Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RENSTAV spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 221 € 83 060 € 144 728 € 137 283 € 533 718 € 452 112 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
231€ 88€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 129€ 79 960€ 144 716€ 136 987€ 313 457€ 450 775€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
19€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 100€ 12€ 65€ 220 154€ 1 337€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
92€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
5 677 € 120 170 € 155 874 € 155 286 € 546 907 € 432 976 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 178€ 37 548€ 52 160€ 52 304€ 87 930€ 204 296€
11
C.
Služby
4 459€ 24 108€ 25 085€ 26 235€ 68 348€ 34 573€
12
D.
Osobné náklady
52 313€ 74 529€ 65 057€ 162 200€ 182 196€
13
E.
Dane a poplatky
80€ 1 505€ 1 850€ 2 241€ 2 438€ 2 590€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 401€ 1 000€ 8 338€ 8 331€ 8 016€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
216 300€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-40€ 3 295€ 1 250€ 1 111€ 1 360€ 1 305€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-4 456 € -37 110 € -11 146 € -18 003 € -13 189 € 19 136 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-4 508 € 18 304 € 67 471 € 58 679 € 157 286 € 211 906 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
290 € 342 € 326 € 317 € 237 € 287 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
34€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
290€ 342€ 326€ 317€ 237€ 253€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-290 € -342 € -326 € -317 € -237 € -287 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-4 746 € -37 452 € -11 472 € -18 320 € -13 426 € 18 849 €
36
P.
Daň z príjmov
2 888€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-4 746 € -37 452 € -11 472 € -18 320 € -16 314 € 17 889 €