Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TRACO Computers s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
792 296 € 1 132 235 € 937 152 € 1 020 423 € 682 052 € 856 542 € 1 007 626 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 136 € 14 111 € 27 390 € 41 731 € 71 109 € 87 077 € 114 066 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 136 € 14 111 € 27 390 € 41 731 € 71 109 € 87 077 € 114 066 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 136€ 14 111€ 27 390€ 151€ 29 529€ 45 497€ 70 205€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
41 580€ 41 580€ 41 580€ 43 861€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
784 156 € 1 116 046 € 907 749 € 977 264 € 601 170 € 758 529 € 882 381 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
198 674 € 174 427 € 286 875 € 706 049 € 153 886 € 313 144 € 364 600 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
198 674€ 174 427€ 286 875€ 706 049€ 153 886€ 313 144€ 364 600€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
89 373 € 752 815 € 239 852 € 264 476 € 114 802 € 200 333 € 352 451 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
84 125€ 749 896€ 226 605€ 211 094€ 95 711€ 199 646€ 346 375€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 248€ 2 236€ 12 564€ 40 855€ 5 388€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
683€ 683€ 12 527€ 19 091€ 687€ 688€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
496 109 € 188 804 € 381 022 € 6 739 € 332 482 € 245 052 € 165 330 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 081€ 1 275€ 1 890€ 2 209€ 3 848€ 31 840€ 8 810€
057
B.IV.2
Účty v bankách
493 028€ 187 529€ 379 132€ 4 530€ 328 634€ 213 212€ 156 520€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 004 € 2 078 € 2 013 € 1 428 € 9 773 € 10 936 € 11 179 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 190€ 1 767€ 2 013€ 1 428€ 9 773€ 10 936€ 11 179€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
814€ 311€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
792 296 € 1 132 235 € 937 152 € 1 020 423 € 682 052 € 856 542 € 1 007 626 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
351 816 € 379 493 € 360 779 € 314 016 € 221 527 € 137 444 € 110 851 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
248 017 € 294 779 € 248 017 € 155 527 € 44 850 € 35 191 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
248 017€ 294 779€ 248 017€ 155 527€ 44 850€ 35 191€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
37 799 € 18 714 € 46 762 € 92 489 € 155 527 € 26 594 € 9 660 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
439 540 € 752 042 € 587 938 € 721 877 € 476 888 € 752 232 € 947 172 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 185 € 1 820 € 1 887 € 3 636 € 6 049 € 4 510 € 5 954 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 954€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 185€ 1 820€ 1 887€ 3 636€ 6 049€ 4 510€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 663 € 4 810 € 5 351 € 4 914 € 4 295 € 3 620 € 2 802 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 663€ 4 810€ 5 351€ 4 914€ 4 295€ 3 620€ 2 802€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
433 422 € 745 356 € 580 673 € 686 373 € 466 499 € 633 721 € 828 375 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
354 064€ 611 842€ 347 978€ 495 952€ 317 367€ 425 079€ 640 761€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
62 024€ 103 991€ 211 713€ 182 153€ 81 728€ 131 793€ 140 757€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 341€ 4 034€ 3 313€ 3 569€ 7 287€ 8 302€ 7 749€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 430€ 4 034€ 3 161€ 4 048€ 6 359€ 7 041€ 6 521€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
10 056€ 21 111€ 14 324€ 651€ 53 416€ 60 780€ 32 587€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
507€ 344€ 184€ 342€ 726€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
270€ 56€ 27€ 342€ 45€ 110 381€ 110 041€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
26 612 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
26 612€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
940 € 700 € -11 565 € -15 470 € -16 363 € -33 134 € -50 397 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
700€ 700€ -11 565€ -15 470€ -16 363€ -33 134€ -50 397€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
240€