Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
42 901 000 € 69 467 000 € 52 376 000 € 31 647 000 € 98 605 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
42 901 000€ 69 467 000€ 52 376 000€ 31 647 000€ 98 605 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
37 124 000 € 56 754 000 € 37 865 000 € 22 734 000 € 75 651 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 127 000€ 37 647 000€ 23 883 000€ 9 149 000€ 26 837 000€
10
B.2
Služby
20 997 000€ 19 107 000€ 13 982 000€ 13 585 000€ 48 814 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 777 000 € 12 713 000 € 14 511 000 € 8 913 000 € 22 954 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
12 590 000 € 12 787 000 € 12 594 000 € 14 444 000 € 18 380 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 873 000€ 9 034 000€ 8 933 000€ 10 094 000€ 13 224 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 717 000€ 3 753 000€ 3 661 000€ 4 350 000€ 5 156 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 362 000€ 2 893 000€ 3 268 000€ 5 106 000€ 2 179 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 102 000€ 1 785 000€ 2 004 000€ 268 000€ 1 766 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 100 000€ 3 081 000€ 4 505 000€ 6 468 000€ 5 279 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-9 173 000 € -4 263 000 € -3 852 000 € -16 837 000 € -1 118 000 €
38
X.
Výnosové úroky
368 000€ 365 000€ 367 000€ 390 000€ 457 000€
39
N
Nákladové úroky
230 000€ 341 000€ 409 000€ 1 627 000€ 231 000€
40
XI.
Kurzové zisky
336 000€ 215 000€ 201 000€ 643 000€ 3 056 000€
41
O
Kurzové straty
230 000€ 188 000€ 512 000€ 730 000€ 2 161 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
56 000€ 3 025 000€ 3 200 000€ 24 390 000€ 439 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 473 000€ 407 000€ 453 000€ 67 000€ 419 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 173 000 € 2 669 000 € 2 394 000 € 22 999 000 € 1 141 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-10 346 000 € -1 594 000 € -1 458 000 € 6 162 000 € 23 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-761 000 € -451 000 € -20 000 € 423 000 € -126 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
44 000€ 58 000€ 9 000€ 12 000€ 4 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-805 000€ -509 000€ -29 000€ 411 000€ -130 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-9 585 000 € -1 143 000 € -1 438 000 € 5 739 000 € 149 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-10 346 000 € -1 594 000 € -1 458 000 € 6 162 000 € 23 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-9 585 000 € -1 143 000 € -1 438 000 € 5 739 000 € 149 000 €