Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Aeolus, s. r. o.

 • Názov Aeolus, s. r. o.
 • IČO 31449069
 • DIČ 2020406410
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa utorok, 1. septembra 2020
 • Sídlo Mostná 29, 949 01 Nitra
 • Dátum vzniku 27. decembra 1993, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 845/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
 • Historické sídlo Kupecká 2, 949 01 Nitra
  (platné do 22. februára 1995)
  412, 951 17 Cabaj - Čápor
  (platné do 7. decembra 1994)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 2. júna 2020
Predmety podnikania
Názov Vznik
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 27.12.1993
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 23.9.1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) 23.9.1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) 23.9.1998
vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná autobusová doprava 14.6.2006
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 286/93 dňa 29. 11. 1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2346
2. Dodatok k zakladateľskej listine, spísaný do notárskej zápisnice č.N 81/94, Nz 67/94 dňa 29.6.1994. Stary spis: S.r.o. 2346
3. Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 15.05.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z..
4. Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 16.12.1994. Stary spis: S.r.o. 2346
5. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2002.
6. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23K/1/2020 - 264 zo dňa 26.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Aeolus, s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra, IČO: 31 449 069, podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do funkcie správcu bol ustanovený: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, značka správcu: S1229.

7. Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14.09.2020, č.k. 23K/1/2020-332, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.09.2020, súd odvolal z funkcie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský.
Do funkcie nového správcu ustanovil: JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Miletičova 21, 821 08 Bratislava, zn. správcu S 1383.