Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TOP Seminar spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
2 557 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 557€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 800 € 2 040 € 2 260 € 1 814 € 1 851 € 3 707 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11
C.
Služby
1 800€ 1 810€ 2 260€ 1 800€ 1 851€ 3 707€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
36€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
194€ 14€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 800 € -2 040 € -2 260 € -1 814 € -1 851 € -1 150 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 800 € -1 810 € -2 260 € -1 800 € -1 851 € -3 707 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
433 607 € 118 606 € 157 748 € 600 433 € 137 753 € 154 167 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
52 597€ 108 768€ 136 415€ 69 830€ 121 112€ 116 236€
25
XI.
Kurzové zisky
381 010€ 9 838€ 21 333€ 530 603€ 16 641€ 37 931€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
282 040 € 423 652 € 319 330 € 394 566 € 485 821 € 750 041 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
207 741€ 340 966€ 130 673€ 334 393€ 349 381€ 342 531€
32
N.
Kurzové straty
74 201€ 82 585€ 188 571€ 59 880€ 135 904€ 406 845€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
98€ 101€ 86€ 293€ 536€ 665€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
151 567 € -305 046 € -161 582 € 205 867 € -348 068 € -595 874 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
149 767 € -307 086 € -163 842 € 204 053 € -349 919 € -597 024 €
36
P.
Daň z príjmov
480€ 480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
149 767 € -307 566 € -163 842 € 203 573 € -349 919 € -597 504 €