Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEMIKRON, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
10 000€ 10 000€ 106 240€ 149 493€ 338 725€ 208 556€ 276 300€ 770 041€ 1 301 451€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 400€ 7 000€ 93 160€ 134 083€ 303 665€ 187 537€ 242 424€ 721 160€ 1 163 944€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-1 400 € 3 000 € 13 080 € 15 410 € 35 060 € 21 019 € 33 876 € 48 881 € 137 507 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
111 153 116 € 132 495 792 € 112 914 452 € 92 006 992 € 90 289 955 € 92 008 568 € 97 536 638 € 84 960 041 € 89 920 135 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
111 198 327€ 132 695 471€ 112 807 272€ 91 950 990€ 90 597 740€ 92 056 018€ 98 148 603€ 84 867 617€ 89 673 796€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-45 211€ -199 679€ 107 180€ 56 002€ -307 785€ -47 450€ -611 965€ 92 302€ 218 454€
07
II.3
Aktivácia
122€ 27 885€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
92 371 060 € 109 684 596 € 92 232 743 € 76 615 792 € 75 918 872 € 74 769 568 € 79 322 313 € 70 341 991 € 76 015 912 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
90 538 601€ 108 057 639€ 90 995 346€ 75 351 546€ 74 952 359€ 73 924 138€ 78 237 019€ 69 179 594€ 74 852 791€
10
B.2
Služby
1 596 590€ 1 583 076€ 1 280 116€ 1 210 169€ 1 179 233€ 1 082 995€ 1 085 294€ 1 162 397€ 1 163 121€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
18 780 656 € 22 814 196 € 20 694 789 € 15 406 610 € 14 406 143 € 17 260 019 € 18 248 201 € 14 666 931 € 14 041 730 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
14 168 631 € 14 837 660 € 12 368 441 € 9 956 137 € 9 424 959 € 9 846 837 € 9 578 172 € 8 745 538 € 9 391 472 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 036 118€ 10 531 695€ 8 660 619€ 7 054 175€ 6 732 450€ 7 027 549€ 6 907 421€ 6 340 935€ 6 854 168€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 549 317€ 3 739 849€ 3 135 648€ 2 414 530€ 2 290 859€ 2 403 307€ 2 355 331€ 2 107 725€ 2 276 067€
16
C.4
Sociálne náklady
583 196€ 566 116€ 572 174€ 487 432€ 401 650€ 415 981€ 315 420€ 296 878€ 261 237€
17
D
Dane a poplatky
24 568€ 24 151€ 24 102€ 23 959€ 23 336€ 26 182€ 24 627€ 25 104€ 20 856€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 331 316€ 3 069 127€ 2 664 516€ 2 004 544€ 2 505 351€ 2 506 200€ 2 540 670€ 2 749 399€ 1 816 906€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
199 135€ 213 646€ 105 879€ 169 059€ 546 039€ 160 895€ 143 529€ 96 986€ 113 587€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
129 797€ 156 977€ 74 911€ 105 505€ 386 953€ 79 497€ 87 703€ 60 787€ 98 737€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 822€ 3 257€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
344 213€ 410 127€ 315 935€ 384 062€ 502 306€ 658 839€ 420 565€ 369 715€ 551 813€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
405 725€ 312 977€ 283 105€ 232 454€ 273 109€ 381 264€ 206 384€ 226 801€ 143 026€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 263 967 € 5 037 077 € 5 701 528 € 3 637 132 € 2 840 780 € 5 239 773 € 6 374 739 € 3 323 181 € 3 232 876 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
393€ 356€ 829€ 165€ 221€ 3 935€ 2 798€ 2 328€ 4 699€
39
N
Nákladové úroky
82 911€ 73 398€ 60 572€ 65 934€ 91 036€ 126 961€ 171 311€ 266 359€ 195 353€
40
XI.
Kurzové zisky
2 172€ 4 631€ 55 758€ 12 707€ 54 714€ 24 331€ 8 138€ 17 645€ 36 184€
41
O
Kurzové straty
3 604€ 5 980€ 15 196€ 9 395€ 13 228€ 7 117€ 22 674€ 18 241€ 48 967€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 381€ 9 058€ 8 611€ 9 329€ 9 666€ 13 759€ 14 308€ 14 938€ 50 674€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-92 331 € -83 449 € -27 792 € -71 786 € -58 995 € -119 571 € -197 357 € 279 565 € -254 111 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 171 636 € 4 953 628 € 5 673 736 € 3 565 346 € 2 781 785 € 5 120 202 € 6 177 382 € 3 043 616 € 2 978 765 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
271 878 € 1 071 161 € 1 219 486 € 848 545 € 673 340 € 1 173 826 € 1 521 397 € 645 596 € 588 879 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
171 771€ 1 002 996€ 1 168 202€ 777 716€ 698 760€ 1 209 504€ 1 568 885€ 713 037€ 553 353€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
100 107€ 68 165€ 51 284€ 70 829€ -25 420€ -35 678€ -47 488€ 67 441€ 35 526€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
899 758 € 3 882 467 € 4 454 250 € 2 716 801 € 2 108 445 € 3 946 376 € 4 655 985 € 2 398 020 € 2 389 886 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 171 636 € 4 953 628 € 5 673 736 € 3 565 346 € 2 781 785 € 5 120 202 € 6 177 382 € 3 043 616 € 2 978 765 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
899 758 € 3 882 467 € 4 454 250 € 2 716 801 € 2 108 445 € 3 946 376 € 4 655 985 € 2 398 020 € 2 389 886 €