Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TRACO Computers s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 306 210€ 6 886 470€ 18 313 935€ 25 086 437€ 27 354 177€ 6 760 132€ 3 545 063€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 083 738€ 6 759 651€ 17 853 458€ 24 236 801€ 26 563 766€ 6 359 531€ 3 103 391€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
222 472 € 126 819 € 460 477 € 849 636 € 790 411 € 400 601 € 441 672 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
140 849 € 177 913 € 171 812 € 158 466 € 187 136 € 112 237 € 80 796 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
140 849€ 177 913€ 171 812€ 158 466€ 187 136€ 112 237€ 80 796€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
208 151 € 133 185 € 526 344 € 739 873 € 664 334 € 221 371 € 253 405 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 712€ 15 090€ 14 169€ 20 965€ 19 655€ 19 619€ 44 011€
10
B.2
Služby
194 439€ 118 095€ 512 175€ 718 908€ 644 679€ 201 752€ 209 394€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
155 170 € 171 547 € 105 945 € 268 229 € 313 213 € 291 467 € 269 063 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
111 198 € 107 889 € 113 010 € 158 456 € 182 547 € 210 414 € 208 534 €
13
C.1
Mzdové náklady
78 968€ 76 613€ 80 378€ 112 485€ 129 055€ 148 776€ 147 312€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
27 762€ 27 019€ 28 356€ 40 203€ 46 434€ 53 066€ 52 706€
16
C.4
Sociálne náklady
4 468€ 4 257€ 4 276€ 5 768€ 7 058€ 8 572€ 8 516€
17
D
Dane a poplatky
1 457€ 1 007€ 1 193€ 1 667€ 1 556€ 1 091€ 1 655€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 975€ 13 279€ 14 341€ 14 502€ 20 137€ 26 987€ 31 033€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 892€ 833€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
100€ 484€ 42 102€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 875€ 4 948€ 90 164€ 179 682€ 319 287€ 7 876€ 12 261€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 937€ 21 725€ 264€ 138 829€ 170 856€ 341€ 16€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
46 478 € 32 495 € 68 709 € 134 457 € 215 302 € 60 510 € 40 919 €
38
X.
Výnosové úroky
1 610€ 2 124€ 1 830€ 14€ 29€ 74€ 178€
39
N
Nákladové úroky
273€ 663€ 1 339€ 1 788€ 1 423€ 3 437€ 3 719€
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 723€
41
O
Kurzové straty
3€ 3€ 6€ 92€ 76€ 49€ 6€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 838€ 4 810€ 9 767€ 13 881€ 14 351€ 22 584€ 23 438€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 498 € -3 352 € -9 282 € -15 747 € -15 098 € -25 996 € -26 985 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
42 980 € 29 143 € 59 427 € 118 710 € 200 204 € 34 514 € 13 934 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 181 € 10 429 € 12 665 € 26 221 € 44 677 € 7 920 € 4 274 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 181€ 10 429€ 12 665€ 26 221€ 44 677€ 7 920€ 4 274€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
37 799 € 18 714 € 46 762 € 92 489 € 155 527 € 26 594 € 9 660 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
42 980 € 29 143 € 59 427 € 118 710 € 200 204 € 34 514 € 13 934 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
37 799 € 18 714 € 46 762 € 92 489 € 155 527 € 26 594 € 9 660 €