Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VUJE, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
140 052 056€ 114 469 785€ 104 047 420€ 90 037 642€ 119 659 148€ 126 531 187€ 100 235 635€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
144 591 883 € 118 633 803 € 104 258 944 € 90 311 337 € 116 764 739 € 123 603 063 € 102 502 274 € 131 028 317 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
27 672€ 110 534€ 1 130 765€ 3 110€ 5 096 783€ 9 393 778€ 3 216 688€ 11 013€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 137 604€ 3 402 075€ 3 850 741€ 2 890 924€ 2 670 894€ 4 022 122€ 3 396 390€ 2 719 228€
05
III.
Tržby z predaja služieb
135 886 779€ 110 957 176€ 99 065 914€ 87 143 607€ 111 891 471€ 113 115 287€ 93 622 557€ 127 022 819€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 245 893€ 883 730€ 29 194€ -61 483€ -3 007 149€ -4 723 451€ -280 197€ -1 264 270€
07
V.
Aktivácia
51 739€ 24 539€ 57 532€ 44 249€ 28 000€ 83 720€ 88 622€ 59 664€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 948 733€ 3 154 305€ 38 504€ 22 165€ 7 139€ 568 246€ 28 443€ 107 798€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 785 249€ 101 444€ 86 294€ 268 765€ 77 601€ 1 143 361€ 2 429 771€ 2 372 065€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
131 621 001 € 102 566 053 € 92 617 428 € 84 388 200 € 107 038 481 € 105 818 007 € 88 694 559 € 118 128 636 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 730€ 91 041€ 1 101 988€ 4 433€ 4 105 406€ 8 545 443€ 3 008 888€ 14 364€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 573 636€ 13 415 326€ 14 506 637€ 10 754 502€ 21 995 393€ 21 897 938€ 18 038 048€ 27 128 289€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
83 201 163€ 57 563 842€ 45 839 014€ 35 998 122€ 44 880 912€ 44 507 321€ 31 153 158€ 54 757 067€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
23 973 724 € 23 564 016 € 26 740 287 € 26 776 715 € 32 524 853 € 28 269 313 € 33 465 275 € 32 430 712 €
16
E.1.
Mzdové náklady
16 435 536€ 16 978 021€ 18 636 299€ 18 769 058€ 23 554 563€ 20 428 700€ 25 385 114€ 24 059 690€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
151 146€ 141 272€ 133 200€ 122 406€ 120 698€ 126 392€ 122 688€ 81 450€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 755 777€ 5 725 451€ 6 467 720€ 6 139 678€ 7 163 736€ 6 564 935€ 7 394 119€ 6 855 938€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 631 265€ 719 272€ 1 503 068€ 1 745 573€ 1 685 856€ 1 149 286€ 563 354€ 1 433 634€
20
F.
Dane a poplatky
147 493€ 122 449€ 193 206€ 87 267€ 146 628€ 142 447€ 150 633€ 149 472€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 452 067€ 2 130 998€ 1 486 304€ 1 437 066€ 1 759 385€ 1 908 055€ 1 860 336€ 1 754 545€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 452 067€ 2 130 998€ 1 486 304€ 1 437 066€ 1 759 385€ 1 908 055€ 1 860 336€ 1 754 545€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 837 065€ 3 065 986€ 16 431€ 11 682€ 3 667€ 726 586€ 3 567€ 103 185€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
69 522€ 321 017€ -5 071€ 461 058€ -149 158€ 82 783€ 23 881€ 67 872€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
340 601€ 2 291 378€ 2 738 632€ 8 857 355€ 1 771 395€ -261 879€ 990 773€ 1 723 130€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 970 882 € 16 067 750 € 11 641 516 € 5 923 137 € 9 726 258 € 17 785 056 € 13 807 715 € 12 899 681 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
39 057 372 € 44 307 845 € 42 686 507 € 43 263 350 € 45 698 288 € 46 940 754 € 47 843 966 € 46 648 734 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
168 982 € 6 795 567 € 171 814 € 758 105 € 1 989 730 € 572 046 € 261 388 € 135 568 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
6 200 000€ 0€ 480 000€ 730 000€ 375 000€ 99 582€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
462 000 € 193 € 0 € 1 099 646 € 0 € 0 € 26 400 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
462 000€ 193€ 0€ 1 099 646€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 26 400€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
55 072 € 49 325 € 60 656 € 149 546 € 158 527 € 180 860 € 141 984 € 71 939 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
49 063€ 37 126€ 0€ 637€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6 009€ 12 199€ 60 656€ 149 546€ 157 890€ 180 860€ 141 984€ 71 939€
42
XII.
Kurzové zisky
106 910€ 84 242€ 104 617€ 114 169€ 1 557€ 16 186€ 19 822€ 37 229€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7 000€ 0€ 6 348€ 14 390€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 542 569 € 10 611 121 € 623 053 € 1 109 469 € 1 125 717 € 4 824 194 € 402 949 € 364 923 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
10 156 135€ 0€ 654 295€ 724 683€ 4 503 084€ 99 582€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
892 282€ 0€ -193€ 1 566€ 51 071€ 37 244€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 214 € 13 067 € 20 475 € 0 € 1 € 0 € 60 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 214€ 13 067€ 20 475€ 0€ 1€ 0€ 60€ 0€
52
O.
Kurzové straty
266 269€ 70 106€ 167 042€ 87 167€ 19 621€ 18 239€ 19 302€ 67 751€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
378 804€ 371 813€ 435 729€ 366 441€ 330 341€ 265 627€ 284 005€ 297 172€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 373 587 € -3 815 554 € -451 239 € -351 364 € 864 013 € -4 252 148 € -141 561 € -229 355 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 597 295 € 12 252 196 € 11 190 277 € 5 571 773 € 10 590 271 € 13 532 908 € 13 666 154 € 12 670 326 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 734 009 € 3 538 148 € 2 332 263 € -283 341 € 2 818 064 € 4 069 077 € 3 704 058 € 3 524 227 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 716 375€ 3 798 630€ 3 396 285€ 3 432 956€ 2 864 195€ 3 840 609€ 3 681 936€ 3 434 533€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
17 634€ -260 482€ -1 064 022€ -3 716 297€ -46 131€ 228 468€ 22 122€ 89 694€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 863 286 € 8 714 048 € 8 858 014 € 5 855 114 € 7 772 207 € 9 463 831 € 9 962 096 € 9 146 099 €