Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

J&T FINANCE GROUP, a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. [zrušená]

 • Názov J&T FINANCE GROUP, a.s. [zrušená]
 • IČO 31391087
 • DIČ 2020304924
 • Sídlo Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
 • Dátum vzniku 20. marca 1995, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 802/B
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 31 540 000 €
 • Historický názov J&T Finance group a.s.
  (platné do 11. júna 2003 )
  J & T Finančná skupina a.s.
  (platné do 22. júla 1996 )
  EUROHOTEL a.s.
  (platné do 9. mája 1996 )
 • Historické sídlo Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
  (platné do 1. júna 2011)
  Lamačská cesta 3, 841 05 Bratislava
  (platné do 10. marca 2004)
  Pribinova 25, 821 09 Bratislava
  (platné do 19. novembra 1997)
  Hlavná 17, 831 01 Bratislava
  (platné do 22. júla 1996)
  Špitálska 35, 811 01 Bratislava
  (platné do 9. mája 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 1.januára 2014
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz: V zmysle ust. § 69aa, ods. 8 Obchodného zákonníka súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť J&T FINANCE GROUP, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, IČO : 31 391 087, na základe Uznesenia Mestského súdu v Prahe zo dňa 16.12.2013, sp. zn. B 11058-RD28/MSPH, Fj 287962/2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2013, ktorým súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť J&T FINANCE, a.s., sp. zn. B 11058/MSPH a zapísal do obchodného registra J&T FINANCE GROUP SE sp. zn. H 1317/MSPH ako európsku spoločnosť na základe projektu cezhraničnej fúzie zo dňa 23.9.2013, v zmysle ktorej došlo ku zmene právnej formy a zlúčeniu, pri ktorom na spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE / pôvodná spoločnosť J&T FINANCE, a.s./ ako na spoločnosť nástupnícku prešlo imanie zanikajúcich spoločností J&T FINANCE GROUP, a.s. Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava a spoločnosti TECHNO PLUS, a.s., Lamačská cesta 3, Bratislava s dňom zápisu zmeny 1.1.2014.
Predstavenstvo
platné do výmazu zo dňa 29.4.2014
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jozef Tkáč Predseda predstavenstva Na Revíne 13, 831 01 Bratislava 30. októbra 2009
Ing. Ivan Jakabovič Podpredseda predstavenstva Donnerova 717/15, 841 04 Bratislava 30. októbra 2009
Ing. Patrik Tkáč Podpredseda predstavenstva Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava 30. októbra 2009
Ing. Gabriela Lachoutová Člen predstavenstva Malostranské nábřeží 563/3, 11800 Praha 1, Česká republika 30. októbra 2009
Mgr. Miloš Badida Člen predstavenstva Nad Akáty 1600/17, 148 00 Praha 4 - Kunratice, Česká republika 13. mája 2010
JUDr. Jarmila Jánošová Člen predstavenstva Rozvodná 2960/7, 831 01 Bratislava 13. mája 2010
Ing. Dušan Palcr Podpredseda predstavenstva Chopinova 304/3, 623 00 Brno, Česká republika 13. mája 2010
Dozorná rada
platné do výmazu zo dňa 29.4.2014
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Jana Šuterová Dozorná rada ulica Janka Alexyho 9, 841 01 Bratislava 30. októbra 2009
Ivan Jakabovič Dozorná rada Donnerova 15, 841 04 Bratislava 30. októbra 2009
RNDr. Marta Tkáčová Dozorná rada Na Revíne 13, 831 01 Bratislava 20. októbra 2009
Akcionár
platné do výmazu zo dňa 29.4.2014
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
TECHNO PLUS, a.s. [31385419] Akcionár Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod 20.3.1995
sprostredkovateľská činnosť 20.3.1995
reklamná a propagačná činnosť 9.5.1996
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb 9.5.1996
prieskum trhu 9.5.1996
prenájom hnuteľných vecí 9.5.1996
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností 9.5.1996
automatizované spracovanie dát 9.5.1996
vedenie účtovníctva 9.5.1996
leasing a prenájom hnuteľných vecí, najmä automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a zdravotníckej techniky, technológií 19.11.1997
obchodné poradenstvo 19.11.1997
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí 19.11.1997
marketing 19.11.1997
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 19.11.1997
činnosť účtovných poradcov 19.11.1997
finančné sprostredkovanie /pomocné služby súvisiace s finančným sprostredkovaním, administratívne služby pre držiteľov cenných papierov, tovaru alebo obchodníkov/ 4.5.1998
finančné poradenstvo 4.5.1998
Iné právne skutočnosti
1. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.2.2014, sp. zn. 34 Exre/54/2014-9, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.4.2014.
História zmien a podania
 • 2014
 • 13.6. 2014
  Výmaz číslo R772594
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 31 540 000 € (splatené 31 540 000 €)
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   • sprostredkovateľská činnosť
   • reklamná a propagačná činnosť
   • sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   • prieskum trhu
   • prenájom hnuteľných vecí
   • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností
   • automatizované spracovanie dát
   • vedenie účtovníctva
   • leasing a prenájom hnuteľných vecí, najmä automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a zdravotníckej techniky, technológií
   • obchodné poradenstvo
   • usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   • marketing
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • činnosť účtovných poradcov
   • finančné sprostredkovanie /pomocné služby súvisiace s finančným sprostredkovaním, administratívne služby pre držiteľov cenných papierov, tovaru alebo obchodníkov/
   • finančné poradenstvo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.2.2014, sp. zn. 34 Exre/54/2014-9, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.4.2014.
 • 10.4. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R740297
  • Správa nezávislého audítora zo dňa 26.6.2012, vrátane účtovnej závierky 2011
  • Výročná správa za rok 2011
 • 10.4. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R740305
  • účtovná závierka za rok 2011
 • 10.4. 2014
  Zbierka listín - výmaz číslo R740319
  • Správa nezávislého audítora zo dňa 26.6.2012, vrátane účtovnej závierky 2011
  • Výročná správa za rok 2011
 • 2013
 • 12.12. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R669207
  • Notárska zápisnica N 1159/2013, Nz 46141/2013, NCRls 46962/2013 z 27.11.2013, zmluva o zlúčení medzi J&T FINANCE, a.s.; J&T FINANCE GROUP, a.s. ; TECHNO PLUS,a.s.
 • 14.10. 2013
  Zmena zápisu číslo R627105

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Spoločnosť J&T FINANCE GROUP, a. s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 31 391 087, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 802/B (ďalej len "J&T FINANCE GROUP, a. s. ") sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťami TECHNO PLUS, a. s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 385 419, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4615/B (ďalej len "TECHNO PLUS, a. s. ") a J&T FINANCE,a. s., so sídlom: Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ: 186 00, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11058 (ďalej len "J&T FINANCE, a. s."), pričom spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a. s. a TECHNO PLUS, a. s. ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra v Českej republike zaniknú a nástupnícka spoločnosť J&T FINANCE, a. s., ktorá bude mať podľa návrhu zmluvy o zlúčení sídlo v Českej republike, získa zároveň právnu formu európskej spoločnosti (SE).

 • 27.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R616057
  • Zmluva o zlúčení so vznikom európskej spoločnosti:J&T FINANCE,a.s( nástupnícka spl.), J&T FINANCE GROUP,a.s.( zanikajúca spl.),TECHNO PLUS,a.s.(zanikajúca spoločnosť)zo dňa 23.9.2013
 • 17.5. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R524993
  • účtovná závierka za rok 2011, správa audítora, výročná správa
 • 13.5. 2013
  Zmena zápisu číslo R520077

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 25.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R508859
  • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • 9.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R407273
  • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora za rok 2010
  • výročná správa za rok 2010, vyhlásenie
 • 2.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R401316
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010, Správa audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010
 • 2012
 • 27.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R398124
  • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.09.2011.
  • Stanovy zo dňa 30.09.2011.
 • 12.3. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R227231
  • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  • Výročná správa za rok 2009
 • 12.1. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R196899
  • Výročná správa za rok 2010 - konsolidovaná
 • 2011
 • 15.7. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.06.2011.
 • 1.6. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava z Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 132/2011, Nz 18642/2011 zo dňa 23.05.2011
 • 2010
 • 19.10. 2010
  Zmena zápisu
 • 29.6. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 11.6. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
   pôvodne
   V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne. Ďalší člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s predsedom predstavenstva alebo s podpredsedom predstavenstva.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 152/2010, Nz 17019/2010, NCRls 17299/2010 zo dňa 13.5.2010.
 • 2009
 • 12.12. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 31 540 000 € (splatené 31 540 000 €) z hodnoty 31 534 223 € (splatené 31 534 223 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.10.2009, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 315/2009, Nz 38212/2009, NCRIs 38783/2009 napísaná dňa 29.10.2009 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozhodnutie o premene základného imania, menovitej hodnoty akcií zo slovenskej meny na eurá, zmena počtu členov predstavenstva na 4.
 • 2008
 • 13.12. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.6. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 166/2008, Nz 24735/2008, NCRls 24481/2008 zo dňa 11.6.2008.
 • 2004
 • 10.3. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 4.11. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.6. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2001
 • 6.12. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 31 534 223 € z hodnoty 16 596 959 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení dňa 17.11.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 378/2000, Nz 370/2000 napísanej dňa 17.11.2000 notárom JUDr. Pavlovičom bolo shválená zmena stanov a voľba člena predstavenstva.
 • 1999
 • 21.12. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 456/99, bola schválená zmena stanov.

 • 21.9. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1998
 • 4.5. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • finančné sprostredkovanie /pomocné služby súvisiace s finančným sprostredkovaním, administratívne služby pre držiteľov cenných papierov, tovaru alebo obchodníkov/
   • finančné poradenstvo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.8. 1997, ktorého priebeh konania bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 37/97, Nz 33/97, napísanej dňa 11.8.1997 notárom JUDr. Potančoková bola schválená smena stanov. Stary spis: Sa 1378
 • 1997
 • 19.11. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Lamačská cesta 3, 841 05 Bratislava z Pribinova 25, 821 09 Bratislava
  • zmena základného imania 16 596 959 € z hodnoty 33 194 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstvasamostatne.
   pôvodne
   Štatutárnym orgánom spoločnosti je predsta- venstvo. Za spoločnosť konajú vždy dvaja čle- novia predstavenstvaa to tak, že spoločne môžu konať predseda a podpredseda, predseda a člen predstavenstva, podpredsedaa člen predstavenstva. Člen predstavenstva môže konať vždy iba s predsedom alebo s podpredsedom predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • leasing a prenájom hnuteľných vecí, najmä automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a zdravotníckej techniky, technológií
   • obchodné poradenstvo
   • usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   • marketing
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • činnosť účtovných poradcov
   Zrušené predmety
   • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade ***, v kempingoch *** a vyššie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov a ich nové úplné znenie, schválené mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 11.8.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 37/97, Nz 33/97. Stary spis: Sa 1378
 • 1996
 • 22.7. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu J&T Finance group a.s. z J & T Finančná skupina a.s.
  • zmena adresy Pribinova 25, 821 09 Bratislava z Hlavná 17, 831 01 Bratislava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.05.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 93/1996, Nz 84/1996 napísaná dňa 13.05.1996 notárkou JUDr. Magdalénou Čižovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z J&T Finančná skupina a.s. na J&T Finance group a.s. Stary spis: Sa 1378
 • 9.5. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1995
 • 22.8. 1995
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade ***, v kempingoch *** a vyššie

 • 20.3. 1995
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy EUROHOTEL a.s.
  • novú adresu firmy Špitálska 35, 811 01 Bratislava
  • nové základne imanie 33 194 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Štatutárnym orgánom spoločnosti je predsta- venstvo. Za spoločnosť konajú vždy dvaja čle- novia predstavenstvaa to tak, že spoločne môžu konať predseda a podpredseda, predseda a člen predstavenstva, podpredsedaa člen predstavenstva. Člen predstavenstva môže konať vždy iba s predsedom alebo s podpredsedom predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   • sprostredkovateľská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7. 2. 1995 v súlade zo Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1378