Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MERINA a.s. "v likvidácii"

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  30.10.2014
 • Likvidátor Ing. Miroslav Majerník (Fyzická osoba)
  Partizánska 6366/75A
  91101  Trenčín
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom likvidátor. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pre súdmi a inými orgánmi, uazviera zmiery a dohody o zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavrieť len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
 • Spoločnosť v likvidácii MERINA a.s.
  IČO: 31410022
  M.R. Štefánika 379/19
  91160  Trenčín
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa , vložka č. 17/R

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnosť (s.r.o, a.s., v.o.s., k.s.) vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 1.10.2014, na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 24.9.2014

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
Ing. Miroslav Majerník (Fyzická osoba)
Partizánska 6366/75A
91101  Trenčín

Zmena názvu spoločnosti

Názov Dátum zmeny
MERINA a.s. "v likvidácii" 1.10.2014

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
30.10.2014
Rozhodnutie Likvidácia Trenčín Trenčiansky