Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCHOLA PRIVATA GUTAIENSIS, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
184 579 € 166 085 € 160 596 € 165 984 € 182 046 € 182 147 € 182 633 € 172 150 € 196 337 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
181 854€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
182 987€ 164 495€ 160 014€ 164 359€ 182 046€ 181 733€ 172 150€ 196 337€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 592€ 1 590€ 582€ 1 125€ 293€ 900€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
135 876 € 109 132 € 92 204 € 97 383 € 101 029 € 114 292 € 106 517 € 139 370 € 173 703 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
29 165€ 16 121€ 13 235€ 20 868€ 20 625€ 26 050€ 18 154€ 30 425€ 31 923€
11
C.
Služby
23 937€ 8 559€ 8 719€ 4 350€ 2 850€ 7 116€ 3 138€ 15 957€ 50 764€
12
D.
Osobné náklady
57 408€ 62 248€ 50 533€ 48 824€ 48 700€ 48 557€ 49 789€ 55 489€ 51 605€
13
E.
Dane a poplatky
189€ 252€ 175€ 272€ 281€ 278€ 275€ 129€ 430€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 954€ 17 650€ 14 924€ 17 524€ 22 245€ 26 589€ 29 341€ 28 705€ 37 396€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
53€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 223€ 4 302€ 4 618€ 5 492€ 6 328€ 5 702€ 5 820€ 8 665€ 1 585€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
48 703 € 56 953 € 68 392 € 68 601 € 81 017 € 67 855 € 76 116 € 32 780 € 22 634 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
129 885 € 139 815 € 138 060 € 139 141 € 158 571 € 148 688 € 160 441 € 125 768 € 113 650 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 € 9 € 7 € 5 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 9€ 7€ 5€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
483 € 453 € 426 € 337 € 293 € 174 € 361 € 585 € 575 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
51€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
483€ 453€ 426€ 337€ 293€ 174€ 361€ 585€ 524€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-483 € -453 € -426 € -337 € -293 € -172 € -352 € -578 € -570 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
48 220 € 56 500 € 67 966 € 68 264 € 80 724 € 67 683 € 75 764 € 32 202 € 22 064 €
36
P.
Daň z príjmov
10 130€ 8 482€ 10 849€ 16 944€ 14 213€ 14 213€ 16 667€ 7 084€ 15 926€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
38 090 € 48 018 € 57 117 € 51 320 € 66 511 € 53 470 € 59 097 € 25 118 € 6 138 €