Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sartorius Slovensko, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
383 086€ 378 154€ 604 175€ 299 445€ 441 711€ 371 862€ 367 048€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
260 393€ 273 841€ 481 541€ 191 410€ 301 451€ 255 615€ 274 365€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
122 693 € 104 313 € 122 634 € 108 035 € 140 260 € 116 247 € 92 683 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 792 € 11 336 € 4 121 € 14 510 € 10 021 € 2 941 € 10 630 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 792€ 11 336€ 4 121€ 14 510€ 10 021€ 2 941€ 10 630€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
97 845 € 84 245 € 93 308 € 110 422 € 115 502 € 95 192 € 88 899 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 164€ 5 227€ 9 778€ 6 257€ 5 616€ 6 678€ 21 372€
10
B.2
Služby
89 681€ 79 018€ 83 530€ 104 165€ 109 886€ 88 514€ 67 527€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
29 640 € 31 404 € 33 447 € 12 123 € 34 779 € 23 996 € 14 414 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
11 605 € 11 556 € 5 790 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 400€ 8 400€ 4 200€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 516€ 2 516€ 1 258€
16
C.4
Sociálne náklady
689€ 640€ 332€
17
D
Dane a poplatky
390€ 585€ 508€ 474€ 426€ 499€ 1 138€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 369€ 4 321€ 7 194€ 5 946€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 000€ 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
261€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
55€ 1€ 72€ 624€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 385€ 1 346€ 1 326€ 942€ 7 924€ 4 916€ 854€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
16 315 € 17 918 € 15 526 € 14 010 € 26 429 € 11 626 € 6 476 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 6€ 6€ 4€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
152€ 145€ 191€ 681€ 64€ 51€ 116€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-152 € -145 € -191 € -678 € -58 € -45 € -112 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
16 163 € 17 773 € 15 335 € 13 332 € 26 371 € 11 581 € 6 364 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 540 € 3 820 € 3 375 € 3 295 € 5 878 € 3 909 € 1 551 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 540€ 3 820€ 3 375€ 3 295€ 5 878€ 3 909€ 1 551€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
12 623 € 13 953 € 11 960 € 10 037 € 20 493 € 7 672 € 4 813 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
16 163 € 17 773 € 15 335 € 13 332 € 26 371 € 11 581 € 6 364 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
12 623 € 13 953 € 11 960 € 10 037 € 20 493 € 7 672 € 4 813 €