Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vertiv Slovakia, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
30.09.2016
29.09.2017
30.09.2015
29.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
-
-
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2009
30.09.2010
01.10.2009
30.09.2010
01.10.2008
30.09.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
17 469 717€ 13 155 834€ 20 476 527€ 10 835 042€ 10 642 676€ 30 848 350€ 34 628 590€ 2 301 834€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 111 961€ 8 618 764€ 14 675 703€ 6 876 638€ 8 016 420€ 19 963 434€ 22 327 267€ 1 533 113€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 357 756 € 4 537 070 € 5 800 824 € 3 958 404 € 2 626 256 € 10 884 916 € 12 301 323 € 768 721 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
165 524 268 € 164 254 489 € 145 644 558 € 157 173 352 € 148 520 134 € 203 963 627 € 215 899 649 € 187 674 278 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
165 524 268€ 164 254 489€ 145 644 558€ 155 587 185€ 148 214 662€ 206 489 124€ 213 719 011€ 181 503 201€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 586 167€ 305 472€ -2 570 415€ 2 082 672€ 6 171 077€
07
II.3
Aktivácia
44 918€ 97 966€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
131 722 371 € 139 139 712 € 121 270 718 € 131 447 476 € 123 814 475 € 180 451 562 € 190 380 905 € 158 724 145 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
110 994 314€ 103 768 056€ 96 462 501€ 100 947 350€ 94 721 562€ 132 741 584€ 142 856 228€ 120 207 392€
10
B.2
Služby
20 728 057€ 35 371 656€ 24 808 217€ 30 500 126€ 29 092 913€ 47 709 978€ 47 524 677€ 38 516 753€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
37 159 653 € 29 651 847 € 30 174 664 € 29 684 280 € 27 331 915 € 34 396 981 € 37 820 067 € 29 718 854 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 784 974 € 26 482 561 € 23 231 237 € 20 804 362 € 20 241 792 € 25 792 136 € 24 150 902 € 21 095 569 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 508 452€ 18 786 734€ 16 636 583€ 14 988 382€ 14 475 350€ 18 606 416€ 17 408 996€ 15 434 176€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 000€ 5 985€ 5 975€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 249 162€ 6 714 425€ 5 917 197€ 5 224 712€ 5 019 566€ 6 343 872€ 5 745 604€ 5 124 313€
16
C.4
Sociálne náklady
1 027 360€ 981 402€ 677 457€ 591 268€ 746 876€ 835 848€ 990 317€ 531 105€
17
D
Dane a poplatky
200 732€ 205 630€ 178 346€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 537 792€ 1 718 449€ 1 560 551€ 1 883 667€ 1 967 976€ 4 174 953€ 4 304 195€ 4 213 746€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
999 221€ 1 129 228€ 406 792€ 235 904€ 109 472€ 2 156 728€ 1 996 289€ 2 117 012€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 923 420€ 1 823 478€ 2 386 405€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
18 150€ -16 239€ 105 276€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 647 015€ 1 556 453€ 1 587 293€ 1 846 626€ 1 868 129€ 10 115 536€ 7 223 480€ 6 739 597€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 352 054€ 346 371€ 841 791€ 1 086 930€ 230 138€ 824 472€ 1 256 704€ 139 167€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
7 131 069 € 3 790 147 € 6 535 171 € 7 991 850 € 6 869 610 € 13 735 382 € 15 315 166 € 10 456 954 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
831 498€ 451 672€ 485 235€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
954 104€ 419 429€ 460 238€
38
X.
Výnosové úroky
432 110€ 459 480€ 53 917€ 63 613€ 571€
39
N
Nákladové úroky
840 821€ 533 966€ 206 916€ 435 171€ 168 097€
40
XI.
Kurzové zisky
864 508€ 391 383€ 1 679 458€ 2 419 067€ 1 418 231€
41
O
Kurzové straty
1 302 589€ 1 010 098€ 1 370 203€ 2 336 994€ 1 345 677€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
579 691€ 2 150 705€ 2 922 597€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22 749€ 23 685€ 1 662 135€ 2 376 977€ 3 123 689€ 67 546€ 317 450€ 460 656€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-869 540 € -716 886 € -1 082 444 € -226 272 € -201 092 € -33 896 € -574 692 € -530 631 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
6 261 529 € 3 073 261 € 5 452 727 € 7 765 578 € 6 668 518 € 13 701 486 € 14 740 474 € 9 926 323 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 718 420 € 818 803 € 1 338 424 € 1 979 554 € 2 408 289 € 2 637 284 € 2 845 500 € 2 189 347 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 233 797€ 363 057€ 1 628 127€ 2 742 449€ 2 713 667€ 3 163 980€ 2 231 365€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
484 623€ 455 746€ -289 703€ -762 895€ -76 383€ -318 480€ -42 018€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 543 109 € 2 254 458 € 4 114 303 € 5 786 024 € 4 260 229 € 11 064 202 € 11 894 974 € 7 736 976 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
6 261 529 € 3 073 261 € 5 452 727 € 7 765 578 € 6 668 518 € 13 701 486 € 14 740 474 € 9 926 323 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 543 110 € 2 254 458 € 4 114 303 € 5 786 024 € 4 260 229 € 11 064 202 € 11 894 974 € 7 736 976 €