Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
104 978 844€ 115 916 735€ 123 271 470€ 144 991 726€ 178 979 636€ 184 946 588€ 203 522 262€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
136 135 871 € 125 936 288 € 139 072 709 € 157 654 083 € 191 320 219 € 189 088 911 € 202 929 942 € 183 606 984 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
104 475 982€ 115 489 723€ 122 513 222€ 143 360 625€ 176 403 180€ 183 345 140€ 195 218 630€ 179 390 754€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
505€ 400€ 137€
05
III.
Tržby z predaja služieb
502 357€ 426 611€ 758 111€ 1 631 101€ 2 576 456€ 1 601 447€ 3 026 001€ 1 576 216€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 490€ 6 300€ 5 000€ 51 617€ 1 483€ 7 733€ 20 871€ 9 266€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
31 154 537€ 10 013 254€ 15 796 239€ 12 610 740€ 12 339 100€ 4 134 591€ 4 664 440€ 2 630 748€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
136 058 031 € 124 729 936 € 137 686 045 € 156 075 425 € 189 878 643 € 187 066 387 € 200 930 882 € 181 206 033 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
97 881 985€ 109 127 535€ 116 370 948€ 136 311 094€ 167 444 430€ 176 350 380€ 185 640 048€ 172 859 709€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
94 104€ 93 038€ 82 097€ 97 294€ 82 199€ 78 007€ 122 423€ 98 258€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 316 945€ 3 830 896€ 4 192 939€ 5 112 037€ 7 834 909€ 6 619 828€ 7 890 658€ 5 225 932€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
645 955 € 593 639 € 510 922 € 477 470 € 431 462 € 462 414 € 452 512 € 424 044 €
16
E.1.
Mzdové náklady
464 382€ 432 418€ 384 965€ 354 185€ 328 249€ 356 005€ 344 551€ 321 228€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
162 719€ 153 488€ 123 327€ 120 704€ 100 412€ 104 036€ 105 541€ 100 622€
19
E.4.
Sociálne náklady
18 854€ 7 733€ 2 630€ 2 581€ 2 801€ 2 373€ 2 420€ 2 194€
20
F.
Dane a poplatky
8 822€ 8 537€ 9 111€ 14 000€ 14 762€ 9 220€ 9 427€ 7 822€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
153 052€ 132 554€ 86 158€ 95 516€ 99 717€ 100 281€ 146 031€ 140 140€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
153 052€ 132 554€ 86 158€ 95 516€ 99 717€ 100 281€ 146 031€ 140 140€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 467€ 24 079€ 9 604€ 416€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 962 786€ 1 102 063€ 801 519€ 1 022 446€ 1 821 878€ -618 011€ 1 868 239€ -153 115€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 994 382€ 9 840 207€ 15 608 272€ 12 945 568€ 12 149 286€ 4 064 268€ 4 791 940€ 2 602 827€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
77 840 € 1 206 352 € 1 386 664 € 1 578 658 € 1 441 576 € 2 022 524 € 1 999 060 € 2 400 951 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 685 810 € 2 865 265 € 2 625 486 € 3 471 301 € 3 618 098 € 1 898 372 € 4 591 502 € 2 783 071 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 085 678 € 832 311 € 593 763 € 10 621 783 € 687 963 € 556 353 € 592 321 € 945 989 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 080 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 085 432 € 832 309 € 593 763 € 516 948 € 652 605 € 494 383 € 553 865 € 909 284 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
90 381€ 208 628€ 14 874€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 085 432€ 832 309€ 593 763€ 426 567€ 443 977€ 479 509€ 553 865€ 909 284€
42
XII.
Kurzové zisky
246€ 2€ 2€ 2€ 3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
24 835€ 35 356€ 61 968€ 38 453€ 36 705€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 967 040 € 1 856 947 € 1 802 002 € 11 823 141 € 1 986 253 € 2 328 708 € 2 174 601 € 2 673 335 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
9 561 505€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 863 506 € 1 764 806 € 1 695 524 € 2 177 049 € 1 874 091 € 2 208 950 € 2 068 770 € 2 571 592 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
320 213€ 512 197€ 43 709€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 863 506€ 1 764 806€ 1 695 524€ 1 856 836€ 1 361 894€ 2 165 241€ 2 068 770€ 2 571 592€
52
O.
Kurzové straty
1€ 17€ 18€ 12€ 2 438€ 4€ 1€ 8 099€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
103 533€ 92 124€ 106 460€ 84 575€ 109 724€ 119 754€ 105 830€ 93 644€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
118 638 € -1 024 636 € -1 208 239 € -1 201 358 € -1 298 290 € -1 772 355 € -1 582 280 € -1 727 346 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
196 478 € 181 716 € 178 425 € 377 300 € 143 286 € 250 169 € 416 780 € 673 605 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
52 160 € 56 292 € 41 191 € 348 369 € 31 379 € 74 036 € 95 790 € 148 340 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
97 244€ 56 231€ 26 339€ 378 415€ 39 718€ 76 550€ 101 712€ 140 043€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-45 084€ 61€ 14 852€ -30 046€ -8 339€ -2 514€ -5 922€ 8 297€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
144 318 € 125 424 € 137 234 € 28 931 € 111 907 € 176 133 € 320 990 € 525 265 €