Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 247 083€ 14 667 040€ 13 558 922€ 13 138 543€ 12 373 036€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
16 827 629 € 16 164 251 € 13 875 299 € 17 891 931 € 17 106 686 € 18 982 791 € 9 482 814 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
14 897 948€ 14 251 154€ 13 188 719€ 12 861 690€ 12 025 418€ 11 518 052€ 8 741 888€
05
III.
Tržby z predaja služieb
349 135€ 415 886€ 370 203€ 276 853€ 347 618€ 309 015€ 311 304€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
31 169€ 9 750€ 17 120€ 4 000€ 10 419€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 549 377€ 1 487 461€ 299 257€ 4 749 388€ 4 733 650€ 7 145 305€ 429 622€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 254 261 € 13 147 897 € 13 424 185 € 16 483 368 € 16 087 303 € 17 781 225 € 8 460 415 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 819 510€ 9 373 397€ 8 632 703€ 8 021 010€ 7 398 564€ 7 446 318€ 6 009 676€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
493 809€ 535 716€ 380 938€ 367 212€ 372 901€ 132 832€ 164 890€
14
D.
Služby
818 353€ 1 029 139€ 2 598 955€ 2 386 498€ 2 345 357€ 2 870 269€ 1 433 876€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
1 192 712 € 1 538 424 € 776 126 € 749 164 € 1 165 143 € 590 801 € 605 204 €
16
E.1.
Mzdové náklady
780 767€ 1 088 593€ 440 538€ 452 210€ 853 417€ 321 584€ 319 194€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 160 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
248 753€ 285 537€ 176 376€ 137 698€ 150 448€ 111 870€ 118 531€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 192€ 14 294€ 9 212€ 9 256€ 11 278€ 7 347€ 7 479€
20
F.
Dane a poplatky
7 460€ 6 733€ 8 886€ 8 763€ 8 815€ 9 980€ 9 823€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
272 445€ 277 758€ 252 118€ 200 715€ 125 802€ 114 229€ 116 701€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
272 445€ 277 758€ 252 118€ 200 715€ 125 802€ 114 229€ 116 701€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
44 985€ 3 854€ 1 909€ 21 684€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-92 314€ -558 873€ 496 497€ 31 248€ 35 171€ 49 593€ 46 867€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 697 301€ 941 749€ 276 053€ 4 718 758€ 4 635 550€ 6 545 519€ 73 378€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 573 368 € 3 016 354 € 451 114 € 1 408 563 € 1 019 383 € 1 201 566 € 1 022 399 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
4 115 411 € 3 728 788 € 1 946 326 € 2 363 823 € 2 256 214 € 1 377 648 € 1 444 750 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 512 € 4 194 € 8 933 € 2 131 € 22 294 € 5 407 € 5 386 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 981 € 4 882 € 4 741 € 4 509 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 981€ 4 882€ 4 741€ 4 509€
42
XII.
Kurzové zisky
3 512€ 4 194€ 8 933€ 150€ 17 412€ 666€ 877€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
31 049 € 65 022 € 73 329 € 26 331 € 21 069 € 30 877 € 33 003 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 515 € 30 967 € 58 083 € 10 340 € 4 755 € 15 877 € 15 600 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 515€ 30 967€ 58 083€ 10 340€ 4 755€ 15 877€ 15 600€
52
O.
Kurzové straty
1 809€ 7 632€ 786€ 2 720€ 7 728€ 8 768€ 11 218€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 725€ 26 423€ 14 460€ 13 271€ 8 586€ 6 232€ 6 185€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-27 537 € -60 828 € -64 396 € -24 200 € 1 225 € -25 470 € -27 617 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 545 831 € 2 955 526 € 386 718 € 1 384 363 € 1 020 608 € 1 176 096 € 994 782 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
574 740 € 745 949 € 125 068 € 351 443 € 247 748 € 276 175 € 238 977 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
567 388€ 739 357€ 123 691€ 359 996€ 258 758€ 276 175€ 238 977€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
7 352€ 6 592€ 1 377€ -8 553€ -11 010€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 971 091 € 2 209 577 € 261 650 € 1 032 920 € 772 860 € 899 921 € 755 805 €