Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SALESIANER MIETTEX s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 083 575€ 7 445 289€ 6 885 203€ 6 113 954€ 5 009 427€ 4 156 712€ 4 054 927€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 181 066 € 7 904 676 € 7 629 037 € 6 261 487 € 5 230 241 € 4 210 892 € 4 092 018 € 4 694 538 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
119 376€ 85 750€ 164 540€ 223 560€ 146 005€ 138 319€ 137 111€ 150 995€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 964 199€ 7 359 539€ 6 720 663€ 5 890 394€ 4 863 422€ 3 858 253€ 3 630 141€ 4 156 787€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
534 851€ 178 498€ 506 262€ 1 667€ 11 816€ 44 023€ 149 516€ 245 814€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
562 640€ 280 889€ 237 572€ 145 866€ 208 998€ 170 297€ 175 250€ 140 942€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 676 820 € 8 268 566 € 7 467 794 € 8 078 291 € 6 273 431 € 4 599 199 € 3 772 324 € 3 947 809 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
55 752€ 35 297€ 47 730€ 61 247€ 71 778€ 59 356€ 53 966€ 55 069€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
530 841€ 984 318€ 983 274€ 833 669€ 597 041€ 399 544€ 416 066€ 467 159€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-139€ -927€
14
D.
Služby
1 383 566€ 2 533 839€ 1 865 104€ 2 921 848€ 1 981 649€ 2 002 907€ 1 611 645€ 1 552 673€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 668 623 € 2 635 319 € 2 658 454 € 2 446 273 € 1 654 688 € 976 647 € 831 985 € 905 743 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 197 204€ 1 892 040€ 1 901 577€ 1 706 798€ 1 189 799€ 706 085€ 599 545€ 647 663€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
417 467€ 658 954€ 662 513€ 600 373€ 402 989€ 245 891€ 210 032€ 230 555€
19
E.4.
Sociálne náklady
53 952€ 84 325€ 94 364€ 139 102€ 61 900€ 24 671€ 22 408€ 27 525€
20
F.
Dane a poplatky
63 349€ 74 781€ 76 346€ 77 919€ 42 964€ 6 675€ 6 895€ 7 122€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 594 804€ 1 847 227€ 1 741 445€ 1 640 514€ 1 321 874€ 1 059 080€ 822 802€ 874 372€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 594 804€ 1 847 227€ 1 741 445€ 1 640 514€ 1 321 874€ 851 843€ 822 802€ 874 372€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
207 237€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
76 730€ 6 623€ 3 683€ 3 463€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
213 269€ 62 354€ 20 498€ 50 197€ -67 057€ 64 934€ 11 374€ 68 734€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
89 886€ 88 808€ 74 943€ 46 624€ 666 811€ 26 593€ 17 730€ 17 864€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-495 754 € -363 890 € 161 243 € -1 816 804 € -1 043 190 € -388 307 € 319 694 € 746 729 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 113 416 € 3 891 835 € 3 989 095 € 2 297 190 € 2 358 959 € 1 534 765 € 1 685 714 € 2 233 808 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
642 € 2 879 € 307 € 87 € 263 € 967 € 2 417 € 3 987 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
639 € 2 794 € 293 € 55 € 203 € 964 € 2 416 € 3 987 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 335€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
639€ 2 794€ 293€ 55€ 203€ 964€ 81€ 3 987€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 85€ 14€ 32€ 60€ 3€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
418 231 € 399 502 € 386 126 € 437 007 € 356 564 € 213 944 € 5 215 € 2 520 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
414 887 € 396 132 € 381 575 € 431 766 € 352 709 € 210 923 € 2 455 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
414 884€ 396 132€ 381 575€ 431 766€ 352 709€ 2 455€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3€ 210 923€
52
O.
Kurzové straty
149€ 243€ 303€ 1 276€ 375€ 221€ 60€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 195€ 3 127€ 4 248€ 3 965€ 3 480€ 2 800€ 2 700€ 2 509€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-417 589 € -396 623 € -385 819 € -436 920 € -356 301 € -212 977 € -2 798 € 1 467 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-913 343 € -760 513 € -224 576 € -2 253 724 € -1 399 491 € -601 284 € 316 896 € 748 196 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
265 908 € -62 961 € -107 771 € 71 621 € 178 502 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 887€ 2 937€ 75 458€ 193 161€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
263 028€ -65 848€ -110 708€ -3 837€ -14 659€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-913 343 € -760 513 € -224 576 € -2 519 632 € -1 336 530 € -493 513 € 245 275 € 569 694 €