Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FARMA JATOV, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 524€ 46 969€ 2 159€ 71 029€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 299€ 46 969€ 2 605€ 71 029€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 225 € 0 € 0 € -446 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
881 557 € 1 096 834 € 953 126 € 1 005 485 € 912 370 € 948 989 € 1 077 670 € 1 271 875 € 2 907 074 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
709 051€ 1 306 230€ 940 956€ 915 491€ 1 000 042€ 1 202 067€ 959 258€ 1 417 456€ 2 786 984€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
172 506€ -209 396€ 12 170€ 89 994€ -87 672€ -253 078€ 118 412€ -145 581€ 107 488€
07
II.3
Aktivácia
12 602€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
848 206 € 689 726 € 679 600 € 695 210 € 667 490 € 656 356 € 712 036 € 780 941 € 1 994 218 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
229 509€ 195 096€ 235 052€ 265 601€ 230 365€ 221 395€ 275 912€ 273 711€ 1 115 267€
10
B.2
Služby
618 697€ 494 630€ 444 548€ 429 609€ 437 125€ 434 961€ 436 124€ 507 230€ 878 951€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
33 351 € 407 108 € 273 526 € 314 500 € 244 880 € 292 633 € 365 634 € 490 488 € 912 856 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
56 685 € 57 108 € 53 692 € 52 504 € 53 522 € 53 176 € 52 324 € 57 816 € 352 507 €
13
C.1
Mzdové náklady
41 786€ 42 259€ 39 560€ 38 534€ 39 277€ 38 937€ 38 140€ 46 220€ 258 471€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 334€ 13 775€ 13 122€ 13 003€ 13 330€ 13 436€ 13 478€ 10 864€ 87 074€
16
C.4
Sociálne náklady
1 565€ 1 074€ 1 010€ 967€ 915€ 803€ 706€ 732€ 6 962€
17
D
Dane a poplatky
23 747€ 22 859€ 23 457€ 23 215€ 23 160€ 23 276€ 23 736€ 67 188€ 83 132€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 386€ 8 389€ 8 619€ 11 123€ 15 648€ 46 831€ 133 725€ 204 085€ 504 592€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
201 176€ 24 931€ 38 708€ 12 823€ 4 514€ 2 270€ 16 283€ 75 258€ 104 653€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 179€ 1 812€ 31 054€ 12 213€ 4 317€ 1 985€ 5 032€ 77 410€ 12 815€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
378€ -179€ 1 021€ 1 635€ 1 544€ 955€ 5 480€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
251 652€ 146 020€ 186 067€ 184 654€ 171 474€ 298 947€ 319 203€ 370 030€ 510 842€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 313€ 8 740€ 8 264€ 8 793€ 9 505€ 20 829€ 13 376€ 88 029€ 22 454€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
387 869 € 479 151 € 372 837 € 404 308 € 313 695 € 446 118 € 471 383 € 440 293 € 547 371 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
35 477€
38
X.
Výnosové úroky
109 891€ 75 515€ 75 515€ 73 259€ 70 076€ 51 779€ 1 348€ 40€
39
N
Nákladové úroky
1 593€ 2 745€ 4 400€ 5 524€ 7 252€ 8 487€ 29 099€ 98 997€
40
XI.
Kurzové zisky
4€
41
O
Kurzové straty
279€ 342€ 288€ 162€ 227€ 255€ 206€ 1 546€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
17€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 770€ 2 052€ 1 557€ 916€ 4 072€ 1 289€ 740€ 1 098€ 79 058€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
105 121 € 71 591 € 70 871 € 67 655 € 60 318 € 43 011 € 25 995 € -29 055 € -179 540 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
492 990 € 550 742 € 443 708 € 471 963 € 374 013 € 489 129 € 497 378 € 411 238 € 367 831 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
105 576 € 117 913 € 91 006 € 98 961 € 124 145 € 71 498 € 88 205 € -211 975 € -177 571 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
105 576€ 117 913€ 91 006€ 98 172€ 78 135€ 41 070€ 2€ 10€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
789€ 46 010€ 30 428€ 88 203€ -211 985€ -177 571€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
387 414 € 432 829 € 352 702 € 373 002 € 249 868 € 417 631 € 409 173 € 623 213 € 545 402 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
3 515 106€
53
T
Mimoriadne náklady
2 752 578€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
762 528 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
762 528 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
492 990 € 550 742 € 443 708 € 471 963 € 374 013 € 489 129 € 497 378 € 1 173 766 € 367 831 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
387 414 € 432 829 € 352 702 € 373 002 € 249 868 € 417 631 € 409 173 € 1 385 741 € 545 402 €