Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
04
II.
Výroba
[05+06+07]
29 913 000 € 26 926 000 € 28 364 000 € 31 395 000 € 30 725 351 € 32 690 606 € 32 536 192 € 34 112 835 € 33 975 022 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
29 913 000€ 26 926 000€ 28 364 000€ 31 395 000€ 30 725 351€ 32 690 606€ 32 536 192€ 34 112 835€ 33 975 022€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 684 000 € 7 365 000 € 7 283 000 € 8 225 000 € 10 237 398 € 12 089 831 € 11 820 484 € 11 568 553 € 10 446 590 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 304 000€ 1 154 000€ 1 120 000€ 1 924 000€ 1 654 928€ 3 201 365€ 2 909 138€ 2 994 822€ 2 668 434€
10
B.2
Služby
6 380 000€ 6 211 000€ 6 163 000€ 6 301 000€ 8 582 470€ 8 888 466€ 8 911 346€ 8 573 731€ 7 778 156€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
22 229 000 € 19 561 000 € 21 081 000 € 23 170 000 € 20 487 953 € 20 600 775 € 20 715 708 € 22 544 282 € 23 528 432 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 258 000 € 1 320 000 € 1 463 000 € 1 454 000 € 1 380 832 € 1 313 435 € 1 281 598 € 1 229 210 € 1 168 970 €
13
C.1
Mzdové náklady
758 000€ 802 000€ 862 000€ 876 000€ 840 467€ 801 541€ 803 544€ 757 892€ 723 718€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
153 000€ 142 000€ 194 000€ 194 000€ 196 168€ 196 168€ 192 946€ 196 168€ 194 983€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
347 000€ 376 000€ 407 000€ 384 000€ 317 895€ 289 634€ 260 050€ 249 239€ 227 826€
16
C.4
Sociálne náklady
26 302€ 26 092€ 25 058€ 25 911€ 22 443€
17
D
Dane a poplatky
381 080€ 285 836€ 301 581€ 326 497€ 233 396€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 070 000€ 6 840 000€ 12 095 000€ 11 208 000€ 1 814 662€ 1 633 588€ 1 255 212€ 2 575 710€ 7 512 168€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 433€ 23 045€ 5 980€ 7 755€ 14 089€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
646€ 8 911€ 0€ 3 489€ 8 160€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
432 824€ 268 447€ 273 925€ 137 107€ 162 819€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 131 000€ 7 948 000€ 8 097 000€ 7 376 000€ 676 180€ 820 626€ 813 258€ 1 073 718€ 1 317 261€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
9 770 000 € 3 453 000 € -574 000 € 3 132 000 € 16 673 810 € 16 829 871 € 17 343 964 € 17 480 520 € 13 465 385 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 25 760€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 56 055€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
46 000€ 27 000€ 17 000€ 34 000€ 55 584€ 73 129€ 27 586€ 165 426€ 671 699€
39
N
Nákladové úroky
348 000€ 400 000€ 382 000€ 365 000€ 22 240€ 57 898€ 82 194€ 22 848€ 76 500€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 1 000€ 9 078€ 1 112€ 7 357€ 5 795€ 345 253€
41
O
Kurzové straty
0€ 1 000€ 0€ 1 000€ 134€ 14 818€ 7 531€ 1 014€ 907 573€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 0€ 1€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 000€ 1 000€ 2 000€ 3 000€ 3 637€ 3 299€ 3 732€ 59 139€ 10 561€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-315 000 € -374 000 € -367 000 € -335 000 € 38 653 € -1 774 € -58 514 € 57 926 € 22 318 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 455 000 € 3 079 000 € -941 000 € 2 797 000 € 16 712 463 € 16 828 097 € 17 285 450 € 17 538 446 € 13 487 703 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 535 000 € 1 196 000 € -313 000 € 369 000 € 4 162 605 € 3 226 472 € 3 298 097 € 3 352 938 € 2 591 854 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 907 000€ 1 664 000€ 1 178 000€ 1 701 000€ 2 237 197€ 2 309 383€ 2 244 026€ 2 592 645€ 2 645 075€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-372 000€ -468 000€ -1 491 000€ -1 332 000€ 1 925 408€ 917 089€ 1 054 071€ 760 293€ -53 221€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 920 000 € 1 883 000 € -628 000 € 2 428 000 € 12 549 858 € 13 601 625 € 13 987 353 € 14 185 508 € 10 895 849 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 455 000 € 3 079 000 € -941 000 € 2 797 000 € 16 712 463 € 16 828 097 € 17 285 450 € 17 538 446 € 13 487 703 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 920 000 € 1 883 000 € -628 000 € 2 428 000 € 12 549 858 € 13 601 625 € 13 987 353 € 14 185 508 € 10 895 849 €