Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TECHNO PLUS, a. s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti TECHNO PLUS, a. s. [zrušená]

 • Názov TECHNO PLUS, a. s. [zrušená]
 • IČO 31385419
 • DIČ 2020896801
 • Sídlo Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
 • Dátum vzniku 20. decembra 1994, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4615/B
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 33 200 €
 • Historické sídlo Donnerova 15, 841 05 Bratislava
  (platné do 14. mája 2009)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 1.januára 2014
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Právny nástupca [Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia] J&T FINANCE GROUP SE
  Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
Predstavenstvo
platné do výmazu zo dňa 22.5.2014
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jozef Tkáč Člen predstavenstva Na Revíne 13, 831 01 Bratislava 15. októbra 2008
Ing. Ivan Jakabovič Člen predstavenstva Donnerova 15, 841 05 Bratislava 15. októbra 2008
Dozorná rada
platné do výmazu zo dňa 22.5.2014
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
RNDr. Marta Tkáčová Predseda dozornej rady Na Revíne 13, 831 01 Bratislava 15. októbra 2013
Ivan Jakabovič Dozorná rada Donnerova 15, 841 05 Bratislava 15. októbra 2008
Ing. Tatiana Korbačková Dozorná rada Palisády 35, 811 06 Bratislava 15. októbra 2008
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa a predaj nehnuteľností 15.10.2008
sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek 15.10.2008
reklamná a propagačná činnosť 15.10.2008
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 15.10.2008
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov 15.10.2008
leasing 15.10.2008
faktoring a forfaiting 15.10.2008
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.10.1994 v súlade s §§ 76-92 z.č. 513/91 Zb.
Stary spis: Sr 556
2. Dodatok k spoločenskej zmluve z 25.8.1999.
3. Zápis zo zasadnutia spoločníkov zo dňa 02.09.2008.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa N 139/2009 Nz 13372/2009.
5. Spoločnosť TECHNO PLUS, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 385 419, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa vložka číslo 4615/B, (ďalej len „TECHNO PLUS, a.s.") sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťami J&T FINANCE GROUP, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 31 391 087, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 802/B( ďalej len „J&T FINANCE GROUP, a.s.") a J&T FINANCE, a.s. so sídlom: Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísanou v obchodnom registri vedenom, Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11058 (ďalej len „J&T FINANCE, a.s."), pričom spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. a J&T FINANCE GROUP, a.s., ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra v Českej republike zaniknú a nástupnícka spoločnosť J&T FINANCE, a.s., ktorá bude mať podľa návrhu zmluvy o zlúčení sídlo v Českej republike, získa zároveň právnu formu európskej spoločnosti (SE).
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.10.2013.
História zmien a podania
 • 2014
 • 4.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R797618
  • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2013, Prezenčná listina
  • Súhlas so zvolením a podpisový vzor - Ing. Jozef Tkáč
  • Súhlas so zvolením a podpisový vzor - Ing. Ivan Jakabovič
 • 22.5. 2014
  Výmaz číslo R760758
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 33 200 € (splatené 33 200 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje člen predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • kúpa a predaj nehnuteľností
   • sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   • reklamná a propagačná činnosť
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   • technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   • leasing
   • faktoring a forfaiting
 • 2013
 • 12.12. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R669219
  • Účtovná závierka k 30.6.2013
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
  • Výročná správa za rok 2012
  • Notárska zápisnica N 1159/2013, Nz 46141/2013, NCRls 46962/2013 z 27.11.2013, zmluva o zlúčení medzi J&T FINANCE, a.s.; J&T FINANCE GROUP, a.s. ; TECHNO PLUS,a.s.
 • 20.11. 2013
  Zmena zápisu číslo R653241
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 25.10. 2013
  Zmena zápisu číslo R636482

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Spoločnosť TECHNO PLUS, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 385 419, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa vložka číslo 4615/B, (ďalej len „TECHNO PLUS, a.s.") sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťami J&T FINANCE GROUP, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 31 391 087, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 802/B( ďalej len „J&T FINANCE GROUP, a.s.") a J&T FINANCE, a.s. so sídlom: Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísanou v obchodnom registri vedenom, Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11058 (ďalej len „J&T FINANCE, a.s."), pričom spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. a J&T FINANCE GROUP, a.s., ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra v Českej republike zaniknú a nástupnícka spoločnosť J&T FINANCE, a.s., ktorá bude mať podľa návrhu zmluvy o zlúčení sídlo v Českej republike, získa zároveň právnu formu európskej spoločnosti (SE).

 • 11.10. 2013
  Zmena zápisu číslo R625882

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 27.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R616068
  • Zmluva o zlúčení so vznikom európskej spoločnosti:J&T FINANCE,a.s( nástupnícka spl.), J&T FINANCE GROUP,a.s.( zanikajúca spl.),TECHNO PLUS,a.s.(zanikajúca spoločnosť)zo dňa 23.9.2013
 • 29.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R511633
  • Výročná správa za rok 2011. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2011.
 • 16.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R416025
  • výročná správa za rok 2010
  • výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2010
 • 2012
 • 16.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R346685
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
  • Výročná správa za rok 2009
 • 2009
 • 14.5. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava z Donnerova 15, 841 05 Bratislava
  • zmena základného imania 33 200 € (splatené 33 200 €) z hodnoty 33 194 € (splatené 33 194 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa N 139/2009 Nz 13372/2009.
 • 2008
 • 15.10. 2008
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy TECHNO PLUS, a. s.
  • novú adresu firmy Donnerova 15, 841 05 Bratislava
  • nové základne imanie 33 194 € (splatené 33 194 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje člen predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa a predaj nehnuteľností
   • sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   • reklamná a propagačná činnosť
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   • technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   • leasing
   • faktoring a forfaiting
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápis zo zasadnutia spoločníkov zo dňa 02.09.2008.
   • Dodatok k spoločenskej zmluve z 25.8.1999.
   • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.10.1994 v súlade s §§ 76-92 z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sr 556