Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TOP Seminar spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 260 € 1 800 € 1 851 € 3 707 € 1 831 € 1 800 €
10
B.2
Služby
2 260€ 1 800€ 1 851€ 3 707€ 1 831€ 1 800€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-2 260 € -1 800 € -1 851 € -3 707 € -1 831 € -1 800 €
17
D
Dane a poplatky
4€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 557€ 1 566 854€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14€ 1 566 854€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-2 260 € -1 814 € -1 851 € -1 150 € -1 831 € -1 804 €
38
X.
Výnosové úroky
136 415€ 69 830€ 121 112€ 116 236€ 114 048€ 11 858€
39
N
Nákladové úroky
130 673€ 334 393€ 349 381€ 342 531€ 329 020€ 314 546€
40
XI.
Kurzové zisky
21 333€ 530 603€ 16 641€ 37 931€ 35 287€ 131 280€
41
O
Kurzové straty
188 571€ 59 880€ 135 904€ 406 846€ 406 884€ 13 450€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
86€ 293€ 536€ 665€ 252€ 568€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-161 582 € 205 867 € -348 068 € -595 875 € -586 821 € -185 426 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-163 842 € 204 053 € -349 919 € -597 025 € -588 652 € -187 230 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-163 842 € 203 573 € -349 919 € -597 505 € -589 132 € -187 230 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-163 842 € 204 053 € -349 919 € -597 025 € -588 652 € -187 230 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-163 842 € 203 573 € -349 919 € -597 505 € -589 132 € -187 230 €