Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 107 527€ 9 748 903€ 10 264 354€ 10 323 787€ 12 007 291€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 465 931 € 9 808 673 € 10 269 488 € 10 340 593 € 12 010 853 € 13 103 499 € 9 112 445 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 107 527€ 9 748 903€ 10 264 354€ 10 323 787€ 12 007 291€ 13 100 191€ 9 022 529€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
19 812€ 2 500€ 83 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
338 592€ 59 770€ 5 134€ 16 806€ 1 062€ 3 308€ 6 499€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 213 965 € 9 729 102 € 10 028 982 € 10 203 234 € 11 869 033 € 12 865 386 € 8 986 858 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
81 590€ 40 907€ 24 953€ 36 111€ 29 748€ 43 702€ 49 590€
14
D.
Služby
9 489 049€ 9 337 498€ 9 716 237€ 9 880 754€ 11 578 558€ 12 562 263€ 8 675 997€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
263 793 € 259 609 € 236 813 € 251 766 € 221 837 € 203 242 € 183 729 €
16
E.1.
Mzdové náklady
184 598€ 185 505€ 170 363€ 180 150€ 155 751€ 142 026€ 127 188€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
63 419€ 60 079€ 53 617€ 58 151€ 53 784€ 49 527€ 44 387€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 776€ 14 025€ 12 833€ 13 465€ 12 302€ 11 689€ 12 154€
20
F.
Dane a poplatky
7 374€ 6 666€ 4 756€ 5 176€ 6 279€ 5 541€ 5 528€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
324 885€ 44 410€ 32 438€ 20 631€ 19 888€ 30 748€ 30 539€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
324 885€ 44 410€ 32 438€ 20 631€ 19 888€ 30 748€ 30 539€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 687€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 562€ 2 237€ 2 502€ 1 550€ -1 833€ 4 134€ 561€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 025€ 37 775€ 11 283€ 7 246€ 14 556€ 15 756€ 40 914€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-748 034 € 79 571 € 240 506 € 137 359 € 141 820 € 238 113 € 125 587 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-463 112 € 370 498 € 523 164 € 406 922 € 398 985 € 494 226 € 296 942 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
16 525 € 25 101 € 13 365 € 34 404 € 3 379 € 7 426 € 26 023 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 293 € 1 169 € 492 € 1 797 € 1 515 € 884 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 293€ 1 169€ 492€ 1 797€ 1 515€ 884€
42
XII.
Kurzové zisky
16 525€ 23 808€ 12 196€ 33 912€ 1 582€ 5 674€ 13 055€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
237€ 12 084€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
69 963 € 67 960 € 93 192 € 62 584 € 32 333 € 30 336 € 31 862 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
27 577 € 26 223 € 24 680 € 22 074 € 13 657 € 13 204 € 11 147 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
27 577€ 26 223€ 24 680€ 22 074€ 13 657€ 13 204€ 11 147€
52
O.
Kurzové straty
16 555€ 16 065€ 50 840€ 24 860€ 2 387€ 2 387€ 5 605€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 831€ 25 672€ 17 672€ 15 650€ 16 289€ 14 745€ 15 110€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-53 438 € -42 859 € -79 827 € -28 180 € -28 954 € -22 910 € -5 839 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-801 472 € 36 712 € 160 679 € 109 179 € 112 866 € 215 203 € 119 748 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
11 048 € 39 842 € 32 073 € 34 489 € 51 941 € 58 067 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 048€ 39 842€ 32 073€ 34 489€ 51 941€ 58 067€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-801 472 € 25 664 € 120 837 € 77 106 € 78 377 € 163 262 € 61 681 €