Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
114 223 129€ 93 181 634€ 78 205 504€ 78 539 108€ 80 226 526€ 74 163 909€ 70 355 236€ 68 646 052€ 64 202 062€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
115 068 149 € 94 194 411 € 78 769 425 € 79 352 200 € 80 837 656 € 74 868 878 € 71 109 326 € 69 901 379 € 64 198 617 € 46 772 956 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
56 174 969€ 46 286 624€ 38 185 815€ 37 121 326€ 37 045 669€ 33 855 083€ 30 999 390€ 30 152 808€ 27 139 181€ 23 345 730€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
55 739 543€ 44 717 194€ 37 957 318€ 39 532 151€ 41 711 984€ 39 429 126€ 38 143 213€ 37 323 507€ 35 115 181€ 22 686 769€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 308 617€ 2 177 815€ 2 062 371€ 1 885 631€ 1 468 873€ 879 700€ 1 212 633€ 1 169 737€ 949 284€ 367 887€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
245 340€ 310 504€ -41 287€ 30 273€ -29 473€ 6 428€ 51 022€ -142 343€ 239 202€ -15 985€
07
V.
Aktivácia
145 594€ 171 778€ 172 041€ 288 887€ 337 793€ 308 845€ 322 293€ 348 077€ 321 594€ 297 073€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
260 019€ 287 401€ 244 660€ 228 454€ 208 504€ 182 545€ 191 975€ 298 792€ 171 745€ 65 834€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
194 067€ 243 095€ 188 507€ 265 478€ 94 306€ 207 151€ 188 800€ 750 801€ 262 430€ 25 648€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
107 379 452 € 88 650 052 € 76 000 236 € 75 718 582 € 77 292 818 € 72 865 005 € 69 483 908 € 67 908 480 € 64 593 625 € 45 118 283 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
40 838 546€ 34 936 844€ 29 293 510€ 27 434 923€ 27 028 830€ 25 866 886€ 24 138 552€ 23 626 131€ 21 156 035€ 17 865 293€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
36 533 211€ 27 744 817€ 21 228 157€ 23 555 434€ 26 414 005€ 25 099 854€ 23 321 802€ 22 862 940€ 22 219 971€ 13 706 085€
13
C.
Opravné položky k zásobám
198 698€ -16 843€ -9 468€ -28 902€ 82 547€ 14 743€ 20 761€ -34 377€ 6 763€ 31 088€
14
D.
Služby
11 059 220€ 9 511 647€ 9 401 901€ 9 474 777€ 9 745 090€ 9 341 555€ 10 309 159€ 9 371 889€ 9 239 333€ 6 822 253€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
15 516 054 € 13 850 658 € 13 370 031 € 12 399 244 € 11 384 679 € 9 823 616 € 8 909 615 € 8 557 097 € 7 879 815 € 5 147 249 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 973 003€ 9 701 974€ 9 338 179€ 8 734 219€ 8 019 791€ 6 847 135€ 6 300 366€ 6 041 316€ 5 575 896€ 3 653 669€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 958 549€ 3 586 974€ 3 364 239€ 3 167 997€ 2 866 561€ 2 491 054€ 2 234 146€ 2 126 382€ 2 022 786€ 1 325 112€
19
E.4.
Sociálne náklady
584 502€ 561 710€ 667 613€ 497 028€ 498 328€ 485 427€ 375 103€ 389 399€ 281 133€ 168 468€
20
F.
Dane a poplatky
176 436€ 172 456€ 173 116€ 139 273€ 131 888€ 137 518€ 133 130€ 139 386€ 158 565€ 114 129€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 084 624€ 1 993 516€ 2 118 244€ 2 047 284€ 2 206 766€ 1 875 596€ 1 874 350€ 1 685 698€ 2 983 549€ 1 291 326€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 147 498€ 2 079 184€ 2 185 260€ 2 268 948€ 2 062 624€ 2 015 718€ 2 123 918€ 1 833 226€ 1 794 636€ 1 291 326€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-62 874€ -85 668€ -67 016€ -221 664€ 144 142€ -140 122€ -249 568€ -147 528€ 1 188 913€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
83 536€ 151 863€ 117 608€ 114 019€ 60 060€ 78 574€ 98 947€ 158 406€ 50 135€ 63 760€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
136 469€ -37 979€ -6 698€ 59 691€ -36 712€ 306 668€ 414 013€ 326 630€ 656 508€ -87 668€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
752 658€ 343 073€ 313 834€ 522 838€ 275 666€ 319 995€ 263 579€ 1 214 680€ 242 951€ 164 768€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 688 697 € 5 544 359 € 2 769 189 € 3 633 618 € 3 544 838 € 2 003 873 € 1 625 418 € 1 992 899 € -395 008 € 1 654 673 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
25 984 388 € 21 487 450 € 18 422 157 € 18 422 036 € 17 264 375 € 14 156 144 € 12 938 277 € 13 025 203 € 11 142 340 € 8 256 755 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
17 437 € 936 € 1 223 € 352 € 774 € 550 € 1 730 € 14 924 € 3 445 € 5 502 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 404 € 254 € 200 € 270 € 272 € 262 € 2 218 € 2 840 € 3 347 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
16 404€ 254€ 200€ 270€ 272€ 262€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 2 218€ 2 840€ 3 347€
42
XII.
Kurzové zisky
1 033€ 682€ 1 024€ 82€ 502€ 288€ 1 730€ 461€ 605€ 2 155€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 12 245€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
56 929 € 50 139 € 42 378 € 39 887 € 40 782 € 39 446 € 30 530 € 115 439 € 50 510 € 57 641 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 906 € 1 529 € 642 € 756 € 881 € 546 € 289 € 73 997 € 10 162 € 2 381 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 16€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 906€ 1 529€ 642€ 756€ 881€ 546€ 273€ 73 997€ 10 162€ 2 381€
52
O.
Kurzové straty
10 332€ 8 605€ 5 938€ 6 353€ 8 832€ 4 207€ 5 070€ 12 703€ 5 991€ 3 191€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ -4€ 3 251€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
42 691€ 40 005€ 35 798€ 32 778€ 31 069€ 34 693€ 25 175€ 25 488€ 34 357€ 52 069€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-39 492 € -49 203 € -41 154 € -39 535 € -40 008 € -38 896 € -28 800 € -100 515 € -47 065 € -52 139 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 649 205 € 5 495 156 € 2 728 035 € 3 594 084 € 3 504 829 € 1 964 977 € 1 596 618 € 1 892 384 € -442 073 € 1 602 534 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 856 929 € 1 263 140 € 689 867 € 1 014 482 € 937 324 € 533 967 € 419 154 € 590 524 € -211 598 € 670 630 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 060 143€ 1 218 982€ 685 051€ 944 562€ 782 056€ 463 180€ 462 262€ 413 997€ 2 884€ 411 955€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-203 214€ 44 158€ 4 816€ 69 920€ 155 268€ 70 787€ -43 108€ 176 527€ -214 482€ 258 675€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 792 276 € 4 232 016 € 2 038 167 € 2 579 601 € 2 567 505 € 1 431 010 € 1 177 464 € 1 301 860 € -230 475 € 931 904 €