápisnica č. N175/2004, Nz 26928/2004 zo dňa 29. 3. 2004.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N451/2004, Nz 83459/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom.
12. Zmluva o zlúčení uzatvorená v zmysle § 69 ods. 6, § 218a ods. 1 a § 218k ods. 4 Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 65/2006, Nz 30 536/2006, NCRls 30462/2006 zo dňa 4.8.2006, na základe ktorej preberá spoločnosť Hotel Tatra, a.s., Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711 ako univerzálny právny nástupca celé obchodné imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti VMC international, s.r.o., Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 396 046.
13. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.06. 2007 o zlúčení so spoločnosťou Hotelová investičná spoločnosť, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 35 954 451, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 23689/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Hotel Tatra, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 744/B, sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 11.06.2007 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 58/2007, Nz 22772/2007 stáva právnym nástupcom spoločnosti Hotelová investičná spoločnosť, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. Účinky zlúčenia nastávajú dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 20.06.2007.
14. Notárska zápisnica N 70/2007, Nz 27106/2007, NCRls 26941/2007 napísaná dňa 10.7.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.7.2007.
15. Notárska zápisnica č. N 503/2007, Nz 44063/2007, NCRls 43736/2007 zo dňa 31.10.2007.
16. Notárska zápisnica N 713/2008, Nz 16506/2008, NCRls 16395/2008 zo dňa 21.4.2008.
17. Notárska zápisnica N 1903/2008, Nz 46586/2008 zo dňa 31.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2008.
19. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 05.02.2009, na ktorom bolo schválené rozhodnutie o zlúčení spoločnosti Hotel Tatra, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO 31 382 711 so spoločnosťou Globreal Partners 1949, a.s., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO : 35 763 981. Obchodná spoločnosť Hotel Tatra, a.s. ako nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti Globreal Partners 1949, a.s.
Zmluva o zlúčení zo dňa 05.02.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 104/2009, Nz 3414/2009, NCRls 3408/2009.
20. Notárska zápisnica N 884/2009, Nz 20338/2009 zo dňa 17.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
21. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 109/2009 Nz 27519/2009 zo dňa 14.08.2009.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1607/2012, Nz 39520/2012, NCRls 40304/2012 zo dňa 25.10.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného Hotel Tatra, a.s. na nové TATRA UNITED CORPORATION, a. s.
23. Zmluva o zlúčení N 2015/2012 Nz 56970/2012 zo dňa 18.12.2012.
24. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 01.03.2013.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 453/2013, Nz 6874/2013, NCRls 7046/2013 zo dňa 01.03.2013.
25. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.11.2013.
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2013.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 2816/2013, Nz 56567/2013, NCRls 57335/2013 zo dňa 18.12.2013.
27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2014
28. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2016
29. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1170/2016, Nz 24881/2016, NCRIs 25682/2016 zo dňa 13.07. 2016.
30. Notárska zápisnica č. N 1540/16, Nz 33928/16 zo dňa 27.09.2016 so zmenou stanov spoločnosti.
31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2017.
32. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2017.
33. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.09.2018.
34. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.03.2019.