Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TATRA UNITED CORPORATION, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 044 608€ 2 759 528€ 6 640 292€ 5 623 329€ 5 240 384€ 4 964 801€ 4 359 348€ 3 845 628€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 245 326 € 3 268 160 € 7 263 240 € 5 917 431 € 23 437 099 € 7 980 774 € 5 581 230 € 4 655 738 € 5 357 066 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
16 680€ 18 575€ 42 627€ 33 428€ 32 179€ 36 072€ 33 652€ 25 233€ 21 515€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 027 928€ 2 740 953€ 6 597 665€ 5 589 902€ 5 208 205€ 4 928 730€ 4 325 753€ 3 820 395€ 3 222 674€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
4 987€ 6 192€ 14 353€ 14 706€ 15 225€ 15 682€ 14 379€ 10 194€ 4 043€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 517 880€ 26 333€ 543 500€ 183 000€ 18 104 301€ 2 932 450€ 1 172 409€ 500 933€ 2 022 805€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
677 851€ 476 107€ 65 095€ 96 395€ 77 189€ 67 840€ 35 037€ 298 983€ 86 029€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 272 343 € 4 813 846 € 7 470 456 € 6 727 155 € 9 529 692 € 7 945 453 € 7 605 516 € 1 681 218 € 5 635 220 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 629€ 10 207€ 24 255€ 20 342€ 19 956€ 20 706€ 19 298€ 15 594€ 12 934€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
872 183€ 940 936€ 1 630 635€ 1 530 879€ 1 479 087€ 1 521 192€ 1 291 040€ 1 251 642€ 969 368€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
733 642€ 725 241€ 1 645 021€ 1 288 578€ 1 523 571€ 1 279 220€ 996 128€ 818 746€ 605 477€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 860 372 € 1 729 192 € 2 511 060 € 2 254 370 € 2 098 868 € 1 984 656 € 1 786 280 € 1 655 328 € 1 384 992 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 357 639€ 1 247 328€ 1 836 397€ 1 649 708€ 1 530 862€ 1 453 377€ 1 308 470€ 1 202 325€ 987 753€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
3 320€ 9 960€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
459 679€ 416 765€ 620 491€ 555 692€ 518 629€ 487 878€ 439 789€ 404 606€ 328 374€
19
E.4.
Sociálne náklady
43 054€ 65 099€ 54 172€ 48 970€ 49 377€ 43 401€ 38 021€ 45 077€ 58 905€
20
F.
Dane a poplatky
117 018€ 119 892€ 150 716€ 159 205€ 163 822€ 203 210€ 220 777€ 221 719€ 218 895€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 216 328€ 1 239 612€ 1 265 118€ 1 253 316€ 1 274 220€ 1 269 005€ 1 227 580€ -2 792 197€ 1 411 772€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 216 328€ 1 239 612€ 1 265 118€ 1 253 316€ 1 274 220€ 1 269 005€ 1 227 580€ -2 792 197€ 1 411 772€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
437 815€ 8 580€ 172 233€ 154 100€ 2 820 060€ 1 530 337€ 2 026 040€ 387 353€ 906 862€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-18 479€ 11 274€ 3 344€ 27 823€ 16 782€ 17 050€ 1 531€ 14 139€ 7 558€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
42 835€ 28 912€ 68 074€ 38 542€ 133 326€ 120 077€ 36 842€ 108 894€ 117 362€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
972 983 € -1 545 686 € -207 216 € -809 724 € 13 907 407 € 35 321 € -2 024 286 € 2 974 520 € -278 154 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 433 141 € 1 089 336 € 3 354 734 € 2 798 237 € 2 232 995 € 2 159 366 € 2 067 318 € 1 769 840 € 1 660 453 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
33 682 € 16 092 € 6 123 € 511 € 108 € 142 € 91 € 1 577 € 14 166 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
33 674 € 16 091 € 6 122 € 500 € 59 € 62 € 56 € 1 560 € 10 453 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
33 674€ 16 091€ 6 122€ 500€ 59€ 62€ 56€ 1 560€ 10 453€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 1€ 11€ 49€ 80€ 33€ 17€ 19€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€ 2€ 0€ 3 694€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
30 747 € 7 117 € 3 573 € 4 403 € 7 028 € 2 992 € 3 548 € 457 160 € 11 460 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 001 € 3 052 € 260 € 332 € 3 247 € 8 486 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 000€ 3 052€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€ 260€ 332€ 3 247€ 8 486€
52
O.
Kurzové straty
495€ 2€ 26€ 56€ 41€ 78€ 3€ 56€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 251€ 4 065€ 3 571€ 4 377€ 6 972€ 2 691€ 3 138€ 453 910€ 2 918€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 935 € 8 975 € 2 550 € -3 892 € -6 920 € -2 850 € -3 457 € -455 583 € 2 706 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
975 918 € -1 536 711 € -204 666 € -813 616 € 13 900 487 € 32 471 € -2 027 743 € 2 518 937 € -275 448 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-92 319 € 30 249 € -61 341 € -8 214 € 2 581 788 € -56 158 € -10 242 € -24 578 € -41 529 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
67 968€ 3 058€ 1 163€ 95€ 2 642 824€ 2 881€ 2 881€ 2 882€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-160 287€ 27 191€ -62 504€ -8 309€ -61 036€ -59 039€ -13 123€ -27 460€ -41 530€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 068 237 € -1 566 960 € -143 325 € -805 402 € 11 318 699 € 88 629 € -2 017 501 € 2 543 515 € -233 919 €