Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 326 351€ 15 254 780€ 12 358 468€ 14 391 005€ 12 639 706€ 10 369 680€ 12 977 425€ 13 662 634€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 551 417 € 12 202 294 € 9 008 618 € 9 955 077 € 8 006 022 € 7 930 045 € 8 301 195 € 9 876 252 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
184 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
13 306 262€ 15 230 818€ 11 984 415€ 14 380 740€ 12 628 931€ 10 342 778€ 12 886 537€ 13 433 686€
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 088€ 23 962€ 374 053€ 10 265€ 10 775€ 26 902€ 90 889€ 44 948€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-4 791 134€ -4 036 631€ -3 988 869€ -5 094 215€ -5 000 018€ -2 703 602€ -4 834 189€ -3 959 703€
07
V.
Aktivácia
1 747€ 8 446€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 345€ 9 804€ 62 081€ 8 650€ 16 605€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 014 454€ 975 699€ 639 019€ 656 942€ 356 530€ 201 886€ 149 308€ 156 716€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 504 099 € 8 108 257 € 8 146 253 € 7 667 990 € 7 694 403 € 7 513 753 € 7 476 854 € 8 977 704 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
144 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 136 065€ 5 875 963€ 6 243 483€ 5 740 401€ 5 724 009€ 5 488 005€ 5 688 114€ 6 785 114€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 278 995€ 1 248 123€ 980 429€ 1 008 736€ 1 022 742€ 1 026 876€ 896 005€ 829 184€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
577 953 € 455 839 € 433 842 € 454 076 € 417 023 € 417 522 € 420 137 € 413 340 €
16
E.1.
Mzdové náklady
404 305€ 318 575€ 303 605€ 322 439€ 291 930€ 297 718€ 300 014€ 296 322€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
133 908€ 109 129€ 103 339€ 109 013€ 100 810€ 102 581€ 103 755€ 100 069€
19
E.4.
Sociálne náklady
39 740€ 28 135€ 26 898€ 22 624€ 24 283€ 17 223€ 16 368€ 16 949€
20
F.
Dane a poplatky
22 946€ 18 466€ 19 481€ 19 017€ 20 030€ 24 167€ 27 895€ 26 649€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
383 841€ 384 766€ 376 815€ 365 671€ 364 785€ 353 714€ 360 862€ 363 149€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
383 841€ 384 766€ 376 815€ 365 671€ 364 785€ 353 714€ 360 862€ 363 149€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 952€ 12 991€ 47 276€ 3 700€ 16 567€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
175€ 14 536€ 45 150€ -10 512€ 1 698€ 19 372€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
104 124€ 110 564€ 92 203€ 78 137€ 87 673€ 166 705€ 78 443€ 380 329€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 047 318 € 4 094 037 € 862 365 € 2 287 087 € 311 619 € 416 292 € 824 341 € 898 548 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 121 903 € 4 102 509 € 1 145 687 € 2 547 653 € 892 937 € 1 151 197 € 1 559 118 € 1 944 633 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
19 601 € 5 € 3 104 € 3 050 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
19 433 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
19 433€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
168 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
168€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€ 3 103€ 3 047€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 179 € 15 690 € 63 583 € 150 725 € 201 822 € 129 673 € 121 207 € 185 682 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 780 € 11 262 € 58 961 € 145 527 € 197 480 € 124 016 € 116 031 € 180 658 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
422€ 7 328€ 49 217€ 132 519€ 179 555€ 91 879€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 358€ 3 934€ 9 744€ 13 008€ 17 925€ 32 137€ 116 031€ 180 658€
52
O.
Kurzové straty
125€ 538€ 133€ 378€ 4€ 41€ 39€ 272€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 274€ 3 890€ 4 489€ 4 820€ 4 338€ 5 616€ 5 137€ 4 752€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 179 € -15 690 € -63 583 € -131 124 € -201 822 € -129 668 € -118 103 € -182 632 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 039 139 € 4 078 347 € 798 782 € 2 155 963 € 109 797 € 286 624 € 706 238 € 715 916 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
227 006 € 873 010 € 173 502 € 454 823 € 1 487 € 72 540 € 158 705 € 135 279 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
210 350€ 856 227€ 169 350€ 443 548€ 40 074€ 84 083€ 165 733€ 42 004€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
16 656€ 16 783€ 4 152€ 11 275€ -38 587€ -11 543€ -7 028€ 93 275€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
812 133 € 3 205 337 € 625 280 € 1 701 140 € 108 310 € 214 084 € 547 533 € 580 637 €