Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MINERFIN, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
200 738 000 € 187 665 000 € 205 145 000 € 193 600 000 € 174 489 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
116 721 000 € 117 103 000 € 115 898 000 € 115 886 000 € 115 578 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 447 000 € 1 829 000 € 624 000 € 612 000 € 304 000 €
013
A.II.2
Stavby
3 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
423 000€ 541 000€ 617 000€ 608 000€ 280 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 021 000€ 1 276 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 8 000€ 3 000€ 0€ 20 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
115 274 000 € 115 274 000 € 115 274 000 € 115 274 000 € 115 274 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
99 746 000€ 99 746 000€ 99 746 000€ 99 746 000€ 99 746 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
14 200 000€ 14 200 000€ 14 200 000€ 15 528 000€ 15 528 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 328 000€ 1 328 000€ 1 328 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
84 017 000 € 70 562 000 € 89 247 000 € 77 621 000 € 58 289 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 226 000 € 1 544 000 € 11 980 000 € 2 734 000 € 6 255 000 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
119 000 € 165 000 € 233 000 € 171 000 € 1 500 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
97 000 € 93 000 € 97 000 €
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 1 500 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
22 000€ 72 000€ 136 000€ 171 000€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
65 788 000 € 46 716 000 € 56 986 000 € 36 375 000 € 41 584 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
65 788 000 € 46 716 000 € 56 986 000 € 34 500 000 € 40 084 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 1 875 000€ 1 500 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
14 884 000 € 22 137 000 € 20 048 000 € 38 341 000 € 8 950 000 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 93 000 € 622 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
200 738 000 € 187 665 000 € 205 145 000 € 193 600 000 € 174 489 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
152 129 000 € 151 583 000 € 177 269 000 € 168 196 000 € 142 867 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 458 000 € 10 458 000 € 10 458 000 € 10 458 000 € 10 458 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 458 000€ 10 458 000€ 10 458 000€ 10 458 000€ 10 458 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
39 202 000€ 39 202 000€ 39 202 000€ 39 202 000€ 39 201 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 092 000 € 2 092 000 € 2 092 000 € 2 092 000 € 2 092 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 092 000€ 2 092 000€ 2 092 000€ 2 092 000€ 2 092 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
73 633 000 € 33 633 000 € 5 633 000 € 5 633 000 € 73 724 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
73 633 000€ 33 633 000€ 5 633 000€ 5 633 000€ 73 724 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
26 744 000 € 66 198 000 € 119 884 000 € 110 811 000 € 17 392 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
48 609 000 € 36 082 000 € 27 876 000 € 25 404 000 € 31 622 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
796 000 € 1 041 000 € 0 € 100 000 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
796 000€ 1 041 000€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 100 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 2 857 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
47 813 000 € 35 041 000 € 27 876 000 € 22 547 000 € 24 856 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
45 298 000 € 32 764 000 € 25 811 000 € 19 864 000 € 17 979 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
805 000€ 901 000€ 1 084 000€ 1 191 000€ 666 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
237 000€ 231 000€ 246 000€ 251 000€ 83 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 197 000€ 852 000€ 714 000€ 1 227 000€ 996 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
276 000€ 293 000€ 21 000€ 14 000€ 5 132 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 2 857 000€ 3 809 000€