Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 492 070 € 13 103 580 € 16 525 049 € 12 757 132 € 11 131 808 € 10 378 451 € 9 197 143 € 6 773 589 € 6 516 336 € 8 481 864 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
850 664 € 1 045 353 € 1 048 910 € 892 001 € 490 333 € 367 615 € 423 795 € 496 716 € 448 996 € 456 604 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
11 029 €
005
A.I.2
Software
11 029€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
839 635 € 1 045 353 € 1 048 910 € 892 001 € 490 333 € 367 615 € 423 795 € 496 716 € 448 996 € 456 604 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
216 224€ 251 158€ 91 336€ 116 958€ 142 580€ 168 202€ 193 824€ 219 446€ 245 068€ 270 690€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
605 794€ 719 870€ 821 358€ 764 948€ 343 024€ 193 942€ 223 758€ 270 244€ 195 758€ 176 600€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
17 617€ 12 928€ 3 245€ 3 987€ 4 729€ 5 471€ 6 213€ 7 026€ 8 170€ 9 314€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
61 397€ 132 971€ 6 108€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 624 016 € 12 044 536 € 15 457 618 € 11 821 341 € 10 630 342 € 9 999 140 € 8 758 769 € 6 261 252 € 6 054 092 € 8 010 169 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 368 183 € 1 692 072 € 1 826 228 € 1 799 720 € 1 930 526 € 1 476 244 € 1 639 137 € 1 721 390 € 1 094 963 € 1 203 920 €
032
B.I.1
Materiál
614€ 1 953€
036
B.I.5
Tovar
2 368 183€ 1 692 072€ 1 826 228€ 1 799 720€ 1 930 526€ 1 475 630€ 1 639 137€ 1 721 390€ 1 093 010€ 1 203 920€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
4 242 € 11 594 € 18 186 € 19 562 € 11 010 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
4 242€ 11 594€ 18 186€ 19 562€ 11 010€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 139 187 € 7 561 175 € 13 396 739 € 9 842 310 € 8 625 863 € 8 428 688 € 6 948 308 € 3 894 083 € 2 109 977 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 707 557€ 7 308 835€ 13 171 802€ 9 722 585€ 8 386 934€ 8 090 968€ 6 606 920€ 3 586 622€ 1 391 950€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
171 969€ 219 938€ 592€ 19 362€ 319€ 212 305€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
259 661€ 252 340€ 4 999€ 119 133€ 219 567€ 337 401€ 341 388€ 307 461€ 505 722€ 516 168€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 112 404 € 2 779 695 € 216 465 € 159 749 € 62 943 € 94 208 € 171 324 € 645 779 € 2 849 152 € 905 317 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 255€ 14 352€ 40 869€ 51 710€ 27 939€ 39 707€ 38 287€ 95 689€ 100 134€ 82 269€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 102 149€ 2 765 343€ 175 596€ 108 039€ 35 004€ 54 501€ 133 037€ 550 090€ 2 749 018€ 823 048€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
17 390 € 13 691 € 18 521 € 43 790 € 11 133 € 11 696 € 14 579 € 15 621 € 13 248 € 15 091 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12 641€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 567€ 12 553€ 37 359€ 11 133€ 5 667€ 8 300€ 9 482€ 7 780€ 9 727€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 749€ 5 124€ 5 968€ 6 431€ 6 029€ 6 279€ 6 139€ 5 468€ 5 364€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 492 070 € 13 103 580 € 16 525 049 € 12 757 132 € 11 131 808 € 10 378 451 € 9 197 143 € 6 773 589 € 6 516 336 € 8 481 864 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 808 300 € 4 046 786 € 2 098 859 € 2 870 129 € 2 610 069 € 2 737 130 € 2 593 014 € 2 399 884 € 2 054 413 € 2 954 397 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 699 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
699€ 699€ 699€ 699€ 699€ 699€ 699€ 699€ 699€ 699€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 971 091 € 2 209 577 € 261 650 € 1 032 920 € 772 860 € 899 921 € 755 805 € 562 675 € 217 204 € 1 117 188 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 683 770 € 9 049 664 € 14 404 496 € 9 849 230 € 8 469 947 € 7 606 760 € 6 538 865 € 4 294 935 € 4 461 923 € 5 526 508 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
241 944 € 155 804 € 151 867 € 23 762 € 23 637 € 20 617 € 20 587 € 30 150 € 27 404 € 420 780 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 351€ 24 824€ 20 887€ 20 072€ 23 637€ 20 617€ 20 587€ 30 150€ 27 404€ 420 780€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
216 593€ 130 980€ 130 980€ 3 690€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
66 708 € 130 285 € 78 855 € 40 320 € 49 400 € 69 729 € 48 785 € 54 012 € 54 196 € 44 479 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
11 618€ 11 618€ 11 618€ 11 618€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 129€ 1 510€ 366€ 1 497€ 3 515€ 417€ 497€ 461€ 456€ 324€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
65 579€ 128 775€ 78 489€ 38 823€ 45 885€ 69 312€ 36 670€ 41 933€ 42 122€ 32 537€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
9 375 118 € 8 763 575 € 10 389 506 € 8 841 750 € 7 737 697 € 6 859 659 € 5 524 671 € 4 210 773 € 4 380 323 € 5 061 249 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 863 429€ 5 171 306€ 5 290 948€ 4 528 350€ 3 831 821€ 4 166 811€ 2 991 408€ 2 583 493€ 1 940 217€ 3 143 143€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
250€ 257€ 2 235€ 17 504€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 186 535€ 2 858 176€ 4 870 578€ 3 937 658€ 3 209 798€ 2 537 668€ 2 004 997€ 1 442 322€ 2 346 991€ 1 568 163€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
135 552€ 24 040€ 23 075€ 76 927€ 390 676€ 15 701€ 18 183€ 19 835€ 18 548€ 32 474€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
49 049€ 18 418€ 18 236€ 16 543€ 32 092€ 11 872€ 13 581€ 11 778€ 12 363€ 11 857€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
127 959€ 686 902€ 184 832€ 271 888€ 267 003€ 122 033€ 191 796€ 152 964€ 59 895€ 286 972€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
12 594€ 4 733€ 1 837€ 10 384€ 6 307€ 5 574€ 304 456€ 124€ 74€ 1 136€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 784 268 € 943 398 € 659 213 € 656 755 € 944 822 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 784 268€ 943 398€ 659 213€ 656 755€ 944 822€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
7 130 € 21 694 € 37 773 € 51 792 € 34 561 € 65 264 € 78 770 € 959 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 130€ 21 694€ 37 773€ 51 792€ 34 561€ 65 264€ 78 770€ 959€