Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.

 • Názov SLOVINTEGRA, a.s.
 • IČO 31392318
 • DIČ 2020922541
 • IČ DPH SK2020922541 podľa §4
 • Sídlo Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
 • Dátum vzniku 6. apríla 1995, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 811/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 26 132 400 € / splatené 26 132 400 €
  Podľa účtovnej závierky: 26 132 400 €
 • Historické sídlo Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava
  (platné do 22. mája 2017)
  Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 29
  (platné do 29. júna 2010)
  Vl. Clementisa 10, 820 09 Bratislava 29
  (platné do 12. septembra 2003)
  Vlčie Hrdlo , 821 07 Bratislava
  (platné do 26. septembra 2002)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Miroslav Švatarák Člen predstavenstva Turčianska 31/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 1. apríla 2019
Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc. Predseda predstavenstva Pod lesom 15, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 24. mája 2019
Ing. Oľga Koňuchová Člen predstavenstva Ondavská 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 24. mája 2019
Ing. Ivan Horvát Člen predstavenstva Pod lesom 12, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 24. mája 2019
Ing. Karol Kaššovic Člen predstavenstva Radvanská 4172/52, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto 24. mája 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 21. júla 2011] Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom sú vždy potrebné podpisy aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu mien, priezvisk a funkcií podpisujúcich, pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoje podpisy.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jolana Petrášová Dozorná rada Pod lesom 8, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 24. mája 2019
Ing. Jaroslav Linkeš Dozorná rada Pod lesom 10, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 24. mája 2019
Ing. Ľuboš Čonka Dozorná rada Turčianska 31/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 24. mája 2019
Ing. Dušan Durmis Dozorná rada Turčianska 31/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 24. mája 2019
Ing. Peter Ďatel Dozorná rada Špieszova 9, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 24. mája 2019
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
SI Management Services, a.s. [35873531] Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava 4.1.2017
Predmety podnikania
Názov Vznik
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti 6.4.1995
maloobchod 6.4.1995
reklamné činnosti 6.4.1995
podnikateľské poradenstvo 6.4.1995
administratívne služby 29.6.2010
počítačové služby 29.6.2010
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 29.6.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 29.6.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 29.6.2010
vydavateľská činnosť 29.6.2010
finančný lízing 29.6.2010
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 29.6.2010
sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 29.6.2010
faktoring a forfaiting 29.6.2010
prenájom hnuteľných vecí 29.6.2010
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 29.6.2010
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 29.6.2010
prieskum trhu a verejnej mienky 29.6.2010
vedenie účtovníctva 25.5.2012
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.2.1995 v súlade s prísl.ust.Obch.zákonníka.
Stary spis: Sa 1387
2. Notárska zápisnica N 61/95, Nz 53/95 napísaná dňa 13.07.1995 notárkou JUDr. Janou Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmluva stanov.
Stary spis: Sa 1387
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.11.1995.
Stary spis: Sa 1387
4. Zápis č. 1/95 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.02.1995, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva. Zápis č. 1/95 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 27.02.1995, na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady.
Stary spis: Sa 1387
5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.5.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 56/97, Nz 44/97 napísanej dňa 9.5.1997 notárkou JUDr. Mikušovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.1997.
Stary spis: Sa 1387
6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.7.1999.
7. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 23.3.2001.
8. Zmena stanov schválená dňa 24. 5. 2002, valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 167/02, Nz 167/02.
9. Ing. Dušan Durmis, deň zániku funkcie 23.05.2003. Ing. Cyril Matejkin, deň zániku funkcie 23.05.2003. Notárska zápisnica č. N 102/2003, Nz 40098/2003 zo dňa 23052003.
10. Na valnom zhromaždení dňa 21. 5. 2004, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 85/04, Nz 44046/04 napísanej dňa 21. 5. 2004 notárom JUDr. Mikušovou, bola schválená zmena stanov, zmena v predstavenstve a dozornej rade. Funkcia členov predstavenstva Ing. S. Hatinu, Ing. J. Petrášovej, Ing. V. Kaššovica CSc. Ing. C. Matejkina a Ing. N. Vanču zaniká dňa 21. 5. 2004. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Kavca M.B.A. CSc., Ing. P. Paráka, Ing. P. Ďatla, G. Kordošovej, P. Budaja zaniká dňa 21. 5. 2004.
11. Notárska zápisnica N 64/2005, Nz 27142/2005, NCRls 26949/2005 napísaná dňa 15.06.2005 notárkou JUDr. Janou Mikušovou.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2005 osvedčená formou notárskej zápisnice N 65/2005, Nz 27143/2005- schválenie zvýšenia základného imania.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 122/2006, NZ 20715/2006, NCRIs 20832/2006 zo dňa 26.05.2006 - zníženie základného imania spoločnosti.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.05.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti, zníženie základného imania spoločnosti.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 153/2008 Nz 25067/2008.
16. Notárska zápisnica N 142/2009, Nz 21745/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
17. Notárska zápisnica č. N 476/2010, Nz 20110/2010, NCRls 20432/2010 zo dňa 04.06.2010, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 28.05.2010.
18. Notárska zápisnica N 905/2010, Nz 47609/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2010
19. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 627/2012, Nz 18637/2012, NCRIs 19043/2012 dňa 25.05.2012.
20. Notárska zápisnica N 834/2013, Nz 18825/2013 z 5.6.2013 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.2013.
21. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2014.
22. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2014.
23. Notárska zápisnica č. N 381/2017, Nz 17252/2017, NCRls 17608/2017 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.05.2017.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 327/2018, Nz 20603/2018, NCRls 20996/2018 zo dňa 22.06.2018.
25. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.04.2019.
História zmien a podania