Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 047 € 4 072 € 4 323 € 24 090 € 156 602 € 193 767 € 156 696 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 047€ 4 072€ 4 323€ 24 090€ 156 602€ 193 767€ 156 696€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 871 680 € 254 757 € 157 854 € 173 594 € 267 370 € 423 720 € 353 319 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 560€ 6 746€ 5 522€ 12 706€ 19 694€ 37 060€ 45 533€
10
B.2
Služby
2 869 120€ 248 011€ 152 332€ 160 888€ 247 676€ 386 660€ 307 786€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-2 870 633 € -250 685 € -153 531 € -149 504 € -110 768 € -229 953 € -196 623 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
94 620 € 206 904 € 239 408 € 230 642 € 1 034 920 € 1 029 911 € 1 146 729 €
13
C.1
Mzdové náklady
28 668€ 86 234€ 104 727€ 100 511€ 580 350€ 559 578€ 663 941€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
41 183€ 68 100€ 78 184€ 87 600€ 234 000€ 234 000€ 234 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
23 818€ 51 096€ 53 932€ 41 413€ 209 363€ 221 834€ 234 478€
16
C.4
Sociálne náklady
951€ 1 474€ 2 565€ 1 118€ 11 207€ 14 499€ 14 310€
17
D
Dane a poplatky
494€ 940€ 537€ 505€ 652€ 2 082€ 781€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
559€ 5 375€ 19 041€ 32 818€ 34 816€ 25 109€ 33 736€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20 917€ 13 282€ 17 156€ 4 357€ 15 113€ 226 964€ 197 940€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 121€ 4 800€ 3 162€ 31 013€ 177 459€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
435 806€ 52 986€ 14 116€ 1 472€ 763€ 1 910€ 46€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
425 206€ 28 707€ 37 861€ 36 744€ 54 596€ 84 023€ 91 799€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-2 934 789 € -426 343 € -430 227 € -449 184 € -1 223 038 € -1 173 217 € -1 449 141 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
13 601 096€ 23 518 823€ 26 977 615€ 1 897 227€ 35 234 322€ 30 800 000€ 42 000 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
14 902 548€ 22 530 412€ 25 764 091€ 2 505 800€ 88 263 880€ 40 809 800€ 42 894 212€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
36 368 695 € 786 163 € 3 154 529 € 1 879 813 € 1 542 512 € 1 401 476 € 2 827 650 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
6 021 989€ 719 090€ 1 542 512€ 1 400 072€ 2 827 650€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
30 346 706€ 67 073€ 3 154 529€ 1 879 813€ 1 404€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
2 000€ 270€ 72 282€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
10 246€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-1 045 000€ 1 045 000€ -13 850 000€ 8 934 097€ -3 044 827€
38
X.
Výnosové úroky
11 498€ 65 451€ 84 196€ 174 740€ 522 428€ 2 357 530€ 2 855 214€
39
N
Nákladové úroky
20 377€ 34 090€ 46 680€ 81 079€ 137 763€
40
XI.
Kurzové zisky
284€ 70€ 106€ 1 506€
41
O
Kurzové straty
80€ 1 217€ 1 620 459€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
50 653 348€ 491 908€ 475 570€ 304 853€ 688 550€ 172 760€ 153 074€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 574 607 € 2 395 117 € 2 911 776 € 1 107 037 € -37 849 778 € -15 439 841 € 5 985 725 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-18 509 396 € 1 968 774 € 2 481 549 € 657 853 € -39 072 816 € -16 613 058 € 4 536 584 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
40 106 € 90 920 € 2 300 € 15 960 € -15 378 € -2 021 € 66 107 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 377€ 92 506€ 3 403€ 3 035€ 7 107€ 5 584€ 49 528€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
38 729€ -1 586€ -1 103€ 12 925€ -22 485€ -7 605€ 16 579€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-18 549 502 € 1 877 854 € 2 479 249 € 641 893 € -39 057 438 € -16 611 037 € 4 470 477 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-18 509 396 € 1 968 774 € 2 481 549 € 657 853 € -39 072 816 € -16 613 058 € 4 536 584 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-18 549 502 € 1 877 854 € 2 479 249 € 641 893 € -39 057 438 € -16 611 037 € 4 470 477 €