Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 261 600€ 21 293 209€ 22 533 964€ 22 287 390€ 18 339 550€ 16 419 783€ 15 639 367€ 14 724 754€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
24 626 197 € 22 449 567 € 23 776 646 € 23 190 720 € 19 418 028 € 17 499 273 € 16 120 005 € 15 083 847 € 12 118 096 € 8 085 025 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
18 396 434€ 17 869 371€ 19 218 980€ 19 333 786€ 16 338 335€ 14 604 724€ 13 943 672€ 13 262 622€ 10 622 308€ 6 723 100€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 865 166€ 3 423 838€ 3 314 984€ 2 953 604€ 2 001 215€ 1 815 059€ 1 695 695€ 1 462 132€ 1 170 182€ 1 220 881€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-8 402€ -2 696€ 32 351€ 10 471€ -9 143€ 19 210€ -7 276€ 9 774€ -1 442€ -2 011€
07
V.
Aktivácia
4 660€ 4 135€ 6 002€ 5 461€ 4 791€ 5 928€ 4 672€ 1 283€ 4 758€ 2 246€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 345 036€ 1 103 873€ 1 104 295€ 858 642€ 1 061 049€ 1 035 336€ 467 761€ 340 052€ 212 542€ 46 075€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 303€ 51 046€ 100 034€ 28 756€ 21 781€ 19 016€ 15 481€ 7 984€ 109 748€ 94 734€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
23 586 509 € 21 914 156 € 23 329 926 € 22 868 278 € 18 945 949 € 17 096 861 € 15 732 416 € 14 672 713 € 11 880 781 € 7 935 687 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 730 113€ 16 612 701€ 17 911 457€ 18 011 714€ 15 201 272€ 13 704 750€ 12 974 940€ 12 527 152€ 9 911 398€ 6 227 838€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 145 758€ 1 915 817€ 1 888 795€ 1 655 890€ 1 059 573€ 959 896€ 929 771€ 750 924€ 701 569€ 719 386€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
398 525€ 416 701€ 446 108€ 383 845€ 319 192€ 245 260€ 309 819€ 199 743€ 198 373€ 138 283€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 828 875 € 1 505 160 € 1 481 348 € 1 492 838 € 979 475 € 850 568 € 794 383 € 684 010 € 633 949 € 580 249 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 302 573€ 1 072 840€ 1 065 977€ 1 061 907€ 698 129€ 604 377€ 562 241€ 489 137€ 453 891€ 415 805€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
454 641€ 373 804€ 351 238€ 370 350€ 243 264€ 210 966€ 194 399€ 167 186€ 159 715€ 146 367€
19
E.4.
Sociálne náklady
71 661€ 58 516€ 64 133€ 60 581€ 38 082€ 35 225€ 37 743€ 27 687€ 20 343€ 18 077€
20
F.
Dane a poplatky
29 774€ 29 477€ 34 546€ 26 198€ 22 304€ 23 656€ 23 024€ 24 229€ 24 975€ 25 967€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
639 803€ 515 314€ 463 550€ 478 818€ 348 370€ 287 164€ 252 237€ 193 015€ 163 070€ 185 849€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
639 803€ 515 314€ 463 550€ 478 818€ 348 370€ 287 164€ 252 237€ 193 015€ 163 070€ 185 849€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 749 025€ 867 088€ 1 039 871€ 766 913€ 983 396€ 995 666€ 423 861€ 272 410€ 227 449€ 37 301€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
835€ 557€ 167€ 240€ 1 407€ 777€ -284€ 333€ -2 702€ -639€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
63 801€ 51 341€ 64 084€ 51 822€ 30 960€ 29 124€ 24 665€ 20 897€ 22 700€ 21 453€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 039 688 € 535 411 € 446 720 € 322 442 € 472 079 € 402 412 € 387 589 € 411 134 € 237 315 € 149 338 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 983 462 € 2 349 429 € 2 325 957 € 2 251 873 € 1 755 161 € 1 535 015 € 1 422 233 € 1 257 992 € 984 466 € 858 709 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 € 1 013 € 247 € 675 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 € 1 013 € 247 € 675 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 1 013€ 247€ 675€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
91 969 € 62 953 € 82 302 € 85 996 € 70 438 € 63 231 € 58 531 € 62 814 € 51 866 € 64 666 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
64 613 € 36 143 € 57 659 € 47 027 € 38 649 € 35 693 € 41 176 € 43 768 € 34 753 € 48 040 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 2 656€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
64 613€ 36 143€ 57 659€ 47 027€ 38 649€ 33 037€ 41 176€ 43 768€ 34 753€ 48 040€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
27 356€ 26 810€ 24 643€ 38 969€ 31 789€ 27 538€ 17 336€ 19 046€ 17 113€ 16 626€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-91 969 € -62 953 € -82 302 € -85 996 € -70 438 € -63 231 € -58 524 € -61 801 € -51 619 € -63 991 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
947 719 € 472 458 € 364 418 € 236 446 € 401 641 € 339 181 € 329 065 € 349 333 € 185 696 € 85 347 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
199 348 € 99 216 € 93 703 € 52 683 € 84 818 € 70 618 € 70 947 € 80 046 € 42 659 € 22 393 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
192 932€ 99 464€ 79 492€ 52 683€ 84 818€ 70 434€ 71 242€ 80 070€ 45 391€ 22 299€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
6 416€ -248€ 14 211€ 0€ 0€ 184€ -295€ -24€ -2 732€ 94€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
748 371 € 373 242 € 270 715 € 183 763 € 316 823 € 268 563 € 258 118 € 269 287 € 143 037 € 62 954 €