Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

International BEZ Group spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.05.2019
31.12.2019
01.05.2018
30.04.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
205 432€ 188 926€ 551 206€ 763 292€ 1 061 532€ 1 592 089€ 1 734 305€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
241 656 € 189 577 € 594 918 € 780 427 € 1 082 048 € 1 700 211 € 1 835 835 € 1 440 107 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 689€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
205 432€ 188 926€ 551 206€ 763 292€ 1 061 532€ 1 592 089€ 1 734 305€ 1 417 215€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
35 790€ 651€ 38 784€ 11 330€ 17 605€ 93 393€ 99 468€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
434€ 4 928€ 5 805€ 2 911€ 14 729€ 2 062€ 20 203€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
175 413 € 186 756 € 595 354 € 863 235 € 1 186 797 € 1 546 045 € 2 994 053 € 1 419 824 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 595€ 5 488€ 14 435€ 24 489€ 28 374€ 45 917€ 65 786€ 60 528€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
80 504€ 78 432€ 254 317€ 253 449€ 285 728€ 429 758€ 1 703 165€ 485 784€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
65 957 € 58 008 € 194 735 € 376 010 € 650 360 € 827 850 € 1 027 428 € 819 905 €
16
E.1.
Mzdové náklady
52 073€ 49 936€ 147 370€ 287 119€ 473 920€ 614 840€ 758 487€ 609 149€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 589€ 17 576€ 46 470€ 96 291€ 155 004€ 201 057€ 251 908€ 199 065€
19
E.4.
Sociálne náklady
295€ -9 504€ 895€ -7 400€ 21 436€ 11 953€ 17 033€ 11 691€
20
F.
Dane a poplatky
1 204€ 1 533€ 2 449€ 3 583€ 4 555€ 6 248€ 4 899€ 2 909€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 384€ 38 156€ 88 828€ 188 012€ 196 774€ 152 717€ 106 900€ 37 944€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 384€ 38 156€ 88 828€ 188 012€ 196 774€ 152 717€ 106 900€ 37 944€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 738€ 62 312€ 66 365€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 769€ 5 139€ 40 590€ 17 692€ 18 268€ 21 243€ 19 510€ 12 754€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
66 243 € 2 821 € -436 € -82 808 € -104 749 € 154 166 € -1 158 218 € 20 283 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
120 333 € 105 006 € 282 454 € 485 354 € 747 430 € 1 116 414 € -34 646 € 873 592 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
731 964 € 327 240 € 175 044 € 3 € 5 € 1 232 € 838 134 € 15 372 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
838 030 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
838 030€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 258 € 2 € 3 € 17 € 104 € 79 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 258€ 2€ 3€ 17€ 104€ 79€
42
XII.
Kurzové zisky
69 490€ 1€ 2€ 1 209€ 202€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
654 216€ 327 240€ 175 044€ 5€ 15 091€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
124 566 € 293 € 190 371 € 63 816 € 66 689 € 270 139 € 48 349 € 16 585 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
200 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
170 223 € 63 400 € 65 566 € 66 416 € 44 142 € 14 056 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
39 198€ 59 491€ 59 064€ 60 996€ 41 396€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
131 025€ 3 909€ 6 502€ 5 420€ 2 746€ 14 056€
52
O.
Kurzové straty
101 302€ 29€ 56€ 417€ 1 500€ 1 366€ 244€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 264€ 293€ 20 119€ 360€ 706€ 2 223€ 2 841€ 2 285€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
607 398 € 326 947 € -15 327 € -63 813 € -66 684 € -268 907 € 789 785 € -1 213 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
673 641 € 329 768 € -15 763 € -146 621 € -171 433 € -114 741 € -368 433 € 19 070 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
134 102 € 54 407 € 21 155 € 2 880 € 2 880 € 2 883 € 2 900 € 3 987 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
134 102€ 54 407€ 21 155€ 2 880€ 2 880€ 2 883€ 2 900€ 3 987€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
539 539 € 275 361 € -36 918 € -149 501 € -174 313 € -117 624 € -371 333 € 15 083 €