Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 23K/1/2020
  • Spisová značka 23K/1/2020
  • Prvý a posledný záznam 16.3.2020 - 13.1.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.1.2022
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
14.12.2021
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
10.11.2021
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
18.10.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
23.9.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
21.9.2021
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
31.8.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
30.8.2021
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
24.8.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
17.8.2021
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
10.8.2021
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
21.7.2021
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
19.7.2021
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
19.7.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
19.7.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
19.7.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
14.7.2021
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
14.7.2021
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
24.6.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
23.6.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
4.6.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
4.6.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
18.5.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
17.5.2021
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
17.5.2021
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
17.5.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
14.5.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
14.5.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
14.5.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
13.4.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
8.4.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
7.4.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
25.3.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
10.3.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
9.3.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
1.3.2021
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
12.2.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
1.2.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
22.1.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
22.12.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
17.12.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
5.11.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
23.10.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
21.10.2020
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
8.10.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Nitra Nitriansky
21.9.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
21.9.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
11.9.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský Nitra Nitriansky
26.8.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský Nitra Nitriansky
29.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský Nitra Nitriansky
29.7.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský Nitra Nitriansky
28.7.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský Nitra Nitriansky
28.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský Nitra Nitriansky
15.7.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský Nitra Nitriansky
12.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
5.6.2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský Nitra Nitriansky
4.6.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský Nitra Nitriansky
1.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
8.4.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
30.3.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský Nitra Nitriansky